Error message

 • Warning: ini_set(): Session ini settings cannot be changed after headers have already been sent in drupal_environment_initialize() (line 699 of /home/iaeam/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: ini_set(): Session ini settings cannot be changed after headers have already been sent in drupal_environment_initialize() (line 700 of /home/iaeam/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: ini_set(): Session ini settings cannot be changed after headers have already been sent in drupal_environment_initialize() (line 701 of /home/iaeam/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: ini_set(): Session ini settings cannot be changed after headers have already been sent in drupal_environment_initialize() (line 704 of /home/iaeam/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: ini_set(): Session ini settings cannot be changed after headers have already been sent in drupal_environment_initialize() (line 706 of /home/iaeam/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: ini_set(): Session ini settings cannot be changed after headers have already been sent in include_once() (line 302 of /home/iaeam/public_html/sites/default/settings.php).
 • Warning: ini_set(): Session ini settings cannot be changed after headers have already been sent in include_once() (line 303 of /home/iaeam/public_html/sites/default/settings.php).
 • Warning: ini_set(): Session ini settings cannot be changed after headers have already been sent in include_once() (line 311 of /home/iaeam/public_html/sites/default/settings.php).
 • Warning: ini_set(): Session ini settings cannot be changed after headers have already been sent in include_once() (line 318 of /home/iaeam/public_html/sites/default/settings.php).
 • Warning: ini_set(): Session ini settings cannot be changed after headers have already been sent in drupal_settings_initialize() (line 826 of /home/iaeam/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: ini_set(): Session ini settings cannot be changed after headers have already been sent in drupal_settings_initialize() (line 835 of /home/iaeam/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: session_name(): Session name cannot be changed after headers have already been sent in drupal_settings_initialize() (line 838 of /home/iaeam/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: session_set_save_handler(): Session save handler cannot be changed after headers have already been sent in drupal_session_initialize() (line 245 of /home/iaeam/public_html/includes/session.inc).
 • Warning: session_id(): Session ID cannot be changed after headers have already been sent in drupal_session_initialize() (line 269 of /home/iaeam/public_html/includes/session.inc).
 • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/iaeam/public_html/index.php:4) in drupal_send_headers() (line 1555 of /home/iaeam/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/iaeam/public_html/index.php:4) in drupal_send_headers() (line 1555 of /home/iaeam/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/iaeam/public_html/index.php:4) in drupal_send_headers() (line 1555 of /home/iaeam/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/iaeam/public_html/index.php:4) in drupal_send_headers() (line 1555 of /home/iaeam/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/iaeam/public_html/index.php:4) in drupal_send_headers() (line 1555 of /home/iaeam/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/iaeam/public_html/index.php:4) in drupal_send_headers() (line 1555 of /home/iaeam/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/iaeam/public_html/index.php:4) in drupal_send_headers() (line 1555 of /home/iaeam/public_html/includes/bootstrap.inc).

Կարեն Հովհաննիսյան

Կարեն Հովհաննիսյան-ի նկարը

Կարեն Հովհաննիսյան

Կարեն Հովհաննիսյան-ի նկարը
Պաշտոն: 
Հայցորդ
Կրտսեր գիտաշխատող
Մասնագիտություն: 
մշակութաբան
Աշխատում է ՀԱԻ-ում սկսած: 
2012
Հետազոտությունների ոլորտները: 
Ազգագրություն. սրբավայրեր, ուխտագնացություններ, ծեսեր
Գիտական հրապարակումները: 
 1. Հակոբ Մեղապարտի նշանադրոշմի վերլուծության փորձ, Հայ աստվածաբան, Դ., Երևան, 2011, էջ 197-203։
 2. Հակոբի նախավետարանը, թարգմանությունն ու նախաբանը, Տարեգիրք Զ.. Աստվածաբանության ֆակուլտետ, Երևան, 2011, էջ 102-114։
 3. Վարպետաց վարպետ Տարագրոսը, Հայկազեան հայագիտական հանդէս, Պէյրութ, հատոր ԼԱ, 2011, էջ  663-678։
 4. Կեղծ Մատթեոսի ավետարանը, թարգմանությունն ու նախաբանը, Տարեգիրք, Է, Աստվածաբանության ֆակուլտետ, Երևան, 2012, էջ 18-48
 5. Աստվածածնի Ավետման գաղափարը հայոց մեջ, Հայ աստվածաբան, Ե., Երևան, 2013, էջ 167-177
 6. Գեղարքունիք. մի քանի Թուխ Մանուկ սրբավայրերի մասին, Տարեգիրք, Թ., Աստվածաբանության ֆակուլտետ, Երևան., 2014, էջ 208-225
 7. Թուխ Մանուկը բանահյուսական սկզբնաղբյուրներում, «Էջմիածին», Փետրուար., Ս. Էջմիածին, 2016, էջ 69-95
 1. Հակոբ Մեղապարտի նշանադրոշմի վերլուծության փորձ, Հայ աստվածաբան, Դ., Երևան, 2011, էջ 197-203։
 2. Հակոբի նախավետարանը, թարգմանությունն ու նախաբանը, Տարեգիրք Զ.. Աստվածաբանության ֆակուլտետ, Երևան, 2011, էջ 102-114։
 3. Վարպետաց վարպետ Տարագրոսը, Հայկազեան հայագիտական հանդէս, Պէյրութ, հատոր ԼԱ, 2011, էջ  663-678։
 4. Կեղծ Մատթեոսի ավետարանը, թարգմանությունն ու նախաբանը, Տարեգիրք, Է, Աստվածաբանության ֆակուլտետ, Երևան, 2012, էջ 18-48
 5. Աստվածածնի Ավետման գաղափարը հայոց մեջ, Հայ աստվածաբան, Ե., Երևան, 2013, էջ 167-177
 6. Գեղարքունիք. մի քանի Թուխ Մանուկ սրբավայրերի մասին, Տարեգիրք, Թ., Աստվածաբանության ֆակուլտետ, Երևան., 2014, էջ 208-225
 7. Թուխ Մանուկը բանահյուսական սկզբնաղբյուրներում, «Էջմիածին», Փետրուար., Ս. Էջմիածին, 2016, էջ 69-95
 8. Հայաստանյայց Առաքելական Սուրբ Եկեղեցու Անդաստանի ծեսը, Պատմություն և մշակույթ, Երևան, 2016, էջ 485-500 (համահեղինակ՝ Ա. եպս. Ժամկոչյան)
 9. Աշխարհակառոյցը հայկական աւանդական մշակոյթում (ըստ բանահիւսական նիւթերի), Հայկազեան հայագիտական հանդէս, հատոր ԼԶ., Պէյրութ, 2016, էջ 401-430
 10. Վիշապաքարերը Տարագրոսի ուսումնասիրություններում (համահեղինակ՝ Ա. Բոբոխյան), Լրաբեր հասարակական գիտությունների, 3, Երևան, 2016, էջ 240-253
 11. Թուխ Մանուկ սրբավայրերի տոնածիսական սովորույթների շուրջ (համահեղինակ՝ Լ. Սիմոնյան), Տարեգիրք, ԺԱ., Աստվածաբանության ֆակուլտետ, Երևան., 2016, էջ 113-133
 12. Տրիքստերի արխետիպի հայկական դրսևորումները, «Էջմիածին», Յունուար, Ս. Էջմիածին, 2017, էջ 104-113
 13. Святилище Тух Манук в селе Лусагюх – Живая старина, 3, Москва, 2017, с. 25-27
 14. Խաչ-թրի խորհրդանշական իմաստի որոշ կողմեր, XXI դարի կրոնական մարտահրավերները և Հայաստանը, Երևան, 2011, էջ 61-79 (համահեղինակ` Լ. Սիմոնյան)։
 15. Հոգեգալուստի թեմայով մանրանկարների շան մոտիվը, Հայ աստվածաբան, Դ., Երևան, 2011, էջ. 21-45 (համահեղինակ` Լ. Սիմոնյան)։
 16. Լ. Ավետիսյան, Կ. Հովհաննիսյան, Նոր Ջուղայում գրված նորահայտ ավետարանը, «Էջմիածին», Սեպտեմբեր, 2017, էջ 47-58:
 17. Մատաղը ժողովրդական սրբավայորւմ (համահեղինակ՝ Լ. Սիմոնյան), Տարեգիրք, Աստվածաբանության ֆակուլտետ, ԺԲ., Երևան, 2017, էջ 173-185:
 18. Ս. Յիզտբուզիտ, Ս. Դավիթ Դվեցի և Թուխ Մանուկ, «Էջմիածին», Հոկտեմբեր, 2018, էջ 68-89:
 19. Թուխ Մանուկ ավետարանները, «Լրաբեր հասա­րա­կա­կան գիտությունների», Երևան, 2019, 3, էջ 242-255:
Զեկուցումներ: 

Հովհաննիսյան Կ. 2015. Վանա Թուխ Մանուկ, «Վանի ինքնապաշտպանություն – 100» միջազգային գիտաժողով, Երևան, 04-06.05

Հովհաննիսյան Կ. 2015. Վանա Թուխ Մանուկ, «Վանի ինքնապաշտպանություն – 100» միջազգային գիտաժողով, Երևան, 04-06.05

Այլ: 

Ներկայաումս ՀԱԻ-ի աշխատանքային խմբում իրականացնում է ՀՀ սրբավայրերի ուսումնասիրություններ, մասնավորապես Թուխ Մանուկ սրբավայրերը և Գ. Գյուլբենկյան հիմնադրամի աջակցությամբ, իրականացնում է ՀՀ Սուրբ գրքերի և դրանց հիմքով ստեղծված սրբավայրերի ուսումնասիրություններ և թվայնացումներ:

Հեռախոս: 
077-422134
Էլ․ փոստ: 
karenhovhov@mail.ru