Ալեքսան Ճորճ Գալայճի

Ալեքսան Ճորճ Գալայճի

Ալեքսան Ճորճ Գալայճի-ի նկարը
Պաշտոն: 
Ավագ լաբորանտ
Մասնագիտություն: 
Լրագրող, բանասէր եւ աստուածաբան
Աշխատում է ՀԱԻ-ում սկսած: 
2014
Հետազոտությունների ոլորտները: 
Սփյուռքի ուսումնասիրություններ
Սիրիահայերի հիմնախնդիրները Հայաստանում
Կրօնական եւ էթնիկական
Գիտական հրապարակումները: 

Գալայճեան Ալեքս Սարկաւագ, Իսլամացած հայերու ինքնութեան ճգնաժամը, Անթիլիաս-Լիբանան, “Հասկ Հայագիտական” (Յունիս-Յուլիս),  2017, էջ 19։

Գալայճեան Ալեքս Սարկաւագ, Իսլամացած հայերու ինքնութեան ճգնաժամը, Անթիլիաս-Լիբանան, “Հասկ Հայագիտական” (Յունիս-Յուլիս),  2017, էջ 19։

Զեկուցումներ: 

26 Հոկտեմբեր 2017-ին, միջազգային գիտաժողով՝ “Հայ ընտանիքը արդի մարտահրաւէրների համատեքստում” խորագրով, թեմա՝ “Խառն եւ ներքին ամուսնութիւնները Թուրքիոյ հայ համայնքէն ներս որուն ընթացքին մասնակցութիւնս բերի”։

26 Հոկտեմբեր 2017-ին, միջազգային գիտաժողով՝ “Հայ ընտանիքը արդի մարտահրաւէրների համատեքստում” խորագրով, թեմա՝ “Խառն եւ ներքին ամուսնութիւնները Թուրքիոյ հայ համայնքէն ներս որուն ընթացքին մասնակցութիւնս բերի”։

Հեռախոս: 
0037477149888
Էլ․ փոստ: 
alexgeorgekalayji@gmail.com