Error message

 • Warning: ini_set(): Session ini settings cannot be changed after headers have already been sent in drupal_environment_initialize() (line 699 of /home/iaeam/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: ini_set(): Session ini settings cannot be changed after headers have already been sent in drupal_environment_initialize() (line 700 of /home/iaeam/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: ini_set(): Session ini settings cannot be changed after headers have already been sent in drupal_environment_initialize() (line 701 of /home/iaeam/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: ini_set(): Session ini settings cannot be changed after headers have already been sent in drupal_environment_initialize() (line 704 of /home/iaeam/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: ini_set(): Session ini settings cannot be changed after headers have already been sent in drupal_environment_initialize() (line 706 of /home/iaeam/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: ini_set(): Session ini settings cannot be changed after headers have already been sent in include_once() (line 302 of /home/iaeam/public_html/sites/default/settings.php).
 • Warning: ini_set(): Session ini settings cannot be changed after headers have already been sent in include_once() (line 303 of /home/iaeam/public_html/sites/default/settings.php).
 • Warning: ini_set(): Session ini settings cannot be changed after headers have already been sent in include_once() (line 311 of /home/iaeam/public_html/sites/default/settings.php).
 • Warning: ini_set(): Session ini settings cannot be changed after headers have already been sent in include_once() (line 318 of /home/iaeam/public_html/sites/default/settings.php).
 • Warning: ini_set(): Session ini settings cannot be changed after headers have already been sent in drupal_settings_initialize() (line 826 of /home/iaeam/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: ini_set(): Session ini settings cannot be changed after headers have already been sent in drupal_settings_initialize() (line 835 of /home/iaeam/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: session_name(): Session name cannot be changed after headers have already been sent in drupal_settings_initialize() (line 838 of /home/iaeam/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: session_set_save_handler(): Session save handler cannot be changed after headers have already been sent in drupal_session_initialize() (line 245 of /home/iaeam/public_html/includes/session.inc).
 • Warning: session_id(): Session ID cannot be changed after headers have already been sent in drupal_session_initialize() (line 269 of /home/iaeam/public_html/includes/session.inc).
 • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/iaeam/public_html/index.php:4) in drupal_send_headers() (line 1555 of /home/iaeam/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/iaeam/public_html/index.php:4) in drupal_send_headers() (line 1555 of /home/iaeam/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/iaeam/public_html/index.php:4) in drupal_send_headers() (line 1555 of /home/iaeam/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/iaeam/public_html/index.php:4) in drupal_send_headers() (line 1555 of /home/iaeam/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/iaeam/public_html/index.php:4) in drupal_send_headers() (line 1555 of /home/iaeam/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/iaeam/public_html/index.php:4) in drupal_send_headers() (line 1555 of /home/iaeam/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/iaeam/public_html/index.php:4) in drupal_send_headers() (line 1555 of /home/iaeam/public_html/includes/bootstrap.inc).

Հասմիկ Աբրահամյան

Հասմիկ Աբրահամյան-ի նկարը

Հասմիկ Աբրահամյան

Հասմիկ Աբրահամյան-ի նկարը
Գիտական աստիճան: 
պատմական գիտությունների թեկնածու
Պաշտոն: 
Գիտաշխատող
Մասնագիտություն: 
աստվածաբան, ազգագրագետ
Աշխատում է ՀԱԻ-ում սկսած: 
2012
Հետազոտությունների ոլորտները: 
Հայոց տոնածիսական մշակույթ
Պասի մշակույթ
Գիտական հրապարակումները: 
 1. Հ. Աբրահամյան, Վարդավառի տոնախմբությունը և Անգեղակոթի Ս. Վարդան զո­րա­վար եկեղեցին, Ավանդականը և արդիականը հայոց մշակույթում, Հայ ժո­ղովրդական մշակույթ, XV, ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի 50-ամյակին նվիրված հոդվածների ժողովածու, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., Երևան, 2010, էջ 298-305:
 2. Հ. Աբրահամյան, Վարդավառյան ավանդույթների արդի դրսևորումները Գե­ղար­քունիքում (ըստ Ակունք գյուղի ազգագրական հետազոտությունների), ԵՊՀ Աստ­վա­ծաբանության ֆակուլտետի տարեգիրք, Զ, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2011, էջ 336-357:
 3. Հ. Աբրահամյան, Շիրակի վարդավառյան ուխտավայրերը (համառոտ նկարագիր), ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն, Գիտական աշ­խատու­թյուններ, XV, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., Եր., 2012, էջ 159-168:
 1. Հ. Աբրահամյան, Վարդավառի տոնախմբությունը և Անգեղակոթի Ս. Վարդան զո­րա­վար եկեղեցին, Ավանդականը և արդիականը հայոց մշակույթում, Հայ ժո­ղովրդական մշակույթ, XV, ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի 50-ամյակին նվիրված հոդվածների ժողովածու, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., Երևան, 2010, էջ 298-305:
 2. Հ. Աբրահամյան, Վարդավառյան ավանդույթների արդի դրսևորումները Գե­ղար­քունիքում (ըստ Ակունք գյուղի ազգագրական հետազոտությունների), ԵՊՀ Աստ­վա­ծաբանության ֆակուլտետի տարեգիրք, Զ, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2011, էջ 336-357:
 3. Հ. Աբրահամյան, Շիրակի վարդավառյան ուխտավայրերը (համառոտ նկարագիր), ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն, Գիտական աշ­խատու­թյուններ, XV, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., Եր., 2012, էջ 159-168:
 4. Հ. Աբրահամյան, Վարդավառը Շիրակում (ավանդույթ և արդիականություն), Հայ Աստ­վածաբան (գիտական հոդվածների ժողովածու), Ե, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2013, էջ 209-227:
 5. Հ. Աբրահամյան, Նավասարդից մինչև Պայծառակերպություն, Հայ Աստվածաբան (գիտական հոդվածների ժողովածու), Ե, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2013, էջ 228-242:
 6. Հ. Աբրահամյան, Վարդավառը հայոց մեջ (պատմաազգագրական ուսումնա­սի­րու­թյուն), սեղմագիր պ. գ. թ. գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսության, Երևան, 2014, 30 էջ:
 7. Հ. Աբրահամյան, Վարդավառյան ուխտավայրերի տիպաբանության փորձ, Տարեգիրք ԵՊՀ Աստ­վածաբանության ֆակուլտետի, ԺԱ, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2016 էջ 177-206։
 8. Հ. Աբրահամյան, Գյումրու «Յոթ վերք» սրբապատկերի պատմությունը, «Էջմիածին» ամսագիր, 2017, Բ, էջ 90-115:
 9. Հ. Աբրահամյան, Վարդավառի Քառասնորդաց (Հիսնակաց) պահքը, Լրաբեր հասարակական գիտութունների, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., Երևան, 2017, թիվ 2, էջ 345-354։
 10. Հ. Աբրահամյան, Կամավոր պասերը հայոց մեջ, «Մերձավոր Արևելք. պատմություն, քաղաքականություն, մշակույթ», XIII, ՀՀ ԳԱԱ Արևելագիտության ինստիտուտ, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., Երևան, 2018, էջ 121-136։
 11. Հ. Աբրանամյան, Աստվածահայտնության Քառասնորդաց (Հիսնակաց) պահքը (պատմական համառոտ ակնարկ), Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի աշխատություններ, 1, Հայ ժողովրդական մշակույթ, XVII, Ավանդական և արդիականը հայոց մշակույթում, ՀԱԻ հրատ., Երևան, 2018, էջ 243-254։
 12. Հ. Աբրանամյան, Հաղորդութան արխայիկ դրսևորումները քրիստոնեական նավակատիքում, «Շիրակի պատմամշակութային ժառանգությունը. հայագիտության արդի հիմնահարցեր», 10-րդ միջազգային գիտաժողովի զեկուցումների հիմնադրույթների ժողովածու, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., Երևան, 2019, էջ 119-233։
 13. Հ. Աբրահամյան, Մեղրով հաղորդության արխայիկ դրսևորումները հայոց եկեղեցական և ժողովրդական ծիսակարգերում, «Հնագիտություն, ազգաբա­նու­թյուն, բանագիտություն. միջգիտա­կար­գային մոտեցումներ», ՀՀ ԳԱԱ ՀԱԻ երիտա­սարդ գիտնականների 16-րդ միջազգային գիտա­ժողով, զեկուցումների հիմնադրույթների ժողովածու, «Ասողիկ» հրատ., Երևան, 2019, էջ 52-53:
 14. Հ. Աբրահամյան, Միջինքի և Սեբաստիայի Քառասնից մանկանց տոները հայոց եկեղեցական և ժողովրդական տոնացույցերում, Պատմաբանասիրական հանդես, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., Երևան, 2019, թիվ 3, էջ 212-232:
Զեկուցումներ: 
 1. Հ. Աբրահամյան, Վարդավառի տոնախմբությունը և Անգեղակոթի Սուրբ Վարդան Զորավար եկեղեցին, «Հայ ժողովրդական մշակույթ» XV, ՀՀ ԳԱԱ ՀԱԻ, Երևան, հոկտեմբեր, 2009։
 2. Հ. Աբրահամյան., Գյումրու Յոթ վերք սրբապատկերը, «Ազգաբանություն, հնա­գիտություն, բանագիտություն. միջգի­տա­­կարգային մոտեցումներ», ՀՀ ԳԱԱ ՀԱԻ Երիտասարդ գիտնականների 14-րդ միջազգային գիտաժողով, Հ ՀԵրևան, հոկտեմբերի 29-31, 2015։ 
 3. Հ. Աբրահամյան, Աստվածահայտնության Քառասնորդաց (Հիսնակաց) պահքը, «Հայ ժողովրդական մշակույթ» XVII, ՀՀ ԳԱԱ ՀԱԻ, Երևան, նոյեմբերի 18-20, 2015: 
 4. Հ. Աբրահամյան, Կամավոր պասերը հայոց մեջ (միջնա­դարից մինչև XX դ. սկիզբ), Երի­տա­սարդ արևելագետների XXXVIII միջազգային գիտաժողով, Աղվերան, հուլիսի 7-8, 2017։
 1. Հ. Աբրահամյան, Վարդավառի տոնախմբությունը և Անգեղակոթի Սուրբ Վարդան Զորավար եկեղեցին, «Հայ ժողովրդական մշակույթ» XV, ՀՀ ԳԱԱ ՀԱԻ, Երևան, հոկտեմբեր, 2009։
 2. Հ. Աբրահամյան., Գյումրու Յոթ վերք սրբապատկերը, «Ազգաբանություն, հնա­գիտություն, բանագիտություն. միջգի­տա­­կարգային մոտեցումներ», ՀՀ ԳԱԱ ՀԱԻ Երիտասարդ գիտնականների 14-րդ միջազգային գիտաժողով, Հ ՀԵրևան, հոկտեմբերի 29-31, 2015։ 
 3. Հ. Աբրահամյան, Աստվածահայտնության Քառասնորդաց (Հիսնակաց) պահքը, «Հայ ժողովրդական մշակույթ» XVII, ՀՀ ԳԱԱ ՀԱԻ, Երևան, նոյեմբերի 18-20, 2015: 
 4. Հ. Աբրահամյան, Կամավոր պասերը հայոց մեջ (միջնա­դարից մինչև XX դ. սկիզբ), Երի­տա­սարդ արևելագետների XXXVIII միջազգային գիտաժողով, Աղվերան, հուլիսի 7-8, 2017։
 5. Հ. Աբրահամյան, Ծոմը հայոց մեջ (պատմական համառոտ ակնարկ), «Հնա­գի­տու­թյուն, ազգա­բանութ­յուն, բանագիտություն. միջգիտակարգա­յին մոտե­ցում­ներ», ՀԱԻ երի­տա­սարդ գիտ­նականների 15-րդ միջազգային գիտաժո­ղո­վ, Երևան, նոյեմ­բերի 8-10, 2017։
 6. Հ. Աբրահամյան, Հայ Առաքելական Եկեղեցու Տաղավար տոներին առնչվող մի քանի հարցի շուրջ (պատմա-կրոնագիտական ուսումնասիրություն), Երիտասարդ արևելագետ­ների XXXIX միջազգային գիտաժողով, Աղվերան, սեպտեմբերի 29-30, 2018։
 7. Հ. Աբրահամյան, Հաղորդության արխայիկ դրսևորումները քրիստոնեական Նա­վա­կատի­քում, «Շիրակի պատմամշակութային ժառանգությունը. հայագիտության ար­դի հիմնա­հար­ցեր», 10-րդ միջազգային գիտաժողով, Գյումրի, սեպտեմբերի 27-29, 2019:
 8. Հ. Աբրահամյան, Մեղրով հաղորդության արխայիկ դրսևորումները հայոց եկե­ղե­ցական և ժողովրդական ծիսակարգերում, «Հնագիտություն, ազգաբանություն, բանա­գի­տու­թյուն. Միջգիտակար­գային մոտեցումներ», ՀՀ ԳԱԱ ՀԱԻ երիտասարդ գիտնա­կանների 16-րդ միջազգային գիտաժողով, նոյեմբերի 20-22, 2019:
Այլ: 

Մասնակցել է հեռուստատեսային և ռադիո հաղորդումների` տարբեր ձևաչափերով: Թեման` տոնածիսական մշակույթ:

Մասնակցել է գիտարշավների Վայոց Ձորի, Գեղարքունիքի, Սյունիքի, Շիրակի, Լոռու մարզերում:

Հեռախոս: 
093 62 59 39
Էլ․ փոստ: 
hasmikabrahamyan@yandex.ru