ՀՀ ԳԱԱ ՀՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԱԶԳԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ - Արդիականության ազգաբանության բաժին https://www.iae.am/hy/department-of-contemporary-anthropology Արդիականության ազգաբանության բաժինը ձևավորվել է 2005 թ. ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտում դեռևս 1996 թ. գործող թեմատիկ խմբերից մեկի հիման վրա, որը գլխավորապես ուսումնասիրում էր անցումային շրջանը: Թեմատիկ խմբերի, ապա և բաժնի ղեկավարն է Լևոն Աբրահամյանը: Արդիականության ազգաբանության բաժինն ուսումնասիրում է մեր ժամանակներում ծավալվող հասարակական և մշակութային գործընթացները, դրանցով առաջ եկած փոփոխությունները և վերլուծում է դրանց շուրջ ծավալվող հանրային քննարկումները: Բաժնում 2009 թ.-ից գործում է «Կիրառական ազգագրության» խումբը (ղեկավար` Հրանուշ Խառատյան): Արդիականության ազգաբանության բաժնի աշխատանքների բնույթն այնպիսին է, որ նախատեսված թեմաների կատարողները երբեմն ստիպված են շեղվել նախնական ծրագրից և անդրադառնալ ընթացիկ այլ՝ հրատապություն ստացած խնդիրներին: Այդ առումով կատարվող աշխատանքների սահմաններն առաջին հայացքից շատ հստակ չեն: Սակայն տարիների ընթացքում այդ ճկուն և «բաց» համակարգը հնարավորություն է տվել «մակրո»-հայացք գցել կատարվող «միկրո»-հետազոտություններին և բաժնում հետազոտվող տարբեր հարցերի դեպքում կիրառել ցանցային մոտեցում: Քանի որ կատարվող ծրագրերը սովորաբար միայն մեկ խնդիր չէ, որ ուսումնասիրում են, դրանք կարող են ընդգրկված լինել մի քանի ուղղություններում: Ավելի մանրամասն տեղեկություն կատարվող աշխատանքների վերաբերյալ կարող եք ստանալ՝ այցելելով բաժնի անդամների էջերը և/կամ որոնելով համապատասխան բանալի-բառերը: Բաժնում իրականացվող թեմաները կատարվել են «Հայոց ազգագրական մշակույթի ուսումնասիրություն (ավանդական և արդիական)» (2005-2008) և «Արդի հայաստանյան հասարակության առօրյայի և կոլեկտիվ հիշողության ազգաբանական ուսումնասիրություն» (2009-2015) բազային ֆինանսավորմամբ ծրագրերի սահմաններում: Դրանց նախորդել են «Էթնոմշակութային գործընթացները և ազգային ինք­նու­թյան ձևափոխումները Հայաստանում XX դարում (պատ­մաազգագրական հետազոտություն)» (1996-1999), «Ճգնաժամի ազգագրություն. 20-րդ դարի վերջին տաս­ն­ամ­յակի հայ հասարակության էթնոնշանաբանական ու­սումնասիրություն» (2000-2001), «Հասարակության կառուցվածքային փոփոխություն­ների էթնոնշանաբանական ուսումնասիրություն. Հա­յաստանը անցումային շրջանի հետճգնաժամային փու­լում» (2002-2004) թեմաների իրականացումը թեմատիկ խմբի շրջանակներում։ Բաժնում իրականացվող թեմաները կարելի է խմբավորել՝ ըստ հետևյալ ուղղությունների. 1.       Ինքնություն (Լևոն Աբրահամյան, Հարություն Մարության, Արմենուհի Ստեփանյան, Սվետլանա Պողոսյան, Հրանուշ Խառատյան, Նելլի Մանուչարյան) 2.       Կոլեկտիվ հիշողություն (Հարություն Մարության, Լևոն Աբրահամյան, Հրանուշ Խառատյան) 2.1. Ցեղասպանություն և Հոլոքոստ (Հարություն Մարության, Հասմիկ Գրիգորյան, Հրանուշ Խառատյան) 2.2. Մեմորիալիզացիա (Գայանե Շագոյան, Լևոն Աբրահամյան) 3.       Ազգային և քաղաքացիական շարժումներ (Լևոն Աբրահամյան, Հարություն Մարության, Համլետ Մելքումյան) 4.       Էթնիկ բախումներ (Արսեն Հակոբյան, Հրանուշ Խառատյան) 4.1. Ժողովրդական դիվանագիտություն (Արսեն Հակոբյան) 5.       Աղետի ազգաբանություն (Գայանե Շագոյան) 6.       Աղքատության ազգաբանություն (Հրանուշ Խառատյան, Հարություն Մարության, Գայանե Շագոյան, Արա Գուլյան, Լևոն Աբրահամյան) 7.       Հայրենադարձություն (Արմենուհի Ստեփանյան) 8.       Գենդերային հետազոտություններ (Սվետլանա Պողոսյան) 9.       էթնիկ և ազգագրական խմբեր («Իրինա Դոլժենկո», Հրանուշ Խառատյան, Ամենուհի Ստեփանյան, Վահե Բոյաջյան, Արգամ Երանոսյան) 10.     Արդի հայ գյուղը (Արա Գուլյան, Գայանե Շագոյան, Լևոն Աբրահամյան) 11.     Քաղաքի ազգաբանություն (Լևոն Աբրահամյան, Գայանե Շագոյան, Հարություն Մարության, Համլետ Մելքումյան, Ամալիա Դիլանյան) 12.     Կրոնի ազգաբանություն 12.1. Կրոնական նոր հոսանքները Հայաստանի անկախացումից հետո (Արա Գուլյան, Սվետլանա Պողոսյան, Արմենուհի Ստեփանյան, Լևոն Աբրահամյան, Գայանե Շագոյան, «Իրինա Դոլժենկո», Հրանուշ Խառատյան) 12.2. Ժողովրդական քրիստոնեություն (Արա Գուլյան, Լևոն Աբևահամյան, Հրանուշ Խառատյան, Գոհար Ստեփանյան, Գայանե Շագոյան) 13.     Ծիսական պրակտիկաներ 13.1. Հարսանիք (Գայանե Շագոյան, Տիգրան Սարգսյան) 13.2. Թաղում (Սմբատ Հակոբյան) 13.3. Տոներ (Հրանուշ Խառատյան, Գոհար Ստեփանյան) 14.     Վիզուալ մարդաբանական ուսումնասիրություն (Հարություն Մարության, Լևոն Աբրահամյան, Գայանե Շագոյան, Սվետլանա Պողոսյան, Համլետ Մելքումյան) 15.     Ամբողջատիրական հասարակության ազգաբանություն (Հրանուշ Խառատյան, Հարություն Մարության, Գայանե Շագոյան, Լևոն Աբրահամյան, Նելլի Մանուչարյան) 16.     Ժամանցի ազգաբանություն (Գոհար Ստեփանյան) 17.      Զբոսաշրջության ազգաբանություն (Գայանե Շագոյան) hy Ստալինյան բռնաճնշումները Հայաստանում. փաստաթղթեր, լուսանկարներ, տեսաֆիլմեր https://www.iae.am/hy/node/443 <div class="field field-name-field-top-image field-type-image field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even"><img src="https://www.iae.am/sites/default/files/styles/750/public/default_images/top_2.jpg?itok=YRAz91VR" width="750" height="563" alt="" /></div></div></div><div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even"><p class="rtecenter"> </p> <h1 class="rtecenter"><a href="http://www.armeniatotalitaris.am/" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: rgb(176, 131, 131); color: rgb(0, 183, 243); font-family: &quot;Droid Sans&quot;, Arial, sans-serif; text-align: center;"><img alt="Armenia Total(itar)is Պաշտոնական Կայք" src="http://armeniatotalitaris.am/wp-content/uploads/2013/10/logo-white.png" /></a> </h1> <h1 class="rtecenter">ծրագրի մասին</h1> <p class="rtecenter">(տեղեկատվությունը վերցված է ծրագրի կայքից՝ <a href="http://www.armeniatotalitaris.am/">http://www.armeniatotalitaris.am/</a>)</p> <div class="post-meta" style="margin: 8px 0px 14px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-image: url(&quot;images/meta-separator.png&quot;); background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: repeat-x; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(72, 66, 63); font-family: &quot;Droid Sans&quot;, Arial, sans-serif;"> </div> <div class="thumb" style="margin: 5px 14px 0px 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; float: left; position: relative; color: rgb(72, 66, 63); font-family: &quot;Droid Sans&quot;, Arial, sans-serif;"><img alt="Ծրագրի մասին" height="200px" src="http://www.armeniatotalitaris.am/wp-content/uploads/2014/06/first-83658_200x200.jpg" width="200px" /></div> <p>2012 թվականին «Հազարաշեն» ազգաբանական հետազոտությունների հայկական կենտրոն» հասարակական կազմակերպությունը Դի-Վի-Վի Ինթերնեյշնալ գերմանական հասարակական կազմակերպության (Գերմանիայի ժողովրդական բարձրագույն դպրոցների միության միջազգային համագործակցության ինստիտուտ) հետ համատեղ սկսեց Հայաստանում ԽՍՀՄ ամբողջատիրության շրջանի քաղաքական բռնաճնշումների դրսևորումների և դրանց հասարակական ներկա ընկալումների բացահայտմանն ուղղված մի ծրագիր՝ Դի-Վի-Վի Ինթերնեյշնալի ֆինանսական օժանդակությամբ: Ծրագիրն ուղղված է Խորհրդային Հայաստանի բնակչության մեջ ամբողջատիրության սոցիալ-մշակութային և սոցիալ-հոգեբանական դրսևորումների, խորհրդային առօրյայի ձևավորման գործընթացի վերհանմանը, և նպատակ է հետապնդում հետազոտության արդյունքների հանրայնացման միջոցով նպաստել բռնատիրական համակարգի թողած հետևանքների բացահայտմանը և մեղմմանը:</p> <p>Ծրագիրը կոչվում է «Armenia total(itar)is» (Ամբողջ(ատիր)ական Հայաստան): «Total(itar)is» եզրով փորձել ենք ընդգծել, որ ուսումնասիրության առարկա են դառնում «ամբողջատիրության» դրսևորումներն ու «ամբողջատիրական» ժամանակաշրջանի խնդիրներն «ամբողջ» Հայաստանում՝ իր տարբեր առօրյա ոլորտներում: Ծրագիրը հիմնված է բանավոր պատմության մեթոդաբանության վրա, որի դեպքում հետազոտության հիմնական աղբյուրը մարդիկ են՝ իրենց ապրած կյանքով, լինեն նրանք ամբողջատիրական ժամանակաշրջանի ուղղակի կամ անուղղակի զոհերը, թե նրանց ժառանգները: Մարդկանց հետ զրույցների միջոցով փորձում ենք անհատական, ընտանեկան, և կոլեկտիվ հիշողության դաշտերում մի շարք շերտեր բացահայտել՝ ի՞նչ է պատմվում խորհրդային տարիների «մութ էջերի» մասին, կոնկրետ ո՞ր դրվագներն են դառնում հիշողության առանցքային դրսևորումները, ինչպե՞ս է «զոհ տված» ընտանիքը գոյատևել, ինչպե՞ս է ապասոցիալացվել և վերասոցիալացվել, ի՞նչ սոցիալ-մշակութային հետք է թողել կոնկրետ բռնությունը (այսինքն՝ տվյալ ընտանիքի դեպքը) և առհասարակ բռնության մթնոլորտն այդ ընտանիքի վրա, ի՞նչ տագնապներ ու վախեր են մնացել և այլն: Փորձում ենք պարզել, թե ինչպե՞ս են այդ մարդիկ բացատրում քաղաքական բռնությունների մթնոլորտի հնարավորությունն իրենց ծնողների, փաստացի՝ առնվազն երեք սերնդի կյանքում, ու՞մ կամ ի՞նչն են մեղավոր համարում, կամ առհասարակ փնտրու՞մ են արդյոք մեղավոր, մեղք, սխալ, թե՞ համարում են օրինաչափ և հասկանալի:</p> <p>Նյութերի հավաքման ընթացքում մեր գիտելիքներն զգալի հարստացել են և ներկա պահին, հավանաբար, կարող ենք որոշ ընդհանրացումներ անել, որոնք որպես վերլուծական տեքստեր առաջիկայում գրքի տեսքով կներկայացվեն թեմայով հետաքրքրվողներին: Ծրագրի ընթացքում արդեն նկարահանվել է բանավոր պատմությունների վրա հիմնված փաստագրական կինոնկար, անց է կացվել <a href="http://www.armeniatotalitaris.am/?p=4340" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent; text-decoration-line: none; color: rgb(0, 183, 243);" target="_blank" title="Սեմինար – քննարկում Կապանում">սեմինար-քննարկում</a> և կազմակերպվել է <a href="http://www.armeniatotalitaris.am/?p=4344" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent; text-decoration-line: none; color: rgb(0, 183, 243);" target="_blank" title="Ամառային դասընթաց">ամառային դպրոց</a> Սյունիքի մարզկենտորն Կապան քաղաքում, ինչպես նաև ստեղծվել է սույն կայքը:</p> <p>Կայքի <a href="http://armeniatotalitaris.am/?cat=36" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent; text-decoration-line: none; color: rgb(0, 183, 243);" target="_blank">Պատմություններ</a> բաժնում կարող եք ծանոթանալ բանասացների պատմություններին՝ ծանոթագրված նյութերով: <a href="http://armeniatotalitaris.am/?cat=78" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent; text-decoration-line: none; color: rgb(0, 183, 243);" target="_blank">Նորություններ</a> բաժնում կլինեն նորություններ ծրագրի շրջանակներում իրականացված միջոցառումների և ծրագրի նոր արդյունքների մասին: <a href="http://www.armeniatotalitaris.am/?page_id=1985" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent; text-decoration-line: none; color: rgb(0, 183, 243);" target="_blank">Լուսանկարներ</a> և <a href="http://www.armeniatotalitaris.am/?page_id=2246" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent; text-decoration-line: none; color: rgb(0, 183, 243);" target="_blank">Տեսանյութեր</a> բաժինները համապատասխանաբար մեր բանասացներին առնչվող լուսանկարներ ու տեսանյութեր են: <a href="http://www.armeniatotalitaris.am/?page_id=2838" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent; text-decoration-line: none; color: rgb(0, 183, 243);" target="_blank">Մամուլ</a> բաժնում առայժմ ներկայացված են 1936-37, 1949 և 1953-56թթ. հայաստանյան մամուլի՝ սոցիալ-քաղաքական վիճակի մասին տեղեկություններ պարունակող նյութերի որոշ համարներ: Բառացանկում հարցազրույցներում հանդիպող եզրերի, անձանց և տեղանունների ծանոթագրություններն են: Փաստաթղթեր բաժնում կներկայացվեն մեր բանասացների ընտանեկան արխիվներում եղած փաստաթղթերը:</p> <p>Մենք երախտապարտ կլինենք բոլոր նրանց, ովքեր հնարավոր կհամարեն իրենց պատմություններով հարստացնել մեր նյութերը: Հույս ունենք, որ սույն կայքը կնպաստի թեմայի շուրջ մտքերի փոխանակմանը:</p> <p> </p> <p>Ծրագրի կայքը՝ <strong><a href="http://www.armeniatotalitaris.am/?p=4418">armeniatotalitaris.am</a></strong></p> <p> </p> <p><a href="http://iae.am/hy/users/hranushkharatyan">Հրանուշ Խառատյան</a>, <a href="http://iae.am/hy/users/shagoyan">Գայանե Շագոյան</a>, <a href="http://iae.am/hy/users/hmarutyan">Հարություն Մարության</a>, <a href="http://iae.am/hy/users/%D5%AC%D6%87%D5%B8%D5%B6-%D5%A1%D5%A2%D6%80%D5%A1%D5%B0%D5%A1%D5%B4%D5%B5%D5%A1%D5%B6-1978">Լևոն Աբրահամյան</a></p> </div></div></div><div class="field field-name-field-research-department field-type-taxonomy-term-reference field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even"><a href="/hy/ethnology">Ազգաբանություն</a></div><div class="field-item odd"><a href="/hy/department-of-contemporary-anthropology">Արդիականության ազգաբանության բաժին</a></div></div></div> Tue, 12 Apr 2016 14:03:36 +0000 Սմբատ Հակոբյան 443 at https://www.iae.am https://www.iae.am/hy/node/443#comments Ժողովրդա-քրիստոնեական բանավոր պատմությունները բանասացների կենսակերպի համատեքստում (Շիրակի մարզ) https://www.iae.am/hy/node/441 <div class="field field-name-field-top-image field-type-image field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even"><img src="https://www.iae.am/sites/default/files/styles/750/public/default_images/top_2.jpg?itok=YRAz91VR" width="750" height="563" alt="" /></div></div></div><div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even"><p><a href="http://iae.am/hy/users/%D5%A1%D6%80%D5%A1-%D5%A3%D5%B8%D6%82%D5%AC%D5%B5%D5%A1%D5%B6-1995"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif">Արա Գուլյան</span></span></a></p> </div></div></div><div class="field field-name-field-research-department field-type-taxonomy-term-reference field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even"><a href="/hy/department-of-contemporary-anthropology">Արդիականության ազգաբանության բաժին</a></div></div></div> Tue, 12 Apr 2016 13:58:17 +0000 Սմբատ Հակոբյան 441 at https://www.iae.am https://www.iae.am/hy/node/441#comments Հայոց հարսանիքը լուսանկարներում և տեսաֆիլմերում. վիզուալ-մարդաբանական ուսումնասիրություն https://www.iae.am/hy/node/422 <div class="field field-name-field-top-image field-type-image field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even"><img src="https://www.iae.am/sites/default/files/styles/750/public/default_images/top_2.jpg?itok=YRAz91VR" width="750" height="563" alt="" /></div></div></div><div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even"><p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif"><a href="http://iae.am/hy/users/shagoyan">Գայանե Շագոյան</a></span></span></p> </div></div></div><div class="field field-name-field-research-department field-type-taxonomy-term-reference field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even"><a href="/hy/department-of-contemporary-anthropology">Արդիականության ազգաբանության բաժին</a></div></div></div> Thu, 11 Feb 2016 09:46:17 +0000 Սմբատ Հակոբյան 422 at https://www.iae.am https://www.iae.am/hy/node/422#comments 1988 թ. երկրաշարժի վիզուալ արձանագրումը https://www.iae.am/hy/node/421 <div class="field field-name-field-top-image field-type-image field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even"><img src="https://www.iae.am/sites/default/files/styles/750/public/default_images/top_2.jpg?itok=YRAz91VR" width="750" height="563" alt="" /></div></div></div><div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even"><p><a href="http://iae.am/hy/users/shagoyan"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif">Գայանե Շագոյան</span></span></a></p> </div></div></div><div class="field field-name-field-research-department field-type-taxonomy-term-reference field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even"><a href="/hy/department-of-contemporary-anthropology">Արդիականության ազգաբանության բաժին</a></div></div></div> Thu, 11 Feb 2016 09:45:48 +0000 Սմբատ Հակոբյան 421 at https://www.iae.am https://www.iae.am/hy/node/421#comments Ազգայնականության պատկերագրությունը Հայաստանի Հանրապետությունում https://www.iae.am/hy/node/420 <div class="field field-name-field-top-image field-type-image field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even"><img src="https://www.iae.am/sites/default/files/styles/750/public/default_images/top_2.jpg?itok=YRAz91VR" width="750" height="563" alt="" /></div></div></div><div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even"><p><a href="http://iae.am/hy/users/hamletmelkumian"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif">Համլետ Մելքումյան</span></span></a></p> </div></div></div><div class="field field-name-field-research-department field-type-taxonomy-term-reference field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even"><a href="/hy/department-of-contemporary-anthropology">Արդիականության ազգաբանության բաժին</a></div></div></div> Thu, 11 Feb 2016 09:45:12 +0000 Սմբատ Հակոբյան 420 at https://www.iae.am https://www.iae.am/hy/node/420#comments Խորհրդային առօրեականությունը ըստ ընտանեկան լուսանկարների https://www.iae.am/hy/node/419 <div class="field field-name-field-top-image field-type-image field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even"><img src="https://www.iae.am/sites/default/files/styles/750/public/default_images/top_2.jpg?itok=YRAz91VR" width="750" height="563" alt="" /></div></div></div><div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even"><p><a href="http://iae.am/hy/users/hamletmelkumian"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif">Համլետ Մելքումյան</span></span></a></p> </div></div></div><div class="field field-name-field-research-department field-type-taxonomy-term-reference field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even"><a href="/hy/department-of-contemporary-anthropology">Արդիականության ազգաբանության բաժին</a></div></div></div> Thu, 11 Feb 2016 09:44:46 +0000 Սմբատ Հակոբյան 419 at https://www.iae.am https://www.iae.am/hy/node/419#comments Մեծ հայրենադարձության տարիներին Հայաստան ներգաղթած իրանահայերի մարդաբանական ուսումնասիրություն https://www.iae.am/hy/node/418 <div class="field field-name-field-top-image field-type-image field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even"><img src="https://www.iae.am/sites/default/files/styles/750/public/default_images/top_2.jpg?itok=YRAz91VR" width="750" height="563" alt="" /></div></div></div><div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even"><p><a href="http://iae.am/hy/users/%D5%BF%D5%AB%D5%A3%D6%80%D5%A1%D5%B6-%D5%BD%D5%A1%D6%80%D5%A3%D5%BD%D5%B5%D5%A1%D5%B6-2013"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif">Տիգրան Սարգսյան</span></span></a></p> </div></div></div><div class="field field-name-field-research-department field-type-taxonomy-term-reference field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even"><a href="/hy/department-of-contemporary-anthropology">Արդիականության ազգաբանության բաժին</a></div></div></div> Thu, 11 Feb 2016 09:43:53 +0000 Սմբատ Հակոբյան 418 at https://www.iae.am https://www.iae.am/hy/node/418#comments Իրանական ընտանիքի և իրանահայ ընտանիքի փոփոխությունները Իրանական հեղափոխությունից հետո (Թեհրանի օրինակով) https://www.iae.am/hy/node/417 <div class="field field-name-field-top-image field-type-image field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even"><img src="https://www.iae.am/sites/default/files/styles/750/public/default_images/top_2.jpg?itok=YRAz91VR" width="750" height="563" alt="" /></div></div></div><div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even"><p><a href="http://iae.am/hy/users/%D5%BF%D5%AB%D5%A3%D6%80%D5%A1%D5%B6-%D5%BD%D5%A1%D6%80%D5%A3%D5%BD%D5%B5%D5%A1%D5%B6-2013"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif">Տիգրան Սարգսյան</span></span></a></p> </div></div></div><div class="field field-name-field-research-department field-type-taxonomy-term-reference field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even"><a href="/hy/department-of-contemporary-anthropology">Արդիականության ազգաբանության բաժին</a></div></div></div> Thu, 11 Feb 2016 09:43:23 +0000 Սմբատ Հակոբյան 417 at https://www.iae.am https://www.iae.am/hy/node/417#comments Ֆորմալ և մշակութային սահմանը որպես սուբէթնոմշակութային ինքնությունների ձևավորման միջոց կամ նոր ինքնության առաջացում https://www.iae.am/hy/node/416 <div class="field field-name-field-top-image field-type-image field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even"><img src="https://www.iae.am/sites/default/files/styles/750/public/default_images/top_2.jpg?itok=YRAz91VR" width="750" height="563" alt="" /></div></div></div><div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even"><p><a href="http://iae.am/hy/users/vaheboyajian"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif; font-size:14px">Վահե </span><span style="font-size:14px"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif">Բոյաջյան</span></span></a></p> </div></div></div><div class="field field-name-field-research-department field-type-taxonomy-term-reference field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even"><a href="/hy/department-of-contemporary-anthropology">Արդիականության ազգաբանության բաժին</a></div></div></div> Thu, 11 Feb 2016 09:42:28 +0000 Սմբատ Հակոբյան 416 at https://www.iae.am https://www.iae.am/hy/node/416#comments Դերսիմ և դերսիմցիներ: Էթնիկություն, կրոն, ինքնություն. ընտրության մղումներն ու տագնապները https://www.iae.am/hy/node/415 <div class="field field-name-field-top-image field-type-image field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even"><img src="https://www.iae.am/sites/default/files/styles/750/public/default_images/top_2.jpg?itok=YRAz91VR" width="750" height="563" alt="" /></div></div></div><div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even"><p><a href="http://iae.am/hy/users/hranushkharatyan"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif">Հրանուշ Խառատյան</span></span></a></p> </div></div></div><div class="field field-name-field-research-department field-type-taxonomy-term-reference field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even"><a href="/hy/department-of-contemporary-anthropology">Արդիականության ազգաբանության բաժին</a></div></div></div> Thu, 11 Feb 2016 09:41:50 +0000 Սմբատ Հակոբյան 415 at https://www.iae.am https://www.iae.am/hy/node/415#comments