Error message

 • Warning: ini_set(): Session ini settings cannot be changed after headers have already been sent in drupal_environment_initialize() (line 699 of /home/iaeam/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: ini_set(): Session ini settings cannot be changed after headers have already been sent in drupal_environment_initialize() (line 700 of /home/iaeam/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: ini_set(): Session ini settings cannot be changed after headers have already been sent in drupal_environment_initialize() (line 701 of /home/iaeam/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: ini_set(): Session ini settings cannot be changed after headers have already been sent in drupal_environment_initialize() (line 704 of /home/iaeam/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: ini_set(): Session ini settings cannot be changed after headers have already been sent in drupal_environment_initialize() (line 706 of /home/iaeam/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: ini_set(): Session ini settings cannot be changed after headers have already been sent in include_once() (line 302 of /home/iaeam/public_html/sites/default/settings.php).
 • Warning: ini_set(): Session ini settings cannot be changed after headers have already been sent in include_once() (line 303 of /home/iaeam/public_html/sites/default/settings.php).
 • Warning: ini_set(): Session ini settings cannot be changed after headers have already been sent in include_once() (line 311 of /home/iaeam/public_html/sites/default/settings.php).
 • Warning: ini_set(): Session ini settings cannot be changed after headers have already been sent in include_once() (line 318 of /home/iaeam/public_html/sites/default/settings.php).
 • Warning: ini_set(): Session ini settings cannot be changed after headers have already been sent in drupal_settings_initialize() (line 826 of /home/iaeam/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: ini_set(): Session ini settings cannot be changed after headers have already been sent in drupal_settings_initialize() (line 835 of /home/iaeam/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: session_name(): Session name cannot be changed after headers have already been sent in drupal_settings_initialize() (line 838 of /home/iaeam/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: session_set_save_handler(): Session save handler cannot be changed after headers have already been sent in drupal_session_initialize() (line 245 of /home/iaeam/public_html/includes/session.inc).
 • Warning: session_id(): Session ID cannot be changed after headers have already been sent in drupal_session_initialize() (line 269 of /home/iaeam/public_html/includes/session.inc).
 • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/iaeam/public_html/index.php:4) in drupal_send_headers() (line 1555 of /home/iaeam/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/iaeam/public_html/index.php:4) in drupal_send_headers() (line 1555 of /home/iaeam/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/iaeam/public_html/index.php:4) in drupal_send_headers() (line 1555 of /home/iaeam/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/iaeam/public_html/index.php:4) in drupal_send_headers() (line 1555 of /home/iaeam/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/iaeam/public_html/index.php:4) in drupal_send_headers() (line 1555 of /home/iaeam/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/iaeam/public_html/index.php:4) in drupal_send_headers() (line 1555 of /home/iaeam/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/iaeam/public_html/index.php:4) in drupal_send_headers() (line 1555 of /home/iaeam/public_html/includes/bootstrap.inc).

Արմեն Պետրոսյան

Արմեն Պետրոսյան-ի նկարը

Արմեն Պետրոսյան

Արմեն Պետրոսյան-ի նկարը
Գիտական աստիճան: 
բ․գ․դ․
Պաշտոն: 
Ավագ գիտաշխատող
Մասնագիտություն: 
բանահյուսություն
Աշխատում է ՀԱԻ-ում սկսած: 
1988
Հետազոտությունների ոլորտները: 
Հայաստանի նախապատմություն, հնագույն պատմություն և մշակույթ, Հայաստանի, Հին արևելքի և Կովկասի հին կրոններ, առասպելներ և էպոսներ, համեմատական առասպելաբանություն, լեզվաբանություն, բանահյուսություն
Գիտական հրապարակումները: 

1. А. Петросян (1987), Отражение индоевропейского корня *uel- в армянской мифологии // Լրաբեր հասարակական գիտությունների, 1987,1, էջ 56-70:

2. Ա. Պետրոսյան (1987), Հայերեն տառադարձությունների սխալների մասին // Սովետական գրականություն, 1987, 11, էջ 112-116:

3. Ա. Պետրոսյան (1988), Լեզվաբանական և առասպելաբանական տվյալներն Ուրարտուի տիրապետող տարրի էթնոգենեզի վերաբերյալ //  Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ. Երիտասարդ գիտնականների 8-րդ կոնֆերանս, Երևան, էջ 57-60:

4. А. Петросян (1988), Структура урартского, древнейшего армянского и индоевропейских пантеонов в свeте данных языкознания и этнографии // Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ. Երիտասարդ գիտնականների 8-րդ կոնֆերանս, Երևան, էջ 60-63:

1. А. Петросян (1987), Отражение индоевропейского корня *uel- в армянской мифологии // Լրաբեր հասարակական գիտությունների, 1987,1, էջ 56-70:

2. Ա. Պետրոսյան (1987), Հայերեն տառադարձությունների սխալների մասին // Սովետական գրականություն, 1987, 11, էջ 112-116:

3. Ա. Պետրոսյան (1988), Լեզվաբանական և առասպելաբանական տվյալներն Ուրարտուի տիրապետող տարրի էթնոգենեզի վերաբերյալ //  Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ. Երիտասարդ գիտնականների 8-րդ կոնֆերանս, Երևան, էջ 57-60:

4. А. Петросян (1988), Структура урартского, древнейшего армянского и индоевропейских пантеонов в свeте данных языкознания и этнографии // Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ. Երիտասարդ գիտնականների 8-րդ կոնֆերանս, Երևան, էջ 60-63:

5. А. Петросян (1990), Армянские этнонимы в свете мифологических данных // Междисциплинарные исследования культурогенеза и этногенеза Армянского нагорья и сопредельных областей, Ереван, стр. 234-245.

6. А. Петросян (1991), К этимологии древнеиндийского теониима Варуна // Индологическая конференция, Ленинград, 1991, էջերը ?

7. А. Петросян (1991), Армянские этнонимы, древнеармянская модель мира и вопрос локализации древнейших армянских племен // Բանբեր Երևանի համալսարանի, 1991, 2, էջ 102-115:

8. А. Петросян (1991), Самоназвание армян и вопрос локализации протоармянских племен // Լրաբեր հասարակական գիտությունների, 1991, 5, էջ 120-129:

 http://lraber.asj-oa.am/3395/1/1991-5(120).pdf

9. Ա. Պետրոսյան (1991), Ավանդությունը՝ Հայաստանի նախահայկյան բնակչության մասին // Նավասարդ, 1991, 112-113, էջ 13-15:

10. Ա. Պետրոսյան (1992), Նորից տեղանվան վերլուծության փորձ // Անի, 1992, 3-4, էջ 96:

11. А. Петросян (1993), Мифологическая модель мира. Урарту, 1993, 2. էջերը?

12. Ա. Պետրոսյան (1996), Արամի առասպելը հայ ավանդության մեջ, Բանասիրական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստճանի հայցման ատենախոսության սեղմագիր, Երևան, 24 էջ:

13. Ա. Պետրոսյան (1997), Արամի առասպելը հնդեվրոպական առասպելաբանության համատեքստում և հայոց ազգածագման խնդիրը (մենագրություն), Երևան, 208 էջ:

http://rbedrosian.com/Classic/Petrosyan/Petrosyan_1997_Arami_araspele.pdf

14. Ա. Պետրոսյան (1997), Հայկական էպոսի հնագույն ակունքները (մենագրություն), Երևան, 1997, 96 էջ:

 

15. Ա. Պետրոսյան (1997), Հայոց ցեղասպանությունը որպես ազգածնություն. Հայացք Երևանից (Հայագիտական) // Ռազմավարական և ազգային հետազոտությունների հայկական կենտրոն, 1997, 4, էջ 43-54:

16. Ա. Պետրոսյան (2000), Արամի առասպելը հնդեվրոպական առասպելաբանության համատեքստում և հայոց ազգածագման խնդիրը, Բանասիրական գիտությունների դոկտորի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսության սեղմագիր, Երևան, 30 էջ:

17. Ա. Պետրոսյան (2000), Ջ. Ռասելի «հայագիտական» հնարանքները // ՊԲՀ, 2000, 3, էջ 241-257:

http://hpj.asj-oa.am/4677/1/2000-3(241).pdf

18. Ա. Պետրոսյան (2001), Արա Գեղեցիկ և սուրբ Սարգիս. հնդեվրոպական աստվածն ու նրա քրիստոնեական հետնորդը // Հայոց սրբերը և սրբավայրերը, Երևան, էջ 157-169:

19. Ա. Պետրոսյան (2001), Թուխ մանուկ. հնագույն ակունքները // Թուխ մանուկ, Երևան, էջ 21-43:

20. Ա.Պետրոսյան (2001), Հնդեվրոպական-շումերական առասպելաբանա-կան մի զուգահեռ Հայկական լեռնաշխարհում // Հայ ժողովրդական մշակույթ. Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ, գիտաժողով, Երևան, էջ 74-76:

21. A. Petrosyan (2002), The Indo-European and Ancient Near Eastern Sources of the Armenian Epic (մենագրություն) // Journal of Indo-European Studies, Monograph No 42. Washington DC, Institute for the Study of Man, 236 p.

22. А. Петросян (2002), Армянский эпос и мифология (монография), Ереван, 240 с.

23. Ա.Պետրոսյան (2002), Ուրարտական գլխավոր աստվածների եռյակը և պետության իշխող վերնախավի ծագման խնդիրը // ՊԲՀ, 2002, 2, էջ 243-270:

http://hpj.asj-oa.am/4175/1/2002-2(243).pdf

24. Ա.Պետրոսյան (2003), Հայոց ազգածագման հարցեր ավանդական տվյալների քննության լույսի տակ // ՊԲՀ, 2003, 2, էջ 189-224:

http://hpj.asj-oa.am/3970/1/2003-2(189).pdf

25. Ա.Պետրոսյան (2003), Գրախոսություններ // Լրաբեր հասարակական գիտությունների, 2003, 2, էջ 203-214:

 http://lraber.asj-oa.am/1/

26. Ա.Պետրոսյան (2004), Армянский Мхер, западный Митра и урартский Халди // Հայկական «Սասնա ծռեր» էպոսը և համաշխարհային էպիկական ժառանգությունը, Երևան, էջ 42-60:

27. Ա.Պետրոսյան (2004), Հայկական դիցարանի հնագույն ակունքները // ՊԲՀ, 2004, 2, էջ 205-233:                                                                                                                                               

http://hpj.asj-oa.am/3770/

28. Ա.Պետրոսյան (2004), Հայոց հեթանոսական դիցարանի հնագույն ակունքները // Հայագիտության արդի վիճակը և զարգացման հեռանկարները, Երևան, էջ 579-586:

29. Ա.Պետրոսյան (2004), Մազերի առասպելույթին առնչվող ծիսական բառեր և անուններ // Լեզու և լեզվաբանություն, 2004, 1-2, էջ 45-61:

30. Ա.Պետրոսյան (2004), Կումայրին Հայկական լեռնաշխարհի հնագույն առապելների համատեքստում // Գիտական աշխատություններ VII. Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն, Գյումրի, էջ 5-9:

31. Ա.Պետրոսյան (2005), Ուրարտուի իշխող տարրի ծագման շուրջ // Հին Հայաստանի մշակույթը XIII, Երևան, էջ 139-144:

34. Ա.Պետրոսյան (2005), Ուրարտուի վերնախավի էթնիկական պատկանելության խնդիրը // ՊԲՀ, 2005, 3, էջ 208-227:

http://hpj.asj-oa.am/3720/

35. Ա.Պետրոսյան (2006), Հայոց ազգածագման հարցեր (մենագրություն), Երևան:

36. Ա.Պետրոսյան (2006), Արամազդ. պաշտամունք, կերպար, նախատիպեր (մենագրություն), Երևան:

37. Ա.Պետրոսյան (2006), Սիրո կրակ և վիշապամարտ. առասպելի ծաղկային կոդը // Հայ ժողովրդական մշակույթ XIV, Երևան, էջ 209-219:

38. А. Петросян (2006), Два Арарата: гора Кордуены и Масис // Mythical Landscapes Then and Now. The Mystification of Landscapes in Search for National Identity, Yerevan, pp. 261-274.

39. A. Petrosyan (2006), The Vishap Stones. Project Discovery! Newsletter. Ի՞նչ է

40. Ա.Պետրոսյան (2006), Երևան տեղանվան ծագման շուրջ // Երևան. գիտական հոդվածների ժողովածու, Երևան, էջ 164-171:

41. Ա.Պետրոսյան (2006), Տիր և Մաշտոց. դպրության աստվածը և գրերի ստեղծողը // Հայոց գրեր. միջազգային գիտաժողով նվիրված հայոց գրերի գյուտի 1600-ամյակին, զեկուցումների ժողովածու, Երևան, էջ 41-53:

42. Ա.Պետրոսյան (2006), Հայկական ավանդական դրամայի ակունքների շուրջ // ՊԲՀ, 2006, 2, էջ 256-284:

 http://hpj.asj-oa.am/1654/1/2006-2(256).pdf.

43. Ա.Պետրոսյան (2006), գրախոսություն. Ն.Ադոնց. Երկեր, հ. Ա // ՊԲՀ, 2006, 3, էջ 280-285:

http://hpj.asj-oa.am/1833/

44. A. Petrosyan (2006), Haldi and Mithra/Mher // Aramazd: Armenian Journal of Near Eastern Studies, 2006, 1, p. 222-238.

45. А. Петросян (2007), Армяно-индийские эпические параллели // Հայկական «Սասնա ծռեր» էպոսը և համաշխարհային էպիկական ժառանգությունը, Երևան, էջ 38-46:

46. Ա.Պետրոսեան (2007), Ստուգաբանութիւններ // Հանդէս ամսօրեայ, էջ 1-24:

48. A. Petrosyan (2007), The Problem of Identification of the Proto-Armenians: A Critical Review // Journal of the Society for Armenian Studies, vol. 16, 2007, pp. 25-66.

49. A. Petrosyan (2007), The Indo-European *H2ner(t)-s and the Danu Tribe // Journal of Indo-European Studies, vol. 35, 2007, Number 3 & 4, pp. 297-310.

50. Ա.Պետրոսյան (2007), Ցեղասպանություն և ազգածնություն // ՊԲՀ, 2007, 3, էջ 30-37:

http://hpj.asj-oa.am/2456/

51. Ա.Պետրոսյան (2007), «Պատմությունների խորը պատմությունը» թեմայով միջազգային գիտաժողով // ՊԲՀ, 2007, 3, էջ 296-298:

52. A. Petrosyan (2007), State Pantheon of Greater Armenia: Earliest Sources // Aramazd: Armenian Journal of Near Eastern Studies 2, 2007, pp. 174-201.

53. A. Petrosyan (2008), The Forefather Hayk in the Light of Comparative Mythology // 11ème Conférence Général de L’Association Internationale des Etudes Arméniennes, Paris, pp. 38-41.

54. Ա.Պետրոսյան (2008), Տիգրան Մեծի առասպելաբանական կերպարը // ՊԲՀ, 2008, 2, էջ 156-177.

http://hpj.asj-oa.am/2534/

55. Ա.Պետրոսյան (2008), Սարգիս Հարությունյան 80 // Շնորհ ի վերուստ. առասպել, ծես, պատմություն, Հոդվածների ժողովածու նվիրված Սարգիս Հարությունյանի ծննդյան 80-ամյակին, Երևան, էջ 6-8:

56.Ա.Պետրոսյան (2008), Հայկ նահապետը համեմատական առասպելաբանության լույսի տակ // Շնորհ ի վերուստ. առասպել, ծես, պատմություն, Հոդվածների ժողովածու նվիրված Սարգիս Հարությունյանի ծննդյան 80-ամյակին, Երևան, էջ 10-18:

57. A. Petrosyan (2008), “Proto-Paris” and “Proto-Achilles” in Indo-European Context // Aramazd: Armenian Journal of Near Eastern Studies III, 1 (2008), pp.  42-46.

58. A. Petrosyan (2008), Sargis Harutyunyan // Aramazd: Armenian Journal of Near Eastern Studies III, 1 (2008), pp.  126-129.

59. Ա. Պետրոսյան (2009), Հայկի և Բելի առասպելի հնդեվրոպական զուգահեռները. պատմական վերակազմություն // ՊԲՀ, 2009, 1, էջ 155-170:

http://hpj.asj-oa.am/2534/

60. A. Petrosyan (2009), Forefather Hayk in the Light of Comparative Mythology // Journal of Indo-European Studies. Vol. 37, 2009, Number 1 & 2, pp. 155-163.

61. А. Петросян (2009), О происхождении армянского народа: проблема идентификации протоармян (критичерский обзор) // Армянский вестник, 2009, 2/3-1, с. 66-102.

62. A. Petrosyan (2009), Armenia and Ireland: Myths of Prehistory // Early Mediaval Ireland and Armenia: Connections and Parallels in Narrative and Monastic Traditions, Yerevan, pp. 24-27.

63. Ա. Պետրոսյան (2009), Հայաստան և Իռլանդիա. նախապատմության առասպելներ // Վաղ միջնադարյան Իռլանդիա և Հայաստան. Հոգևոր և բանահյուսական ավանդույթների զուգահեռներ, Երևան, էջ 28-31:

64. Ա. Պետրոսյան (2010), Էպոսի և հեքիաթի միջև // Հեքիաթի զարգացումը բանահյուսական և գրական միջավայրում, Երևան, էջ 19-21:

65. Ա. Պետրոսյան (2010), Հայկական վիշապամարտի երկու հակադիր կերպարներ // ՊԲՀ, 2010, 1, էջ 189-196:

http://hpj.asj-oa.am/2767/

66. Ա. Պետրոսյան (2010), «Ուրարտուն և նրա հարևանները» միջազգային գիտաժողովը // ՊԲՀ, 2010, 1, էջ 299-302:

http://hpj.asj-oa.am/2781/

67. Ա. Պետրոսյան (2010), Խեթերենի հետքեր Հայկական լեռնաշխարհի արևելքում և հարավ-արևելքում // Խալդյան զորությամբ… Հոդվածների ժողովածու նվիրված Բորիս Պիոտրովսկու ծննդյան 100-ամյակին, Երևան, էջ 65-77:

68. A. Petrosyan (2009), The Eastern Hittites in the South and East of the Armenian Highland? // Aramazd: Armenian Journal of Near Eastern Studies IV, 1 (2009), 63-72.

69. А. Петросян (2010), О ранних связях индоевропейских и семитских племен по данным сравнительной мифологии // Вестник древней истории, 2010, 3, с. 122-134.

http://www.twirpx.com/file/631487/

70. Ա. Պետրոսյան (2010), Ծիածանը հայոց պատկերացումներում // ՊԲՀ, 2010, 3, էջ 198-219:

http://hpj.asj-oa.am/2876/

71. Ա. Պետրոսյան (2010), Ֆիդայու կերպարը հայ բանահյուսության մեջ // Հայ ժողովրդական մշակույթ XV. Ավանդականը և արդիականը հայոց մշակույթում, Երևան, էջ 447-453:

72. Ա. Պետրոսյան (2011), Հայերէնի եւ Փոքր Ասիայի հնագոյն լեզուների առնչութիւններ // Հայկազեան հայագիտական հանդէս, էջ 393-404:

73. A. Petrosyan (2011), Armenian elements in Urartian language and onomastics // Aramazd: Armenian Journal of Near Eastern Studies V, 1 (2010). Festschrift in Honor of Nicolay Harutyunyan in Occasion of His 90th Birthday, pp. 133-140 (հրատարակվել է 2011-ին):

74. Ա. Պետրոսյան (2011), Արմավիր և Արմազի. հայ-վրացական հնագույն առնչություններ // Գիտաժողովի նյութեր նվիրված Մովսես Խորենացու ծննդյան 1600-ամյակին, Վանաձոր, էջ 67-94:

75. A. Petrosyan (2011), Armenian Traditional Black Youths: the Earliest Sources // Journal of Indo-European Studies. Vol. 39, 2011, Number 3 & 4, pp. 342-354.

76. Ա. Պետրոսյան (2011), Տիգրան Մեծի առասպելաբանական կերպարը և որոշ պատմական մեկնաբանություններ // Տիգրան Մեծ. Տիգրան Մեծի գահակալության 2100-ամյակին նվիրված միջազգային գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, Երևան, էջ 138-148:

77. A. Petrosyan (2011), Armenian Armawir and Georgian Armazi // AIEA Newsletter No 48-49. 2010-2011, pp 32-38.

78. Ա.Պետրոսյան, Ն. Տիրացյան (2012), Հայոց առաջին մայրաքաղաք Արմավիրը պաշտամունքային կենտրոն // ՊԲՀ, 2012, 1, էջ 169-184:

http://hpj.asj-oa.am/5742/1/2012-1(169).pdf

79. Ա.Պետրոսյան (2012), Հայ ցեղանունը // Հայկական լեռնաշխարհի պատմամշակութային ժառանգությունը, Երևան, էջ 96-97:

80. A. Petrosyan (2012), The Cities of Kumme, Kummanna and Their God Teššub / Teišeba. In: M. Huld, K. Jones-Bley, D. Miller (eds.) // Archaeology and Language: Indo-European Studies Presented to James P. Mallory. Journal of Indo-European Studies Monograph 60. Washington DC, 2012: 141-156.

81. А. Петросян (2012), Этногенез // Армяне. Серия «Народы и культуры» (ред. Л.М. Варданян, Г.Г. Саркисян, А.Е. Тер-Саркисянц), Москва, 42-49.

82. A. Petrosyan (2011), Collegiality and Interchange in Armenian Studies. Journal of the Society for Armenian Studies 2011, Volume 20: 137-156.

83. A. Petrosyan (co-author: N. Tiratsyan) (2012), First Armenian Capital Armawir as a Cult Center // Aramazd: Armenian Journal of Near Eastern Studies VI, 2 (2011): 157-169 (հրատարակվել է 2012-ին).

84. Ա.Պետրոսյան (2012), Հայկական և հյուսիսկովկասյան նարթական էպոսների հարաբերությունը // Հայ ժողովրդական էպոսը և համաշխարհային էպիկական ժառանգությունը, Երևան, էջ 8-51:

85. A. Petrosyan (2012), Armenia and Ireland: Myths of Prehistory. In: M. Fomin, A. Jivanyan, S. Mac Mathúna (eds) // Ireland and Armenia: Studies in Language, History and Narrative. Journal of Indo-European Studies Monograph 61. Washington DC, 2012: 113-131.

86. A. Petrosyan (2012), First Capitals of Armenia and Georgia: Armawir and Armazi (Problems of Early Ethnic Associations). Journal of Indo-European Studies 40, 3-4, 2012, 265-288.

87. Ա.Պետրոսյան (2012), «Հայկական էպոսը և համաշխարհային էպիկական ժառանգությունը» չորրորդ միջազգային գիտաժողովը // Պատմաբանասիրական հանդես, 2012, 3, 148-150:

88. A. Petrosyan (2012), Moon God and Denomination of Armenia // Aramazd: Armenian Journal of Near Eastern Studies, VII/ 1, 2012, 68-71.

89. Ա.Պետրոսյան (2013), Անատոլիական մի դիցանվան արտացոլումը հայ անվանաբանության մեջ // Հանրապետական գիտաժողով նվիրված Գուրգեն Խաչատրյանի 60-ամյակին, Վանաձոր, էջ 371-379:

90. А. Петросян (2013), Новое толкование этнонима армен // IX международная конференция по армянскому языкознанию, Санкт Петербург 2013, с. 161-164.

91. А. Петросян (2013), Болгарская считалка в Армении // Годишник на Асоциация «Онгъл». том 12. «Етнология на общуването». София, 311-328.

92. Ա.Պետրոսյան, Ա. Քոսյան (2013), Միտաննին, խուրրիները և Հայկական լեռնաշխարհը // Հայաստանի հարակից երկրների պատմություն, հ. I. Հին  շրջան, Երևան, էջ 401-403:

93. Ա.Պետրոսյան (2012-2013), Մանկական նոր բանահյուսություն. անավարտ երգիծական ուսումնասիրություն // Հասկեր. Մանկական գրականության և բանահյուսության տարեգիրք, Երևան, 2012-2013, էջ 51-71:

94. Ա.Պետրոսյան (2013), Հայկ նահապետի կերպարը. հնդեվրոպական և հինարևելյան առնչություններ // Հայկազունիներ, Երևան, էջ 153-160:

95. А. Петросян (2013), Генеалогическая схема армянского эпоса // Новые российские гуманитарные исследования, 2013, № 8. Էջերը? Материалы научной конференции «Эпос народов Европы и Азии. От сюжетного указателя к тексту».

96. А. Петросян (2014), Влияние армянского Мгера на европейских героев // Բանբեր Մատենադարանի, հ. 20, էջ 169-174.

97. Ա.Պետրոսյան (2014), Մի հաշվերգի ոդիսականը // Հայ ժողովրդական մշակույթ XVI. Ավանդականը և արդիականը հայոց մշակույթում, Երևան, էջ 409-414:

98. А. Петросян (2014), Армянский Армавир и грузинский Армази: вопросы ранней этнической истории Армении и Грузии // Acta Linguistica Petropolitana. Труды института лингвистических исследований, том X, ч. 1, Санкт-Петербург, с. 535-556.

99. Ա.Պետրոսյան (2014), Հնդեվրոպական հայրենիքի խնդիրը և վաղնջահայերենը // Պատմաբանասիրական հանդես, 2014, 1, էջ 196-207:

100. A. Petrosyan (2014), Paris and Achilles in the Context of Indo-European Mythology // Sources of Mythology: Ancient and Contemporary Myths, Zürich, Berlin, p. 247-251.

101. Ա.Պետրոսյան (2014), Դիցանունից ցեղանուն. Մի հնագոյն պաշտամունքի հետքեր Հայաստանում // Հայկազեան հայագիտական հանդես, էջ 135-141:

102. А. Петросян (2014), Самая популярная считалка детей Армении. Альманах традиционная культура, Москва, 2014, № 3, с. 106-114.

103. Ա.Պետրոսյան (2014), Արմավիր և Արմազի. տեղանուններ, ցեղանուններ, դիցանուններ // Հին արևելք, 1, Երևան, 2014, էջ 97-120:

104. Ա.Պետրոսյան (2014), Մի հաշվերգի ոդիսականը // Լրաբեր հասարակական գիտությունների, 2014, № 2, էջ 294-308:

105. А. Петросян (2014), Теоним, хороним, этноним // Годишник на Асоциация “Онгъл”, т. 13, “Име и святост”,  София, с. 201-210.

106. Ա.Պետրոսյան (2014), Հայ ցեղանունը // Բանբեր հայագիտության, 2, Երևան, 2014, էջ 184-199:

107. А. Петросян (2014), Некоторые армяно-западнокавказские эпические параллели // Эволюция эпической традиции: к 80-летию академика АН Абхазии Ш.Х. Салакая /Под ред. З.Д. Джапуа. Сухум: НААР, с. 192-195.

108. Ա.Պետրոսյան (2014), Դիտարկումներ հայոց ենթաէթնիկ բաժանման վերաբերյալ // Հայ էթնիկությունը սեփական և այլազգի միջավայրում, Երևան, էջ 94-101:

109. А. Петросян (2014), Структурные связи армянских и осетинского нартского эпосов // Հայկական էպոսը և համաշխարհային էպիկական ժառանգությունը, 4, Երևան, էջ 47-53:

110. Ա.Պետրոսյան (2014), Ընտանիքի նահապետը և նրա առասպելաբանական արտացոլումը (հայ-միջագետքյան հնագույն առնչություններ) // Հայագիտական միջազգային երկրորդ համաժողովի զեկուցումների ժողովածու, Երևան, 2014, էջ 210-213:

111. Ա.Պետրոսյան (2014), Հայոց արմեն ցեղանունը // Պատմաբանասիրական հանդես, 2014, 3, էջ 224-236:

112. А. Петросян (2014), Арменоведческие исследования. Ереван. Ինչ է?

113. Ա.Պետրոսյան (2014), Հայոց պատմությունը  և վիպական բանահյուսությունը // Բանբեր Մատենադարանի, 21, Երևան, 2014, էջ 131-142:

114. А. Петросян (2015), О происхождении имени и образа Аполлона // Индоевропейское языкознание и классическая филология – XIX, Санкт-Петербург, с. 630-636.

Զեկուցումներ: 
1. 2005 մարտ
Հնագիտության և ազգագրություն ինստիտուտ. 
Ուրարտուի իշխող տարրի ծագման շուրջ. Հին Հայաստանի մշակույթը XIII. Երևան 2005, էջ 139-144:
 
2. 2005 ապրիլ. 
նվիրված ցեղասպանության 90-ամյակին, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ.
Ցեղասպանություն և ազգածնություն. տպվել է` Պատմա-բանասիրական հանդես. 2007, 3, էջ 30-37:
 
3. 2005 ապրիլ.
նվիրված ցեղասպանության 90-ամյակին, Երևան, միջազգային.
 
4. 2005 մայիս 19-22.
,Լեռներ և առասպելներե, Թբիլիսի, միջազգային.
The Urartian God Haldi and the Caucasian Heroes Imprisoned in the Mountains 
 
5. 2005 հունիս 2-5, Ստեփանակերտ.
նվիրված Մաշտոցի գյուտի 1600-ամյակին, միջազգային. 
1. 2005 մարտ
Հնագիտության և ազգագրություն ինստիտուտ. 
Ուրարտուի իշխող տարրի ծագման շուրջ. Հին Հայաստանի մշակույթը XIII. Երևան 2005, էջ 139-144:
 
2. 2005 ապրիլ. 
նվիրված ցեղասպանության 90-ամյակին, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ.
Ցեղասպանություն և ազգածնություն. տպվել է` Պատմա-բանասիրական հանդես. 2007, 3, էջ 30-37:
 
3. 2005 ապրիլ.
նվիրված ցեղասպանության 90-ամյակին, Երևան, միջազգային.
 
4. 2005 մայիս 19-22.
,Լեռներ և առասպելներե, Թբիլիսի, միջազգային.
The Urartian God Haldi and the Caucasian Heroes Imprisoned in the Mountains 
 
5. 2005 հունիս 2-5, Ստեփանակերտ.
նվիրված Մաշտոցի գյուտի 1600-ամյակին, միջազգային. 
Մաշտոցի բանահյուսական կերպարի հնագույն ակունքները. Հայ գրերի գյուտի և Ամարասի դպրոցի հիմնադրման 1600-ամյակին նվիրված միջազգային գիտաժողով. Երևան 2005, էջ 144-146:
 
6. 2005 սեպտեմբեր, Երևան
,Առասպելական լանդշաֆտ. առաջ և հիմաե, միջազգային.
Два Арарата: гора Кордуены и Масис. Տպված է՝ in: Mythical Landscapes Then and Now. The Mystification of Landscapes in Search for National Identity. Yerevan, 2006, pp. 261-274.
 
7. 2005 սեպտեմբեր
Գիտաժողով նվիրված Մաշտոցի գյուտի 1600-ամյակին, միջազգային.
1. Տիր և Մաշտոց. դպրության աստվածը և գրերի ստեղծողը. Միջազգային գիտաժողով` նվիրված հայոց գրերի գյուտի 1600 ամյակին. Երևան 2005, էջ 16-18: 
Տպվել է ամբողջությամբ. Տիր և Մաշտոց. դպրության աստվածը և գրերի ստեղծողը. 1600. Հայոց գրեր. միջազգային գիտաժողով նվիրված հայոց գրերի գյուտի 1600-ամյակին. զեկուցումների ժողովածու, Երևան, 2006, էջ 41-53:
 
 
8. 2005 դեկտեմբեր 5-6, Աշտարակ,
Գիտաժողով նվիրված Տիգրան Մեծի գահակալման 2100-ամյակին
Տիգրան մեծի բանահյուսական կերպարը. Տիգրան մեծ. գահակալության 2100-ամյակ. զեկուցումների հիմնադրույթներ. Աշտարակ, 2005, էջ 85-88:
 
 
9. 2006 մարտ
Հնագիտության և ազգագրություն ինստիտուտ. Հայ ժողովրդական մշակույթ XIII.
Սիրո կրակ և վիշապամարտ. առասպելի ծաղկային կոդը. Հայ ժողովրդական մշակույթ XIII, Երևան, 2006, էջ 209-219:
 
 
10. 2006 հունիս 23-24, միջազգային.
Հայկական ՙՍասնա ծռեր՚ էպոսը և համաշխարհային էպիկական ժառանգությունը
ԸՐՎÿվՏ-ՌվՊՌռրՍՌպ ֆտՌփպրՍՌպ տՈՐՈսսպսՌ. Տպված է՝ Հայկական ,Սասնա ծռերե էպոսը և համաշխարհային էպիկական ժառանգությունը. Երևան 2007, էջ 38-46:
 
9. 2006 հոկտեմբեր 7-8, Բաթում, միջազգային. ԸՐւպՏսՏչՌÿ, ֆՑվՏսՏչՌÿ, ՒՏսՖՍսՏՐՌրՑՌՍՈ ԽՈՉՍՈջՈ. Տպված է՝ 
ՁպՏՐՌՌ Տ տՐՏՌրւՏՋՊպվՌՌ ՈՐՎÿվրՍՏչՏ վՈՐՏՊՈ. ԸՐւպՏսՏչՌÿ, ֆՑվՏսՏչՌÿ, ՒՏսՖՍսՏՐՌրՑՌՍՈ ԽՈՉՍՈջՈ. ՁոՌսՌրՌ 2007, ր. 371.
 
10. 2006, Աշուն,
Երևանի պատմության թանգարանի կոնֆերանս
Երևան տեղանվան ծագման շուրջ. Երևան. գիտական հոդվածների ժողովածու. Երևան, 2006, էջ 164-171:
 
11. 2007 օգոստոս 28-30, Էդինբուրգ, միջազգային. 
ՙՊատմությունների խոր պատմությունը՚ (Deep History of Stories). 
The Danu-s and the Hner(t)-s: Indo-European Mythic Adversaries. The Deep History of Stories Conference. Edinburg, 2007, p. 22.
Տպվել է՝ The Indo-European *H2ner(t)-s and the Danu Tribe. Journal of Indo-European Studies. Vol. 35, 2007, Number 3 & 4, pp. 297-310.
 
12. 2008 ապրիլ, Երևան, միջազգային.
կՐՏոսպՎօ ՐՏՎՈվՏ-չպՐՎՈվրՍՏռ ՒՌսՏսՏչՌՌ.
,Արամազդե հանդեսը. կՐՏոսպՎօ ՐՏՎՈվՏ-չպՐՎՈվրՍՏռ ՒՌսՏսՏչՌՌ. ժՐպՉՈվ 2008, ր. 24-25.
 
13. 2008 սեպտեմբեր, Փարիզ, միջազգային.
Հայկական ուսումնասիրությունների միջազգային կազմակերպության (AIEA) 11-րդ ընդհանուր գիտաժողով.
The Forefather Hayk in the Light of Comparative Mythology. 11Ռme Confռrence Gռnռral de L’Association Internationale des Etudes Armռniennes. Paris, 2008, pp. 38-41.
Տպվել է ամբողջությամբ. Forefather Hayk in the Light of Comparative Mythology. Journal of Indo-European Studies. Vol. 37, 2009, Number 1 & 2, pp. 155-163.
 
14. 2008 հոկտեմբեր, նվիրված Բ.Բ. Պիոտրովսկու հարյուրամյակին, Երևան, միջազգային (Էրեբունի թանգարան).
Կինը և տղամարդը հնագույն հայկական առասպելներում. 
 
15. 2009 հուլիս 10-12, Ծաղկաձոր. միջազգային.
Թուրքական աշխարհ, Իրան և Կովկաս.
Armenian Aramazd and Georgian Armazi: earliest sources.
 
16. 2009 սեպտեմբեր 6-8. Երևան, միջազգային.
Հայաստան և Իռլանդիա. նախապատմության առասպելներ. Վաղ միջնադարյան Իռլանդիա և Հայաստան. Հոգևոր և բանահյուսական ավանդույթների զուգահեռներ. Երևան, 2009, էջ 28-31:
 
17. 2009 սեպտեմբեր 22-24,Երևան, միջազգային.
,Ուրարտուն և նրա հարևաններըե (Urartu and Its Neighbors). 
Armenian Elements in Urartian Language and Onomastics.
 
18. 2009 նոյեմբեր 12-14, Երևան, միջազգային.
,Հայկական էպոսը և աշխարհի էպիկական ժառանգությունըե.
Զեկուցում` Հայկական և կովկասյան էպոսների փոխհարաբերությունը:
 
19. 2009 նոյեմբեր 26-28, Երևան. 
,Հայ ժողովրդական մշակույթե. 
Զեկուցում` Ֆիդայու կերպարը հայ բանահյուսության մեջ:
 
20. 2010 մարտ 20-21. 
Էպոսի և հեքիաթի միջև. Հեքիաթի զարգացումը բանահյուսական և գրական միջավայրում. Երևան, 2010, էջ 19-21:
 
21. 2010 նոյեմբեր 25, Վանաձոր.
Մովսես Խորենացուն նվիրված գիտաժողով.
Զեկուցում` Հայկական Արմավիրը և վրացական Արմազին։
 
22. 2011 հոկտեմբեր 28-29, Երևան, միջազգային.
Գիտաժողով նվիրված վիշապ քարակոթողներին.
Զեկուցում՝ Քառորդ դար անց. Վիշապ քարակոթողները և հնդեվրոպական վիշապամարտի առասպելը:
 
23. 2011 դեկտեմբեր 21, Երևան. 
,Հնագույն Հայաստանի հոգևոր մշակույթըե. Նվիրված Գ. Տիրացյանի հիշատակին.
Զեկուցում՝ Արմավիր և Արմազի. Հայաստանի և Վրաստանի առաջին մայրաքաղաքները: 
 
24. 2012 հունիս 5-6, Երևան, միջազգային.
,Հայկազունիներ. առասպել և պատմությունե.
Զեկուցում՝ Արամանյակը և Արամայիսը առասպելաբանական համատեքստում:
 
25. 2012 հունիս 24-30, Երևան-Ստեփանակերտ, միջազգային.
,Հայկական լեռնաշխարհի պատմամշակութային ժառանգությունըե
Զեկուցում՝ Հայ ցեղանունը:
 
26. 2012 հուլիս 27-29, Ախալցխա, միջազգային.
,Կովկասի հնագիտությունը, ազգագրությունը և բանահյուսությունըե
Զեկուցում՝ Армавир и Арамази: 
 
27. 2012 հոկտեմբեր 8-9, Ծաղկաձոր, միջազգային.
,Հայկական էպոսը և համաշխարհային էպիկական ժառանգությունըե.
Զեկուցում՝ Հայկական և հյուսիսկովկասյան էպոսների կառուցվածքային կապերը:
 
28. 2012 հոկտեմբեր 17-18, Երևան, միջազգային.
,Ալբանիա-Աղվանք-Առան. էթնո-քաղաքական պատմության և քրիստոնեական մշակույթի հիմնախնդիրներե.
Զեկուցում՝ Աղվանքի գերագույն աստ¬ված¬նե¬րի եռյակը համեմատական համատեքստում:
29. Eastern Anatolia-South Caucasus, 2012, 10-13 հոկտեմբեր, միջազգային, Էրզրում
First Capitals of Armenia and Georgia: Armawir and Armazi. International Symposium on East Anatolia – South Caucasus Cultures. Abstracts, 2012: 111.
 
30. 2012, 7-9 նոյեմբեր, Հայերենագիտական, միջազգային, Սանկտ Պետերբուրգ
Новое толкование этнонима армен. IX международная конференция по армянскому языкознанию. Санкт Петербург, с. 161-164. 
 
31. 2013 մարտ 15. Վանաձոր.
Գիտաժողով նվիրված Գուրգեն Խաչատրյանի 60-ամյակին.
Զեկուցում՝ Անատոլիական մի դիցանվան արտացոլումը հայ անվանաբանության մեջ. Գիտաժողով նվիրված Գուրգեն Խաչատրյանի 60-ամյակին. Վանաձոր 2013, 371-379:
 
32. 2013 մայիս 15-17. Համեմատական առասպելաբանության միջազգային ընկերակցության յոթերորդ գիտաժողով.  
Զեկուցում. Indra vs. Vritra, Paris vs. Achilles. Sources of Mythology: National and International Myths. Program and Abstracts. TՖbingen, 2013, 22.
 
33. 2013 սեպտեմբեր 25-27, Պատմամշակութային ժառանգության պահպանման հիմնախնդիրները, միջազգային. 
Զեկուցում. Լուսնի պաշտամունքի հետքեր հին Հայաստանում. Պատմամշակութային ժառանգության պահպանման հիմնախնդիրները. Միջազգային գիտաժողովի նյութեր. Երևան 2013, էջ 23:
 
34. 2013 հոկտեմբեր 4-6, Գյումրի. ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Պատմամշակութային ժառանգություն և արդիականություն. Միջազգային գիտաժողով. 
Զեկուցում. Մի հաշվերգի պատմություն. Զեկուցումների դրույթներ. Գյումրի 2013, 232-234: 
 
35. 2013 հոկտեմբեր 7-12, Մախաչկալա. Գրքի տոնահանդես, միջազգային.
Զեկուցում. Кавказские прометеи – главные герои эпосов Кавказа.
 
36. 2013 հոկտեմբեր 17-19, Երևան. Հայագիտական միջազգային երկրորդ համաժողով. Զեկուցում. Ընտանիքի նահապետի կոչումները հայերենում. Հայագիտական միջազգային երկրորդ գիտաժողով. ,Հայագիտությունը և արդի ժամանակշրջանի մարտահրավերներըե. Զեկուցումների դրույթներ. Երևան 2013, 98-100:
 
37. 2013 նոյեմբեր 4-8. Մոսկվա. Эпос народов Европы и Азии. От сюжетного указателя к тексту: методология и практика систематизации фольклорного наследия. 
Զեկուցում՝ Генеалогическая схема армянского эпоса.
 
38. 2014 մայիս 24-26. Երևան. Համեմատական առասպելաբանության ընկերակցության միջազգային 8-րդ գիտաժողով. 
Զեկուցում՝ Indo-European *Wel- in Armenian Mythology. - Fighting Dragons and Monsters: Heroic Mythology. Abstracts of the 8th Conference of International Association for Comparative Mythology. Yerevan 2014, p. 26-27.
39. 2014 հունիս 23-25. Սանկտ Պետերբուրգ. Միջազգային գիտաժողով Индоевропейское языкознание и классическая филология. Чтения памяти И.М. Тронского.
Զեկուցում. О самоназвании армянского народа. 
 
40. 2014 սեպտեմբեր 26. Երևան. ,Տեղանունից դեպի պատմությունե. Գիտաժողով նվիրված Ստեփան Մելիք-Բախշյանի 90-ամյակին:
Զեկուցում՝ Հայք տեղանունը: 
 
41. 2014 հոկտեմբեր 9-11. Երևան. Հայագիտական ուսումնասիրությունների միջազգային ընկերակցության 13-րդ համաժողով:
 
Զեկուցում՝ Հայոց պատմությունը և վիպական բանահյուսությունը. Հայագիտական ուսումնասիրությունների միջազգային ընկերակցության 13-րդ համաժողով. Թեզիսներ. Երևան 2014, էջ 32-33: 
 
42.  2014  նոյեմբեր 17-18. Երևան. ,Հայ էթնիկությունը սեփական և այլազգի միջավայրում. խնդիրներ, հետազոտական փորձ և հեռանկարներե:
Զեկուցում՝ Դիտարկումներ հայոց ենթաէթնիկ բաժանման վերաբերյալ: 
 
43. 2015,  մայիս 12-14, Սանկտ Պետերբուրգ. ,Armenian language contacts through the ages”. 
Զեկուցում՝ Следы анатолийского языка хеттской группы на юге и востоке Армянского нагорья. 
 
44. 2015,  հունիս 10-12, Տորուն (Լեհաստան). Power and Speech: Mythology of the Social and the Sacred. Համեմատական առասպելաբանության ընկերակցության միջազգային 9-րդ գիտաժողով. 
Զեկուցում՝  The Invisible God of Otherworld: Armenia, Greece and Beyond. Abstracts of the 9th Conference of International Association for Comparative Mythology. Toruń, 2015, p. 29-31. 
45. նոյեմբեր 18-20, 2015, Երևան: ,Ավանդականը և արդիականը հայ ժողովրդական մշակույթումե:
Զեկուցում՝ Հայ ժողովրդական հերոսական էպոսը:
46. Մայիսի 19, 2016, Երևան։ ,Հին և միջնադարյան Հայաստանը և իր հարևաններըե, նվիրված Գագիկ Սարգսյանի հիշատակին։ 
Զեկուցում՝  Հայոց ազգածագման էթիունյան վարկածը։ 
47. Մայիս 19-20, 2016։ Միջազգային գիտաժողով ,Արշալույս քրիստոնեության հայոցե։ 
Զեկուցում՝  Հայոց նախաքրիստոնեական կրոնի բնորոշ կերպարը։ Հրատարկված է՝ Արշալույս քրիստոնեության հայոց. Զեկուցումների դրույթներ, Երևան 2016, էջ 89-92։
48. Հունիսի 20-22, 2016, Սանկտ Պետերբուրգ։ Միջազգային գիտաժողով Индоевропейское языкознание и классическая филология. Чтения памяти И.М. Тронского.
Զեկուցում՝ Миф об аргонавтах: индоевропейские параллели и история. Հրատարակված է` Индоевропейское языкознание и классическая филология XX. Чтения памяти И.М. Тронского. Санкт Петербург 2016, с. 861-878:
49. Հունիսի 22-24, Երևան 2017, միջազգային. ,Պատմական Տայք. Պատմություն, մշակույթ, դավանանքե։
Զեկուցում. Տայքը մ.թ.ա. II-I հազարամյակներում։  Հրատարակված է՝ Պատմական Տայք. Պատմություն, մշակույթ, դավանանք. Հիմնադրույթներ. Երևան 2016, էջ 3-4։
 50. Սեպտեմբեր 26-28, 2017, Մոսկվա, միջազգային. ,Проблемы ближней и дальней реконструкцииե. Конференция посвященная 90-летию со дня рождения профессора Олега Широкова.
Զեկուցում. Ангех – верховный бог древнейшего армянского пантеона. Հրատարակված է՝ Материалы IX Международной научной конференции по сравнительно-историческому языкознанию посвященной 90-летию со дня рождения профессора О. С. Широкова. Москва 2017, 284-289.
51. Հոկտեմբեր 2-5, 2017, Երևան, միջազգային. ,Հայ լեզվաբանության 11-րդ միջազգային գիտաժողովե։ 
Զեկուցում. Անգեղ աստվածը. Հրատարակված է՝ Հայերենագիտական XI միջազգային գիտաժողով. Զեկուցումների հիմնադրույթներ. Երևան 2017, 100։
52. Հոկտեմբեր 11-13, 2017, Երևան-Ծաղկաձոր, միջազգային. ,Հայկական էպոսը և համաշխարհային էպիկական ժառանգությունըե։
Զեկուցում. Армянское влияние на кавказский нартский эпос.
53. Գրիգոր Ղափանցյանի 130-ամյակին նվիրված միջազգային գիտաժողով, Երևան 2017, նոյեմբեր։ Հոդված՝ Էթիունին հայոց օրրան։
54. Նոյեմբեր 27-29, Երևան. Ավանդականը և արդիական հայոց մշակույթում. Զեկուցում. Անգեղը հնագույն հայոց մեծ աստված։
Այլ: 

ԽՄԲԱԳՐՎԱԾ ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԳՐՔԵՐ

 1. Հայկական Սովետական հանրագիտարան. հհ. 6-12 և առանձին հատոր` Սովետական Հայաստան, Երևան 1980-1987, կենսաբանական հոդվածներ:
 2. Ի՞նչ է, ո՞վ է. Մանկական հանրագիտարան. հհ. 1-4, Երևան, 1984-87, կենսաբանական հոդվածներ:
 3. Հայկական «Սասնա ծռեր» էպոսը և համաշխարհային էպիկական ժառանգությունը 1. Երևան 2004:
 4. Հայկական «Սասնա ծռեր» էպոսը և համաշխարհային էպիկական ժառանգությունը 2. Երևան 2007:
 5. Հայկական էպոսը և համաշխարհային էպիկական ժառանգությունը 3. Երևան 2012:
 6. Հայկական էպոսը և համաշխարհային էպիկական ժառանգությունը 4. Երևան 2014:
 7. Aramazd: Armenian Journal of Near Eastern Studies. 2006 – 
 8. Շնորհ ի վերուստ. առասպել, ծես, պատմություն. Հոդվածների ժողովածու նվիրված Սարգիս Հարությունյանի ծննդյան 80-ամյակին. Երևան 2008:
 9. Խալդյան զորությամբ… Հոդվածների ժողովածու նվիրված Բ. Բ. Պիոտրովսկու ծննդյան 100-ամյակին. Երևան 2010:
 10. Վիշապ քարակոթողները. Երևան 2015:

 

ՀՈԴՎԱԾՆԵՐ ՄԱՍՍԱՅԱԿԱՆ ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ

 

1.Նոր ավանդույթներ (հումորեսկ). Ոզնի, 1986, 7-8:

2. Նորայր Սիսակյան. Ի՞նչ է, ո՞վ է. հ. 4, Երևան, 1987, էջ 141-142 (անստորագիր):

3.Ինչը փակել, ինչու բացել (ֆելիետոն). Մունետիկ (շաբաթաթերթ). 1990, 8:

4.Լենինլենդ (հումորեսկ). Մունետիկ, 1990, 11-12:

5.Քաչալ Նազիկի և այլոց մասին (հումորեսկ). Մունետիկ, 1990, 9-10, 11.

6.Մուստանգը և մուստանգերները (հումորեսկ). Մունետիկ, 1990, 13-14, 15-16:

8.Հարցազրույց ֆինանսիստի հետ (հումորեսկ). Ժողովուրդ (տասնօրյա հանդես). 1991, 17:

9.Լուրեր ապագայից (հումորեսկ). Շրջան (շաբաթաթերթ), 1995, 7 ապրիլ:

10.Անհեթեթ կլիներ, եթե ռոք երաժշտությունը տնօրիներ Հեյֆեցը. Լրագիր, 1995, 26 մայիս:

11.Կառավարություն + ազգային ժողով = ՀՀՇ 7-րդ համագումար. Շրջան, 1995, 40:

12.Մայրիկ զարնվեցա՝ սիրում եմ ես նրան. Լրագիր, 1995, 16 օգոստոս:

13.Հայոց ցեղասպանությունը որպես ազգածնություն. Լրագիր, 1995, No 182-186 (հոկտեմբեր):

14.Գրականության ուժը (հումորեսկ). Շրջան, 1995, 37:

15.Շամիրամ և Արա Փչանգուլի օրենքը (հումորեսկ). Շրջան, 1996, 1:

16.Հայի կերպարը (հումորեսկ). Նորաթերթ, 1999, հ. 28 (հուլիսի 30):

17.Հայաստան. աշխարհի առաջին քրիստոնյա պետությունը. – Վարդան Պետրոսյան. Խաղում ենք 1700. Երևան, 2001:

18.Ի՞նչ է սա. – Վարդան Պետրոսյան. Վերելք. Երևան, 2005:

17. Մակաբույծ բառեր. Առավոտ, 2006, 16 դեկտեմբեր, էջ 12:

18. Ոչ թե մենթալիտետ, այլ մենտալիտետ. Առավոտ, 2006, 23 դեկտեմբեր, էջ 10:

19. Ոչ թե մամլո, այլ մամուլի. Առավոտ, 2007, 13 հունվար, էջ 7:

20. Մակաբույծ բառեր և արտահայտություններ. Հետաքննություն (Իրավունք), 2007, 18 հոկտեմբեր, էջ 4:

21. Էլիտա, էլիտար. Հետաքննություն (Իրավունք), 2007, No 40, հոկտեմբեր, էջ 4:

22. Մոդայիկ բառեր և ձևեր. Հետաքննություն (Իրավունք), 2007, No 41, նոյեմբեր, էջ 4:

23. Մոդայիկ բառեր և ձևեր (2). Հետաքննություն (Իրավունք), 2007, No 42, նոյեմբեր, էջ 4:

24. Թուրքերեն բառեր. Հետաքննություն (Իրավունք), 2007, No 43, նոյեմբեր, էջ 4:

25. Հին, բայց հավերժանալու ձգտող սխալներ. Հետաքննություն (Իրավունք), 2007, No 44, նոյեմբեր, էջ 4:

26. Ցուցանակներ և այլ անվանումներ. Հետաքննություն (Իրավունք), 2007, No 45, նոյեմբեր, էջ 4:

27. Գովազդի լեզու. Հետաքննություն (Իրավունք), 2007, No 46, դեկտեմբեր, էջ 4:

28. Ռուսական և անգլիական առոգանություններ. Հետաքննություն (Իրավունք), 2007, No 47, դեկտեմբեր, էջ 4:

29. Գրական լեզու, խոսակցական լեզու, բարբառ, ժարգոն. Հետաքննություն (Իրավունք), 2007, No 48, դեկտեմբեր, էջ 4:

30. Հայի բախտ. վերջը. Առավոտ, 2014, հոկտեմբեր 11, էջ 5:

31. Հայի բախտ. հայուհին. Առավոտ, 2014, հոկտեմբեր 14:

32. Հայը և սերը. Ինչո՞ւ ենք արտագաղթում. Առավոտ, 2014, դեկտեմբեր 5:

33. Հայը և եղբայրը. Առավոտ, 2015, հունվար 16:

34. Հայը և Հայաստանը. Առավոտ, 2015, հունվար 29:

35. Հայը և թուրքը. հայացք հակառակ կողմից. Առավոտ, 2015, փետրվար 4: 

36. Հայը և ռուսը. Առավոտ, 2015, փետրվար 6:

37. Ո՞ւմ լեզուն սովորել. Առավոտ, 2015, փետրվար 12:

38. Սկիզբը և վերջը. միստիկա. Առավոտ, 2015, փետրվար 27:

39. Հայը և վերջը. հայկական միստիկա. Առավոտ, 2015, մարտ 6:

40. Աշխարհի վերջը. լուրեր ապագայից. Առավոտ, 2015, մարտ 17:

41. Հազարամյակներ անց. Հայագիտական ֆանտաստիկա. Առավոտ, 2015, մարտ 25:

42. Մի մոլորակի պատմություն. Հակագիտական ֆանտաստիկա. Առավոտ, 2015, մարտ 28:

43. Հայը և երջանկությունը. Առավոտ, 2015, ապրիլ 16:

44. Ստեղծագործ, կառուցող հայը. Առավոտ, 2015, մայիս 1:

45. Իրատեսական ապագա. Առավոտ, 2015, մայիս 8:

46. Գոյատևման հնարավորություններ. Առավոտ, 2015, մայիս 15:

47. Հայը և հավերժությունը. Առավոտ, 2015, հունիս 10:

48. Մի մոլորակի պատմություն.  Այլ քաղաք, 2015, 6 (հունիս):

49. От спящих героев до ереванских дворов. Голос Армении, 17 ноября, 2015.

50. Հայը և հայը. Եթեր, մարտի 10, 2016:

51. Գիտափորձ. Եթեր, մարտի 31, 2016:

 

ՀԱՐՑԱԶՐՈՒՅՑՆԵՐ

    

1.Ինչպես ուռին ու բարդին՝ ամեն մարդ իրա դարդին, կամ ուր են տանում ռաբիսի ճանապարհները. Կամք հայրենյաց (շաբաթաթերթ). 1996, 4:

2.Հայ ժողովրդի ծագման խնդիրը նույնքան հին է, որքան Նոյն իր տապանով. Հայաստանի հանրապետություն, 1997, 21 հոկտեմբեր:

3.В нашем обществе мало любви. ТВ Канал, 1998, 42.

            4.О мифах и реалиях. Республика Армения, 109 (9 июня). 1998/9??

5.Էպոսի պատմական հիմքը 1000 տարով ավելի հին է, քան ենթադրվում էր մինչև այժմ. Եթեր, 1999, թ. 29 (15 հուլիս):

6.Պատմության դասագի՞րք, թե վարկածների փորձադաշտ. Վասն հայության, 2001, թիվ 4:

7.Հնդեվրոպական առասպելաբանությունը և հայոց ազգածագման հարցը. Վասն հայության, 2002, թիվ 21:

10. «Ջեյմս Ռասելն արևմտյան գիտնականների առջև փակում է հայագիտության դուռը».  Վասն հայության, 2002, թիվ 29:

11.Армянские эпические данные имеют уникальную ценность. Голос Армении, 2002, 116 (24 октября).

12.О нашей мифологии и эпосе. Эфир, 2003, 21 (22 май).

13. Обсуждение в НАН РА: легенды на песке. Голос Армении, 2004, 142 (23 декабря).

14. Հին հարցեր, նոր պատասխաններ. Եթեր, 2006, 15:

15. Ты раб, ты трус… 168 ժամ. 2006, 129 (218), նոյեմբեր 25-27:

16. Գիտական և «ազգային ազատագրական» մոտեցումներ հայագիտությանը. Ազգ, 2007, 30 մարտ:

17. Հայաստանյան և օտար արևելագետների ուսումնասիրությունները «Արամազդում». Ազգ, 2007, 24 մայիս:

18. Миф о Айке – эпизированный вариант древнейшей армянской космогонии. Голос Армении, 2007, 4 сентября.

19. Перед государством должна стоять задача – развивать сильную науку. Голос Армении, 2008, 31 июля.

20. Исследования Урарту продолжаются. Голос Армении, 2009, 6 октября.

21. Շնորհ ի վերուստ. Եթեր, 2009, 12 նոյեմբեր:

22. Они рождаются и возрождаются в скалах. Голос Армении, 2009, 26 октября.

23. Ուրարտագիտությունը զարգացման նոր փուլ մտցնելու փորձ. Ազգ, 2009, 18 դեկտեմբեր:

24. Нужно повысить уровень арменоведческих исследований. Голос Армении, 2010, 11 февраля. 

25. Aramazd, Armenian Scientific Journal that Won International Recognition. Noyan Tapan, 2010, 12 April (= Revue scientifique arménienne "Aramazd" jouissant d'un prestige international. Noyan Tapan, 2010, 12 Avril).

26. Վիշապ քարակոթողներուն նուիրուած գիտաժողով Երեւանի մէջ. Նոր Յառաջ (Փարիզ), դեկտեմբեր 1, 2011:

27. Эксперт: чтобы вывести армянскую науку на нужный уровень, следует послать молодежь на обучение за рубеж.

28. Армянский ученый: Вопрос прародины индоевропейских языков остается открытым.

29. Հարցազրույց Հայաստանի հետ. Իլուր, 2013։ http://www.ilur.am/news/view/18500.html։

            30. Հնագույն առասպելները ցույց են տալիս, թե ինչպես են մարդիկ այն ժամանակ մտածել. Առավոտ, 24 մայիս, 2014.

            31. Ամեն կանգնած բան ֆալոս չէ. Առավոտ, 6 սեպտեմբեր, 2014.

            32. Նոր ուշագրավ ժողովածու. Եթեր (շաբաթաթերթ), մայիս 14, 2015:

            33. Ծիծաղն օգնում է անգամ այն դեպքում, երբ ուրիշ ոչինչ անել չես կարող. Առավոտ, 26 փետրվար, 2016:

            34. Ինչպես ունենալ միջազգային մակարդակով մրցունակ հայագիտություն. Անկախ, 04 մայիսի, 2017։

 

 

 

 1. Association International des Etudes Arméniennes (AIEA) Հայագիտական ուսումնասիրությունների միջազգային ընկերակցության անդամ:
 2. International Association for Comparative Mythology (IACM) Համեմատական առասպելաբանության ընկերակցության անդամ:
 3. ՀՀ ԳԱԱ Մ. Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտի գիտխորհրդի անդամ:
 4. «Вопросы» ономастики հանդեսի խմբագրական խորհրդի անդամ։
 5. Aramazd: Armenian Journal of Near Eastern Studies հանդեսի խմբագրի տեղակալ: 
Հեռախոս: 
094-94-99-74
Էլ․ փոստ: 
alpehist@gmail.com