Ոչ ֆորմալ շուկաները արդի Հայաստանում. մարդաբանական ուսումնասիրություն