Հայոց ցեղասպանության ընտանեկան հիշողությունը զոհերի երրորդ սերնդի միջավայրում