Հայոց հարսանիքը լուսանկարներում և տեսաֆիլմերում. վիզուալ-մարդաբանական ուսումնասիրություն