Խորհրդային գյուղի առօրեականությունը (մարդաբանական ուսումնասիրություն)