Տիգրան Մեծի առասպելաբանական կերպարը

Հեղինակներ / Authors: 
Ա.Պետրոսյան
Տարի / Year: 
2008
Վայր / Place: 
Երևան