Հայաստանի հանրակրթության առանձահատկություններն ու հիմնախնդիրները վրաստանյան զուգահեռների համատեքստում. արդիականություն և ավանդույթ

Ուսումնասիրել Հայաստանի Հանրապետության տարածքում ընթացիկ տարիների հանրակրթական համակարգի գործունեության առանձնահատկությունները դպրոցների ազգագրական ուսումնասիրության, կրթական քաղաքականության և ուսումնական բովանդակության համալիր ուսումնասիրությամբ` զուգորդելով այն Վրաստանի Հանրապետության կրթության ոլորտի ուսումնասիրության համեմատական վերլուծությամբ: Հանրակրթական համակարգի ուսումնասիրության ավանդական տեսանկյունը ուսումնասիրել հանրակրթական համակարգի ակունքների, խորհրդային տարիների և անկախացման տարիների վերաբերյալ դաշտային ազգագրական նյութերի, մամուլի հրապարակումների և արխիվային նյութերի միջոցով: 

 

Սաթենիկ Մկրտչյան