ՀՀ ԳԱԱ ՀՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԱԶԳԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ - Ատենախոսությունների պաշտպանություններ https://www.iae.am/hy/theses-defenses hy Ատենախոսության պաշտպանություն. "Անապատի օդապարուկների" կառուցվածքը, ձևերը, թվագրությունը և գործառույթը https://www.iae.am/hy/events-and-activities/1218 <div class="field field-name-field-top-image field-type-image field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even"><img src="https://www.iae.am/sites/default/files/styles/750/public/%D5%86%D5%AF%D5%A1%D6%80_0.jpg?itok=Oe-zNdoK" width="750" height="443" alt="" /></div></div></div><div class="field field-name-field-date field-type-date field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even"><span class="date-display-single">Հնգ, 07/13/2023 - 14:00</span></div></div></div><div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even"><p><span style="font-size:18px"><span style="font-family:georgia,serif">2023 թվականի հուլիսի 13-ին ժամը 14:00-ին ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտում գործող ԲՈԿ-ի 007՝ Հնագիտության և ազգագրության մասնագիտական խորհրդում (հասցեն՝ Երևան-0025, Չարենցի 15) կայանալու է Շախմուրադյան Մարիամ Սամվելի «</span></span><span style="font-family:georgia,serif; font-size:18px">«</span><span style="font-size:18px"><span style="font-family:georgia,serif">Անապատի օդապարուկների</span></span><span style="font-family:georgia,serif; font-size:18px">» կառուցվածքը, ձևերը, թվագրությունը և գործառույթը</span><span style="font-size:18px"><span style="font-family:georgia,serif">»  Է.00.03 - ‹‹Հնագիտություն›› մասնագիտությամբ պատմական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսության պաշտպանությունը: </span></span></p> <p><span style="font-size:18px"><span style="font-family:georgia,serif">Ատենախոսությանը կարելի է ծանոթանալ ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի գրադարանում։</span></span></p> <p><span style="font-size:18px"><span style="font-family:georgia,serif">Ատենախոսության սեղմագրի էլէկտրոնային տարբերակը տես <a href="https://iae.am/sites/default/files/database/Mariam%20Shakhmuradyan%20-%20seghmagir%20%281%29.pdf" style="box-sizing: border-box; background: 0px 0px; color: rgb(42, 104, 175); text-decoration-line: none; transition: all 0.2s ease-in-out 0s; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">այստեղ</a>:</span></span></p> </div></div></div><div class="field field-name-field-events-type field-type-taxonomy-term-reference field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even"><a href="/hy/theses-defenses">Ատենախոսությունների պաշտպանություններ</a></div></div></div> Tue, 11 Jul 2023 13:34:57 +0000 Մարիամ Ամիրյան 1218 at https://www.iae.am https://www.iae.am/hy/events-and-activities/1218#comments Ատենախոսության պաշտպանություն․ «Նոր բողոքականության տարածումը Հայաստանի եզդիների շրջանում և ինքնության տրանսֆորմացիաները» https://www.iae.am/hy/events-and-activities/1137 <div class="field field-name-field-top-image field-type-image field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even"><img src="https://www.iae.am/sites/default/files/styles/750/public/yezdi_0.jpg?itok=mCYsNiiG" width="750" height="450" alt="" /></div></div></div><div class="field field-name-field-date field-type-date field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even"><span class="date-display-single">Հնգ, 11/11/2021 - <span class="date-display-range"><span class="date-display-start">14:00</span> - <span class="date-display-end">16:00</span></span></span></div></div></div><div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even"><p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">2021 թ․-ի Նոյեմբերի 11-ին ժամը 14:00-ին ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտում գործող ԲՈԿ-ի 007՝ Հնագիտության և ազգագրության մասնագիտական խորհրդում (հասցեն՝ Երևան-0025, Չարենցի 15) կայանալու է Ֆաթեմի Սեյեդեհնասիմ Սայեդմոջթաբայի «Նոր բողոքականության տարածումը Հայաստանի եզդիների շրջանում և ինքնության տրանսֆորմացիաները»  Է.00.04 - ‹‹Ազգագրություն›› մասնագիտությամբ պատմական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսության պաշտպանությունը: </span></p> <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ատենախոսությանը կարելի է ծանոթանալ ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի գրադարանում։</span></p> <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ատենախոսության սեղմագրի էլէկտրոնային տարբերակը տես </span><a href="http://iae.am/hy/database/1138" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">այստեղ</a><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">:</span></p> </div></div></div><div class="field field-name-field-events-type field-type-taxonomy-term-reference field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even"><a href="/hy/theses-defenses">Ատենախոսությունների պաշտպանություններ</a></div></div></div> Wed, 06 Oct 2021 18:08:41 +0000 Մարիամ Ամիրյան 1137 at https://www.iae.am https://www.iae.am/hy/events-and-activities/1137#comments Մշակութային քաղաքականության նոր համակարգի ձևավորումը Հայաստանում. խորհրդային ավանդույթը, ազգային ռեսուրսները և եվրոպական հեռանկարները (20-րդ դարի վերջ և 21-րդ դարի սկիզբ) https://www.iae.am/hy/events-and-activities/1096 <div class="field field-name-field-top-image field-type-image field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even"><img src="https://www.iae.am/sites/default/files/styles/750/public/default_images/top_0.jpg?itok=fTpLULJw" width="750" height="563" alt="" /></div></div></div><div class="field field-name-field-date field-type-date field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even"><span class="date-display-single">Հնգ, 09/09/2021 - <span class="date-display-range"><span class="date-display-start">14:00</span> - <span class="date-display-end">15:30</span></span></span></div></div></div><div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even"><p>2021 թ․-ի սեպտեմբերի 9-ին ժամը 14:00-ին ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտում գործող ԲՈԿ-ի 007՝ Հնագիտության և ազգագրության մասնագիտական խորհրդում (հասցեն՝ Երևան-0025, Չարենցի 15) կայանալու է Մուրադյան Հայկուհի Մանվելի «Մշակութային քաղաքականության նոր համակարգի ձևավորումը Հայաստանում. խորհրդային ավանդույթը, ազգային ռեսուրսները և եվրոպական հեռանկարները (20-րդ դարի վերջ և 21-րդ դարի սկիզբ) » Թ.00.06 - ‹‹Մշակութաբանություն›› մասնագիտությամբ պատմական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսության պաշտպանությունը: </p> <p> </p> <p>Ատենախոսությանը կարելի է ծանոթանալ ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի գրադարանում։</p> <p class="rteright">Մասնագիտական խորհուրդ</p> <p> </p> <p>Ատենախոսության սեղմագիրը՝ <a href="http://iae.am/hy/database/1097">այստեղ</a>:</p> </div></div></div><div class="field field-name-field-events-type field-type-taxonomy-term-reference field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even"><a href="/hy/theses-defenses">Ատենախոսությունների պաշտպանություններ</a></div></div></div> Wed, 28 Jul 2021 18:02:04 +0000 Մարիամ Ամիրյան 1096 at https://www.iae.am https://www.iae.am/hy/events-and-activities/1096#comments Ատենախոսության պաշտպանություն․ «Կիմերները և սկյութերը Հայկական Լեռնաշխարհի արևելքում (ըստ հնագիտական տվյալների)» https://www.iae.am/hy/events-and-activities/1016 <div class="field field-name-field-top-image field-type-image field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even"><img src="https://www.iae.am/sites/default/files/styles/750/public/default_images/top_0.jpg?itok=fTpLULJw" width="750" height="563" alt="" /></div></div></div><div class="field field-name-field-date field-type-date field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even"><span class="date-display-single">Երկ, 06/14/2021 - <span class="date-display-range"><span class="date-display-start">14:00</span> - <span class="date-display-end">15:30</span></span></span></div></div></div><div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even"><p> </p> <p><span style="font-family:georgia,serif">2021 թ․-ի հունիսի 14-ին ժամը 14:00-ին ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտում գործող ԲՈԿ-ի 007՝ Հնագիտության և ազգագրության մասնագիտական խորհրդում (հասցեն՝ Երևան-0025, Չարենցի 15) կայանալու է Թումանյան Գարեգին Սահակի «Կիմերները և սկյութերը Հայկական Լեռնաշխարհի արևելքում (ըստ հնագիտական տվյալների)» Է.00.03 - ‹‹Հնագիտություն›› մասնագիտությամբ պատմական գիտությունների դոկտորի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսության պաշտպանությունը: </span></p> <p><span style="font-family:georgia,serif"><span style="color:rgb(30, 30, 30); font-size:15px">Ատենախոսությանը պաշտպանությանը կարելի է հետևել հետևյալ </span><a href="https://us02web.zoom.us/j/8336376039?pwd=WlltTklVelQ2a1FPNnJjVThDYTF2Zz09" style="box-sizing: border-box; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(65, 135, 209); text-decoration-line: none; transition: all 0.2s ease-in-out 0s; outline: none; outline-offset: -2px; font-family: arialun; font-size: 15px;">հղումով</a><span style="color:rgb(30, 30, 30); font-size:15px">:</span></span></p> <p><span style="font-family:georgia,serif">Ատենախոսությանը կարելի է ծանոթանալ ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի գրադարանում։</span></p> <p class="rteright"><span style="font-family:georgia,serif">Մասնագիտական խորհուրդ</span></p> <p> </p> <p><span style="font-family:georgia,serif">Ատենախոսության սեղմագիրը՝ ստորև:</span></p> <p> </p> </div></div></div><div class="field field-name-field-events-type field-type-taxonomy-term-reference field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even"><a href="/hy/theses-defenses">Ատենախոսությունների պաշտպանություններ</a></div></div></div> Fri, 07 May 2021 08:09:09 +0000 Ռոման Հովսեփյան 1016 at https://www.iae.am https://www.iae.am/hy/events-and-activities/1016#comments Ատենախոսության պաշտպանություն․ «Բյուզանդական X-XI դդ․ պղնձե դրամները և դրանց շրջանառությունը Հայաստանում» https://www.iae.am/hy/events-and-activities/1012 <div class="field field-name-field-top-image field-type-image field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even"><img src="https://www.iae.am/sites/default/files/styles/750/public/default_images/top_0.jpg?itok=fTpLULJw" width="750" height="563" alt="" /></div></div></div><div class="field field-name-field-date field-type-date field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even"><span class="date-display-single">Հնգ, 05/20/2021 - <span class="date-display-range"><span class="date-display-start">14:00</span> - <span class="date-display-end">15:30</span></span></span></div></div></div><div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even"><p> </p> <p>2021 թ․-ի մայիսի 20-ին ժամը 14:00-ին ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտում գործող ԲՈԿ-ի 007՝ Հնագիտության և ազգագրության մասնագիտական խորհրդում (հասցեն՝ Երևան-0025, Չարենցի 15) կայանալու է Հովհաննիսյան Հասմիկ Սամվելի «Բյուզանդական X-XI դդ․ պղնձե դրամները և դրանց շրջանառությունը Հայաստանում» Է.00.03 - ‹‹Հնագիտություն›› մասնագիտությամբ պատմական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսության պաշտպանությունը: </p> <p>Ատենախոսությանը պաշտպանությանը կարելի է հետևել հետևյալ <a href="https://us02web.zoom.us/j/8336376039?pwd=WlltTklVelQ2a1FPNnJjVThDYTF2Zz09">հղումով</a>:</p> <p>Ատենախոսությանը կարելի է ծանոթանալ ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի գրադարանում։</p> <p class="rteright">Մասնագիտական խորհուրդ</p> <p> </p> <p>Ատենախոսության սեղմագիրը՝ ստորև:</p> <p> </p> <p> </p> </div></div></div><div class="field field-name-field-events-type field-type-taxonomy-term-reference field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even"><a href="/hy/theses-defenses">Ատենախոսությունների պաշտպանություններ</a></div></div></div> Sat, 10 Apr 2021 14:46:58 +0000 Ռոման Հովսեփյան 1012 at https://www.iae.am https://www.iae.am/hy/events-and-activities/1012#comments Արցախի Տիգրանակերտի անտիկ խեցեղենը (տեխնիկատեխնոլոգիական բնութագիրը, գործառութային-ձևաբանական դասակարգումը, գեղարվեստական հարդարանքը) https://www.iae.am/hy/events-and-activities/964 <div class="field field-name-field-top-image field-type-image field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even"><img src="https://www.iae.am/sites/default/files/styles/750/public/003%20p.jpg?itok=hlnTYRh9" width="750" height="499" alt="" /></div></div></div><div class="field field-name-field-date field-type-date field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even"><span class="date-display-single">Երք, 05/26/2020 - <span class="date-display-range"><span class="date-display-start">16:30</span> - <span class="date-display-end">17:30</span></span></span></div></div></div><div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even"><p> 2020 թ․-ի <s>մարտի 26-ին</s> <span style="background-color:rgb(55, 55, 55); color:rgb(255, 255, 255); font-family:helvetica neue,segoe ui,helvetica,arial,sans-serif; font-size:15px">մայիսի 26-ին</span> ժամը <span style="color:#FF0000">16։30</span>-ին ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտում գործող ԲՈԿ-ի 007 հնագիտության և ազգագրության մասնագիտական խորհրդում (հասցեն՝ Երևան-0025, Չարենցի 15) կայանալու է Գաբրիելյան Արմինե Արարատի «Արցախի Տիգրանակերտի անտիկ խեցեղենը (տեխնիկատեխնոլոգիական բնութագիրը, գործառութային-ձևաբանական դասակարգումը, գեղարվեստական հարդարանքը)» Է.00.03 - ‹‹Հնագիտություն›› մասնագիտությամբ պատմական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսության պաշտպանությունը: Պաշտպանության ընթացքին կարելի է հետևել նաև առցանց՝ հետևյալ հղումով․ <a href="https://us02web.zoom.us/j/9678300169?pwd=bGRaVjRyWGJvSnFnVy9HcDJ2SS9ydz09">https://us02web.zoom.us/j/9678300169?pwd=bGRaVjRyWGJvSnFnVy9HcDJ2SS9ydz09</a>, Meeting ID: 967 830 0169, Password: 7e7Huz :</p> <p>Ատենախոսությանը կարելի է ծանոթանալ ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի գրադարանում։</p> <p class="rteright">Մասնագիտական խորհուրդ</p> <p> </p> <p>Ատենախոսության սեղմագիրը՝ ստորև:</p> </div></div></div><div class="field field-name-field-events-type field-type-taxonomy-term-reference field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even"><a href="/hy/theses-defenses">Ատենախոսությունների պաշտպանություններ</a></div></div></div> Mon, 10 Feb 2020 15:36:51 +0000 Ռոման Հովսեփյան 964 at https://www.iae.am https://www.iae.am/hy/events-and-activities/964#comments Թուխ Մանուկ սրբավայրերը» (պատմաազգագրական ուսումնասիրություն) https://www.iae.am/hy/events-and-activities/962 <div class="field field-name-field-top-image field-type-image field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even"><img src="https://www.iae.am/sites/default/files/styles/750/public/%D4%BF%D5%A1%D6%80%D5%A5%D5%B6%20%D5%80%D5%B8%D5%BE%D5%B0%D5%A1%D5%B6%D5%B6%D5%AB%D5%BD%D5%B5%D5%A1%D5%B6%20%D5%BD%D5%A5%D5%B2%D5%B4%D5%A1%D5%A3%D5%AB%D6%80%20Lusagyugh%207.jpg?itok=UJlxcLWP" width="750" height="422" alt="" /></div></div></div><div class="field field-name-field-date field-type-date field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even"><span class="date-display-single">Հնգ, 03/19/2020 - <span class="date-display-range"><span class="date-display-start">14:00</span> - <span class="date-display-end">15:00</span></span></span></div></div></div><div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even"><p><span style="color:#FF0000">Ուշադրությո՛ւն՝ թարմացում</span>․ պաշտպանությունը կանցկացվի առցանց՝ մայիսի 19-ին, ժ. 14:00-ին հետևյալ հղումով՝ <a href="https://us02web.zoom.us/j/86539334749?pwd=STlRSi9BVmE1di9pT0tQWitoc3VWZz09">https://us02web.zoom.us/j/86539334749?pwd=STlRSi9BVmE1di9pT0tQWitoc3VWZz09</a> (Zoom Meeting ID: 865 3933 4749, Password: 183875):</p> <p> </p> <p>[2020 թ․-ի <s>մարտի 17-ին (հետաձգվել է <span style="color:#00FF00"><span style="background-color:#808080">մարտի 24</span></span>-ին)</s> ժամը 14։00-ին]</p> <p>ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտում գործող ԲՈԿ-ի 007 Հնագիտության և ազգագրության մասնագիտական խորհրդում (հասցեն՝ Երևան-0025, Չարենցի 15) կայանալու է Հովհաննիսյան Կարեն Հովհաննեսի «Թուխ Մանուկ սրբավայրերը» (պատմաազգագրական ուսումնասիրություն)» Է.00.04 - ‹‹Ազգագրություն›› մասնագիտությամբ պատմական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսության պաշտպանությունը:</p> <p>Ատենախոսությանը կարելի է ծանոթանալ ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի գրադարանում։</p> <p class="rteright">Մասնագիտական խորհուրդ</p> <p> </p> <p>Ատենախոսության սեղմագիրը՝ ստորև </p> </div></div></div><div class="field field-name-field-events-type field-type-taxonomy-term-reference field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even"><a href="/hy/theses-defenses">Ատենախոսությունների պաշտպանություններ</a></div></div></div> Fri, 07 Feb 2020 07:50:51 +0000 Ռոման Հովսեփյան 962 at https://www.iae.am https://www.iae.am/hy/events-and-activities/962#comments Հայկական Լեռնաշխարհի հյուսիսարևելյան հատվածի բնակչության սոցիալական կազմը և թաղման ծեսն ըստ ուշ բրոնզ և վաղերկաթեդարյան դամբանային համալիրների https://www.iae.am/hy/events-and-activities/960 <div class="field field-name-field-top-image field-type-image field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even"><img src="https://www.iae.am/sites/default/files/styles/750/public/Benik_pashtpanutyan%20hamar.jpg?itok=fzn8o57t" width="750" height="524" alt="" /></div></div></div><div class="field field-name-field-date field-type-date field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even"><span class="date-display-single">Երք, 03/10/2020 - <span class="date-display-range"><span class="date-display-start">14:00</span> - <span class="date-display-end">15:00</span></span></span></div></div></div><div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even"><p> </p> <p><span style="font-size:16px">2020 թ․-ի մարտի 10-ին ժամը 14։00-ին ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտում գործող ԲՈԿ-ի 007 հնագիտության և ազգագրության մասնագիտական խորհրդում (հասցեն՝ Երևան-0025, Չարենցի 15) կայանալու է Վարդանյան Բենիկ Վարդանի «Հայկական Լեռնաշխարհի հյուսիսարևելյան հատվածի բնակչության սոցիալական կազմը և թաղման ծեսն ըստ ուշ բրոնզ և վաղերկաթեդարյան դամբանային համալիրների» Է.00.03 - ‹‹Հնագիտություն›› մասնագիտությամբ պատմական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսության պաշտպանությունը:</span></p> <p><span style="font-size:16px">Ատենախոսությանը կարելի է ծանոթանալ ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի գրադարանում։</span></p> <p class="rteright"><span style="font-size:16px">Մասնագիտական խորհուրդ</span></p> <p> </p> <p><span style="font-size:16px">Ատենախոսության սեղմագիրը՝ ստորև:</span></p> <p> </p> </div></div></div><div class="field field-name-field-events-type field-type-taxonomy-term-reference field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even"><a href="/hy/theses-defenses">Ատենախոսությունների պաշտպանություններ</a></div></div></div> Sun, 02 Feb 2020 12:02:53 +0000 Ռոման Հովսեփյան 960 at https://www.iae.am https://www.iae.am/hy/events-and-activities/960#comments Էթնիկ մամուլի դերը Հայկական Սփյուռքում (էթնոսոցիոլոգիական հետազոտություն) https://www.iae.am/hy/events-and-activities/958 <div class="field field-name-field-top-image field-type-image field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even"><img src="https://www.iae.am/sites/default/files/styles/750/public/default_images/top_0.jpg?itok=fTpLULJw" width="750" height="563" alt="" /></div></div></div><div class="field field-name-field-date field-type-date field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even"><span class="date-display-single">Հնգ, 03/05/2020 - <span class="date-display-range"><span class="date-display-start">13:00</span> - <span class="date-display-end">14:00</span></span></span></div></div></div><div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even"><p> </p> <p><span style="font-size:18px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">2020 թ․-ի մարտի 5-ին ժամը 13։00-ին ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտում գործող ԲՈԿ-ի 007 Հնագիտության և ազգագրության մասնագիտական խորհրդում (հասցեն՝ Երևան-0025, Չարենցի 15) կայանալու է Բարսեղյան Սյուզաննա Սոսի</span> «Էթնիկ մամուլի դերը Հայկական Սփյուռքում (էթնոսոցիոլոգիական հետազոտություն)» <span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Է.00.04 - ‹‹Ազգագրություն›› մասնագիտությամբ պատմական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսության պաշտպանությունը:</span></span></p> <p><span style="font-size:18px">Ատենախոսությանը կարելի է ծանոթանալ ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի գրադարանում։</span></p> <p class="rteright">Մասնագիտական խորհուրդ</p> <p> </p> <p>Ատենախոսության սեղմագիրը <a href="http://iae.am/hy/database/957" style="box-sizing: border-box; background: 0px 0px; color: rgb(42, 104, 175); text-decoration-line: none; transition: all 0.2s ease-in-out 0s;">կցված</a> է</p> </div></div></div><div class="field field-name-field-events-type field-type-taxonomy-term-reference field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even"><a href="/hy/theses-defenses">Ատենախոսությունների պաշտպանություններ</a></div></div></div> Thu, 30 Jan 2020 11:17:09 +0000 Ռոման Հովսեփյան 958 at https://www.iae.am https://www.iae.am/hy/events-and-activities/958#comments Սոցիալական փոփոխությունները Հայկական Սփյուռքում (Լոս Անջելեսի, Թեհրանի, Բեյրութի հայերի էթնոսոցիոլոգիական հետազոտություն) https://www.iae.am/hy/events-and-activities/956 <div class="field field-name-field-top-image field-type-image field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even"><img src="https://www.iae.am/sites/default/files/styles/750/public/default_images/top_0.jpg?itok=fTpLULJw" width="750" height="563" alt="" /></div></div></div><div class="field field-name-field-date field-type-date field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even"><span class="date-display-single">Հնգ, 03/05/2020 - <span class="date-display-range"><span class="date-display-start">14:00</span> - <span class="date-display-end">15:00</span></span></span></div></div></div><div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even"><p> </p> <p><span style="font-size:18px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">2020 թ․-ի մարտի 5-ին ժամը 15։00-ին ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտում գործող ԲՈԿ-ի 007 Հնագիտության և ազգագրության մասնագիտական խորհրդում (հասցեն՝ Երևան-0025, Չարենցի 15) կայանալու է Տանաջյան Լուսինե Ասատուրի</span> «Սոցիալական փոփոխությունները Հայկական Սփյուռքում (Լոս Անջելեսի, Թեհրանի, Բեյրութի հայերի էթնոսոցիոլոգիական հետազոտություն)» <span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Է.00.04 - ‹‹Ազգագրություն›› մասնագիտությամբ պատմական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսության պաշտպանությունը:</span></span></p> <p><span style="font-size:18px">Ատենախոսությանը կարելի է ծանոթանալ ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի գրադարանում։</span></p> <p class="rteright">Մասնագիտական խորհուրդ</p> <p> </p> <p>Ատենախոսության սեղմագիրը <a href="http://iae.am/hy/database/955" style="color: rgb(42, 104, 175); box-sizing: border-box; background: 0px 0px; text-decoration-line: none; transition: all 0.2s ease-in-out 0s;">կցված</a> է</p> <p> </p> </div></div></div><div class="field field-name-field-events-type field-type-taxonomy-term-reference field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even"><a href="/hy/theses-defenses">Ատենախոսությունների պաշտպանություններ</a></div></div></div> Thu, 30 Jan 2020 11:01:21 +0000 Ռոման Հովսեփյան 956 at https://www.iae.am https://www.iae.am/hy/events-and-activities/956#comments