Results of the archaeobotanical materials presence analysis in Shaghat-1 Middle Bronze Age settlement

Հովսեփյան Ռ., Մելքոնյան Ս. 2008. Շաղաթ I միջինբրոնզեդարյան բնակավայրում հնաբուսաբանական նյութերի առկայության անալիզի տվյալները: Հին Հայաստանի մշակույթը, XIV (Հանրապետական գիտական նստաշրջանի նյութեր), Երևան, “Գիտություն”, էջ 329-332:

Հեղինակներ / Authors: 
Hovsepyan R.
Melkonyan S.
Տարի / Year: 
2008
Վայր / Place: 
Yerevan
Պիտակ / Tag: 
հնաբուսաբանություն
մշակաբույսեր
միջին բրոնզեդար
Շաղատ