Լիանա Ավետիսյան

Լիանա Ավետիսյան-ի նկարը

Լիանա Ավետիսյան

Լիանա Ավետիսյան-ի նկարը
Պաշտոն: 
Կրտսեր գիտաշխատող
Մասնագիտություն: 
քաղաքագետ
Աշխատում է ՀԱԻ-ում սկսած: 
2015
Հետազոտությունների ոլորտները: 
ազգագրություն, աստվածաբանություն
Գիտական հրապարակումները: 

1.Լ. Ավետիսյան, «Մաստարայի սրբատեղիները և դրանց հետ կապված ավանդական պատկերացումները», Էջմիածին № 6, 2016, էջ 121-130:

2.Л. Аветисян. Святилище Св. Степанос Нахавка (Нахавик) в селе Мастара, «Живая старина» № 3, 2017, cтр. 27-29.

3.Լ. Ավետիսյան, Կ. Հովհաննիսյան, «Նոր Ջուղայում գրված նորահայտ ավետարանը», Էջմիածին № 9, 2017, էջ 47-58:

4.Լ. Ավետիսյան,  «Լմբատավանք  (Լմպատի վանքի սբ. Ստեփանոս եկեղեցի)», Աստվածաբանության  ֆակուլտետ, Տարեգիրք, Երևան, 2017:

1.Լ. Ավետիսյան, «Մաստարայի սրբատեղիները և դրանց հետ կապված ավանդական պատկերացումները», Էջմիածին № 6, 2016, էջ 121-130:

2.Л. Аветисян. Святилище Св. Степанос Нахавка (Нахавик) в селе Мастара, «Живая старина» № 3, 2017, cтр. 27-29.

3.Լ. Ավետիսյան, Կ. Հովհաննիսյան, «Նոր Ջուղայում գրված նորահայտ ավետարանը», Էջմիածին № 9, 2017, էջ 47-58:

4.Լ. Ավետիսյան,  «Լմբատավանք  (Լմպատի վանքի սբ. Ստեփանոս եկեղեցի)», Աստվածաբանության  ֆակուլտետ, Տարեգիրք, Երևան, 2017:

Հեռախոս: 
093869620
Էլ․ փոստ: 
lian19921992@mail.ru