Ժողովրդա-քրիստոնեական բանավոր պատմությունները բանասացների կենսակերպի համատեքստում (Շիրակի մարզ)