Ինեսա Հովսեփյան

Ինեսա Հովսեփյան-ի նկարը

Ինեսա Հովսեփյան

Ինեսա Հովսեփյան-ի նկարը
Պաշտոն: 
Կրտսեր գիտաշխատող
Մասնագիտություն: 
հնագետ
Աշխատում է ՀԱԻ-ում սկսած: 
2008
Հետազոտությունների ոլորտները: 
Հայաստանի վաղ բրոնզեդարյան մշակույթը և խեցեղենը
Գիտական հրապարակումները: 
 1. Овсепян. И. 2016. О Гончарных традициях Армянского нагорья и Леванта в эпоху ранней бронзы (по материалам петрографических исследований). Вестник арменоведения, №1, Ереван, Изд. “Наука” НАН РА, стр. 210-222. 
 2. Iserlis M., Goren Y., Hovsepyan I., Greenberg I. 2015. Early Kura-Araxes Ceramic Technology in the Forth Millenium BCE site of Tsaghkasar, Armenia, Paléorient 41.1, Paris, CNRS ÉDITIONS, pp. 9-23.
 3. Hovsepyan I. 2014. Some Technical and Technological Speifics of Early Bronze Age Ceramics of Tsaghkasar-1 Site (Armenia). Habitus I, Studies in Anthropology and Archaeology, NAS RA Gitutyun Publishing House, pp. 212- 222.
 1. Овсепян. И. 2016. О Гончарных традициях Армянского нагорья и Леванта в эпоху ранней бронзы (по материалам петрографических исследований). Вестник арменоведения, №1, Ереван, Изд. “Наука” НАН РА, стр. 210-222. 
 2. Iserlis M., Goren Y., Hovsepyan I., Greenberg I. 2015. Early Kura-Araxes Ceramic Technology in the Forth Millenium BCE site of Tsaghkasar, Armenia, Paléorient 41.1, Paris, CNRS ÉDITIONS, pp. 9-23.
 3. Hovsepyan I. 2014. Some Technical and Technological Speifics of Early Bronze Age Ceramics of Tsaghkasar-1 Site (Armenia). Habitus I, Studies in Anthropology and Archaeology, NAS RA Gitutyun Publishing House, pp. 212- 222.
 4. Овсепян И. 2013. Технологические особенности раннебронзовой керамики Талинских погребений. Историко-филологический журнал, 3 (194), Ереван, Изд. “Наука” НАН РА, стр. 199-205. 
 5. Հովսեփյան Ի. 2012. Ծաղկասար- 1 վաղ բրոնզեդարյան բնակատեղիի խեցեղենը. Մերձավոր Արևելք. Պատմություն. Քաղաքականություն. Մշակույթ, VIII Հոդվածների ժողովածու, ՀՀ ԳԱԱ Արևելագիտության Ինստիտուտ, Երևան էջ 102-114․
 6. Hovsepyan I., Mnatsakanyan A. 2011. The Technological Specifics of Early Bronze Age Ceramics in Armenia: Tsaghkasar- 1 and Talin Cemetery. "Aramazd", Armenian Journal of Near Eastern Studies, Volume VI, Issue 2, Yerevan, pp. 24- 54․
Զեկուցումներ: 
  1. Հմայակյան Ս․, Հովսեփյան Ի․,  2018. Կարասային թաղումների իմաստաբանական մի առանձնահատակության մասին․ Հին Հայաստանի մշակույթը (նվիրված Արամ Քալանթարյանի հիշատակին), 5-7 մարտի 2018 թՀԱԻԵրևան:
  2. Հովսեփյան Ի. 2012․ Պետրոգրաֆիական անալիզի կիրառումը Հայաստանի վաղ բրոնզեդարյան խեցեղենի ուսումնասիրության մեջ, ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի երիտասարդ գիտնականների 13-րդ գիտաժողով, Երևան, 15-16-ը դեկտեմբերի, 2012
  3. Հովսեփյան Ի. 2010. Ծաղկասար-1 բնակատեղիի (Հայաստան) վաղ բրոնզեդարյան խեցեղենի որոշ տեխնիկա-տեխնոլոգիական առանձնահատկություների մասին, Հայաստանի և հարակից երկրների ազգաբանության և հնագիտություն (միջազգային գիտաժողով), Երևան, 25-27 հոկտեմբերի, 2010:
  Այլ: 

  2007-2009 թթ. մասնակցել եմ Էրեբունու ամրոցի տարածքում աշխատող հայ-ամերիկյան արշավախմբի աշխատանքներին,

  2008 թթ.` Ծաղկասար-1 վաղ բրոնզեդարյան բնակատեղիի պեղման աշխատանքներին,

  2010 թ.-ին իմ նախաձեռնությամբ Իսրայելում մասնակցել եմ Բեթ Յերահ (Քիրբեթ-կերակ) բնակատեղիի պեղումներին:

   

  Գիտական հոդվածների թարգմանություն հայերենից/ռուսերենից ռուսերեն/անգլերեն:

  Հեռախոս: 
  093 52-12-26
  Էլ․ փոստ: 
  inessaho@gmail.com