Error message

 • Warning: ini_set(): Session ini settings cannot be changed after headers have already been sent in drupal_environment_initialize() (line 699 of /home/iaeam/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: ini_set(): Session ini settings cannot be changed after headers have already been sent in drupal_environment_initialize() (line 700 of /home/iaeam/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: ini_set(): Session ini settings cannot be changed after headers have already been sent in drupal_environment_initialize() (line 701 of /home/iaeam/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: ini_set(): Session ini settings cannot be changed after headers have already been sent in drupal_environment_initialize() (line 704 of /home/iaeam/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: ini_set(): Session ini settings cannot be changed after headers have already been sent in drupal_environment_initialize() (line 706 of /home/iaeam/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: ini_set(): Session ini settings cannot be changed after headers have already been sent in include_once() (line 302 of /home/iaeam/public_html/sites/default/settings.php).
 • Warning: ini_set(): Session ini settings cannot be changed after headers have already been sent in include_once() (line 303 of /home/iaeam/public_html/sites/default/settings.php).
 • Warning: ini_set(): Session ini settings cannot be changed after headers have already been sent in include_once() (line 311 of /home/iaeam/public_html/sites/default/settings.php).
 • Warning: ini_set(): Session ini settings cannot be changed after headers have already been sent in include_once() (line 318 of /home/iaeam/public_html/sites/default/settings.php).
 • Warning: ini_set(): Session ini settings cannot be changed after headers have already been sent in drupal_settings_initialize() (line 826 of /home/iaeam/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: ini_set(): Session ini settings cannot be changed after headers have already been sent in drupal_settings_initialize() (line 835 of /home/iaeam/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: session_name(): Session name cannot be changed after headers have already been sent in drupal_settings_initialize() (line 838 of /home/iaeam/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: session_set_save_handler(): Session save handler cannot be changed after headers have already been sent in drupal_session_initialize() (line 245 of /home/iaeam/public_html/includes/session.inc).
 • Warning: session_id(): Session ID cannot be changed after headers have already been sent in drupal_session_initialize() (line 269 of /home/iaeam/public_html/includes/session.inc).
 • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/iaeam/public_html/index.php:4) in drupal_send_headers() (line 1555 of /home/iaeam/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/iaeam/public_html/index.php:4) in drupal_send_headers() (line 1555 of /home/iaeam/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/iaeam/public_html/index.php:4) in drupal_send_headers() (line 1555 of /home/iaeam/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/iaeam/public_html/index.php:4) in drupal_send_headers() (line 1555 of /home/iaeam/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/iaeam/public_html/index.php:4) in drupal_send_headers() (line 1555 of /home/iaeam/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/iaeam/public_html/index.php:4) in drupal_send_headers() (line 1555 of /home/iaeam/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/iaeam/public_html/index.php:4) in drupal_send_headers() (line 1555 of /home/iaeam/public_html/includes/bootstrap.inc).

Նվարդ Վարդանյան

Նվարդ Վարդանյան-ի նկարը

Նվարդ Վարդանյան

Նվարդ Վարդանյան-ի նկարը
Գիտական աստիճան: 
բանասիրական գիտությունների թեկնածու
Պաշտոն: 
Գիտաշխատող
Մասնագիտություն: 
բանասեր-բանագետ
Աշխատում է ՀԱԻ-ում սկսած: 
2005
Հետազոտությունների ոլորտները: 
Հայ ժողովրդական բանահյուսություն
Ժողովրդական հեքիաթներ և վիպական բանահյուսություն
Հարսանեկան ծիսերգեր
Գիտական հրապարակումները: 

Գրքեր

Վարդանյան Ն.Խ. 2009. Հայոց իրապատում հեքիաթը, ժանրային-տիպաբանական քննություն, Եր., 164 էջ:

Վարդանյան Ն.Խ., Սեմիրջյան-Բեքմեզյան Ա.Հ., Վարդանյան Ն.Հ. 2015, Հայ ժողովրդական և գրական հեքիաթի արդի հիմնախնդիրները (կոլեկտիվ մենագրություն, հայերեն և անգլերեն լեզուներով), Եր, 288 էջ: Nvard Vardanyan, Alvard Semirjyan-Bekmezyan, Narine Vardanyan, Current Issues of Armenian Folk and Literary Fairy Tale/Translated by Lusine Hakobyan/, Yerevan, 288 pages.

Գրքեր

Վարդանյան Ն.Խ. 2009. Հայոց իրապատում հեքիաթը, ժանրային-տիպաբանական քննություն, Եր., 164 էջ:

Վարդանյան Ն.Խ., Սեմիրջյան-Բեքմեզյան Ա.Հ., Վարդանյան Ն.Հ. 2015, Հայ ժողովրդական և գրական հեքիաթի արդի հիմնախնդիրները (կոլեկտիվ մենագրություն, հայերեն և անգլերեն լեզուներով), Եր, 288 էջ: Nvard Vardanyan, Alvard Semirjyan-Bekmezyan, Narine Vardanyan, Current Issues of Armenian Folk and Literary Fairy Tale/Translated by Lusine Hakobyan/, Yerevan, 288 pages.

Հոդվածներ

 1. Վարդանյան Ն.Խ. 2004. Առասպելական տարրերի դրսևորումները հայոց իրապատում եքիաթներում,  «Բանբեր Երևանի համալսարանի», Եր.,  4, էջ 169-178:
 2. Վարդանյան Ն.Խ. 2005. Իրապատում հեքիաթ և իրականություն,  «Բանբեր Երևանի  համալսարանի», Եր., № 2, էջ 61-73:
 3. Վարդանյան Ն. Խ.2005. Քրիստոնեական հավատքի արծարծումները հայոց իրապատոմ հեքիաթներում, «Էջմիածին»,  դեկտեմբեր, էջ 74-78:
 4. Վարդանյան Ն. Խ. 2006. Ծիսական մի քանի վերապրուկներ հայոց իրապատում հեքիաթներում, «Հայ ժողովրդի մշակույթ», XIII պրակ, ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ, Նստաշրջանի նյութեր, Եր., էջ 255- 263:
 5. Վարդանյան Ն. Խ. 2007. Տարածաժամանակային գործոնները իրապատում հեքիաթում, «Հայ ազգաբանության և հնագիտության խնդիրներ - 3», Եր., էջ 136-143:
 6. Վարդանյան Ն. Խ. 2007. Մսե հմայիլի մոտիվը հայ բանահյուսության մեջ, «Հայ ժողովրդի մշակույթ», XIV, Նյութեր հանրապետական գիտական նստաշրջանի, Եր., էջ 305-310:
 7. Վարդանյան Ն. Խ. 2009. Առասպելական տրիքստերի նախնական տիպը հեքիաթային մի սյուժեում, «Ոսկե դիվան», հեքիաթագիտական հանդես, պրակ 1, դեկտեմբեր, էջ 82-88:
 8. Վարդանյան Ն. Խ. 2011. Ժանրային խաչաձևումներ, «Ոսկե դիվան», հեքիաթագիտական հանդես, պրակ 2, Եր., էջ 118-125:
 9. Վարդանյան Ն. Խ. 2011. Պարսկական ժողովրդական հեքիաթներ (գրախոսություն), «Պատմա-բանասիրական հանդես», Եր., էջ 256-258:
 10. Վարդանյան Ն. Խ. 2012. Գայանե Շագոյան, «Յոթ օր, յոթ գիշեր», հայոց հարսանիքի համայնապատկեր (գրախոսություն), «Պատմա-բանասիրական հանդես», Եր, , թիվ 1, էջ 260-263:
 11. Վարդանյան Ն. Խ. 2011. Չինաստանը կախարդական աշխարհի խորհրդանիշ, «Ոսկե դիվան», հեքիաթագիտական հանդես, պրակ 3, էջ 84-90:
 12. Վարդանյան Ն. Խ. 2012, Ծիածան, սիրո առասպելը մեկ օրապտույտում, «Չարենցյան ընթերցումներ» (հոդվածների ժողովածու), Գիրք 9, Երևան, ԵՊՀ հրատ., էջ 176-187:
 13. Վարդանյան Ն. Խ. 2012-2013. Սահմանային գոտու սիմվոլիկան հրաշապատում հեքիաթում, «Ոսկե դիվան», հեքիաթագիտական հանդես, պրակ 4, էջ  46-53:
 14. Վարդանյան Ն. Խ. 2013, Հարսնառի երգերի բնույթն ու հիմնական մոտիվաշարը, «Էջմիածին», Գ (մարտ), էջ 35-48:
 15. Վարդանյան Ն. Խ. 2014, Խաչի իմաստաբանությունը հարսանեկան թագվորագովքերում, «Էջմիածին» Ը (օգոստոս), էջ 88-98:
 16. Վարդանյան Ն.Խ., Վարդանյան Ն.Հ. 2014. Բանահյուսական հեքիաթի մշակման և փոխադրության արդի միտումները, «Մանկավարժության և հոգեբանության հիմնախնդիրներ», միջբուհական կոնսորցիումի գիտական հանդես, Ե.,  , N2, էջ 113-123:
 17. Նվարդ Վարդանյան 2016, Ժողովրդական հեքիաթի դասավանդման մեթոդիկան բուհում, «Մանկավարժական միտք», Եր.,1­-2 (60-61), էջ 219­-222:
 18. Վարդանյան Ն. Խ. 2017. Մոկս. Հայոց բանահյուսական մշակույթը (գրախոսություն), Պատմա-բանասիրական հանդես, , թիվ 1, էջ 242-245:
 19. Վարդանյան Ն. Խ. 2017. Ծիսապաշտամունքային մոտիվները փեսայի շեմին կատարվող հարսանեկան ծիսերգերում, «Կաճառ», Գիտական տարեգիրք,  էջ 395-399:
 20. Վարդանյան Ն. Խ. 2017, Հեքիաթասացությունը մեր օրերում, Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի աշխատություններ, № 1, էջ 458-469:
 21. Վարդանյան Ն. Խ. 2017, Բանագետ Էսթեր Խեմչյանի ծննդյան 70-ամյակի առթիվ, Պատմա-բանասիրական հանդես, № 3, էջ 272-274:
Զեկուցումներ: 
 1. Варданян Н. 2007, Временно-пространственные аспекты в бытовых сказках, Проблемы армянской этнологии и археологии III, Конференция молодых ученых, Тезисы докладов, Ереван, стр. 10-11.
 2. Վարդանյան Ն. Խ. 2009. Հեքիաթի անխելք եղբայրը` որպե տրիքստերային նախնական  տիպի հերոս, «Հնօրյա     զրույցներ  և հրաշապատում հեքիաթի արդի մեկնաբանություններ» (գիտաժողովի ծրագիր և թեզիսներ), Եր., էջ 20-23:
 3. Վարդանյան Ն. Խ. 2010. Ժանրային խաչաձևումներ (իրապատում հեքիաթ - առակ - ասացվածք -հանելուկ), «Հեքիաթի զարգացումը բանահյուսական և գրական միջավայրում», գիտաժողովի ծրագիր և թեզիսներ, Եր., էջ 31,32:
 4. Վարդանյան Ն. Խ. 2011. Չինաստանը կախարդական աշխարհի խորհրդանիշ, «Արևելյան հեքիաթ, արևելքը հեքիաթներում», գիտաժողովի ծրագիր և թեզիսներ, Եր., էջ 18-20:
 1. Варданян Н. 2007, Временно-пространственные аспекты в бытовых сказках, Проблемы армянской этнологии и археологии III, Конференция молодых ученых, Тезисы докладов, Ереван, стр. 10-11.
 2. Վարդանյան Ն. Խ. 2009. Հեքիաթի անխելք եղբայրը` որպե տրիքստերային նախնական  տիպի հերոս, «Հնօրյա     զրույցներ  և հրաշապատում հեքիաթի արդի մեկնաբանություններ» (գիտաժողովի ծրագիր և թեզիսներ), Եր., էջ 20-23:
 3. Վարդանյան Ն. Խ. 2010. Ժանրային խաչաձևումներ (իրապատում հեքիաթ - առակ - ասացվածք -հանելուկ), «Հեքիաթի զարգացումը բանահյուսական և գրական միջավայրում», գիտաժողովի ծրագիր և թեզիսներ, Եր., էջ 31,32:
 4. Վարդանյան Ն. Խ. 2011. Չինաստանը կախարդական աշխարհի խորհրդանիշ, «Արևելյան հեքիաթ, արևելքը հեքիաթներում», գիտաժողովի ծրագիր և թեզիսներ, Եր., էջ 18-20:
 5. Վարդանյան Ն. Խ. 2012. Բանահյուսական հեքիաթի մշակման և փոխադրության արդի միտումները, «Զարմանալի հայելի, հրաշապատում հեքիաթի թարգմանական մեկնություններ», գիտաժողովի ծրագիր և թեզիսներ Հովհ.Թումանյանի թանգարան, Եր., էջ 30-31:
 6. Վարդանյան Ն. Խ. 2013. Անտառ, սար, ծով. տարածության սիմվոլիկան հրաշապատում հեքիաթում, «Անտառը հրաշապատում հեքիաթում, հեքիաթային անտառներ», Հեքիաթագիտական 5-րդ գիտաժողով Հովհ. Թումանյանի թանգարան, 16-17 ապրիլի, Գիտաժողովի ծրագիր և թեզիսներ, էջ 26-28:
 7. Վարդանյան Ն. Խ. 2014. Ճակատագիր սահմանողի անձնավորումը հայ ժողովրդական հեքիաթներում. ավանդականից մինչև ժամանակակից դրսևորումներ, «Գերբնականի խորհուրդը հեքիաթում», գիտաժողովի ծրագիր և թեզիսներ, Հեքիաթագիտական 6-րդ գիտաժողով Հովհ.Թումանյանի թանգարան, 13-14 մայիսի, Երևան,  էջ 16-17:
 8. Վարդանյան Ն. Խ. 2015. Քնի գործառույթը հեքիաթի կառուցվածքային շղթայում, Քունը և երազը հեքիաթում, Հովհ.Թումանյանի թանգարան, Գիտաժողովի ծրագիր և թեզիսներ, 27-28 նոյեմբերի, էջ 20-21 :
 9. Վարդանյան Ն. Խ. 2016. Արքայի դերի ու առաքելության ժողովրդական ըմբռնումները իրապատում հեքիաթներում, «Թագակիր անձի առաքելությունը ժողովրդական արքայապատում հեքիաթում», Գիտաժողովի ծրագիր և թեզիսներ, Եր., Թումանյանի թանգարան, 19 նոյեմբերի, էջ 18-19:
 10. Վարդանյան Ն. Խ., «Թագվորի´ մեր, դու´րս արի» հարսանեկան կատակերգի հորինվածքը և գործառնականությունը ծեսում (թեզիս), «Երիտասարդ գիտնականների 15-րդ միջազգային գիտաժողով», Երևան, 8-10 նոյեմբերի, 2017, էջ 90-92:
 11. Վարդանյան Ն.Խ., Դերային ընկալումներն ու խնամիական փոխհարաբերությունները հարսանեկան ծիսերգերում, «Ավանդականը և արդիականը հայոց մշակույթում», Եր., ՀԱԻ, 27-29 նոյեմբերի, 2017թ.:
Հեռախոս: 
096516653
Էլ․ փոստ: 
nvardv@yahoo.com