Error message

 • Warning: ini_set(): Session ini settings cannot be changed after headers have already been sent in drupal_environment_initialize() (line 699 of /home/iaeam/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: ini_set(): Session ini settings cannot be changed after headers have already been sent in drupal_environment_initialize() (line 700 of /home/iaeam/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: ini_set(): Session ini settings cannot be changed after headers have already been sent in drupal_environment_initialize() (line 701 of /home/iaeam/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: ini_set(): Session ini settings cannot be changed after headers have already been sent in drupal_environment_initialize() (line 704 of /home/iaeam/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: ini_set(): Session ini settings cannot be changed after headers have already been sent in drupal_environment_initialize() (line 706 of /home/iaeam/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: ini_set(): Session ini settings cannot be changed after headers have already been sent in include_once() (line 302 of /home/iaeam/public_html/sites/default/settings.php).
 • Warning: ini_set(): Session ini settings cannot be changed after headers have already been sent in include_once() (line 303 of /home/iaeam/public_html/sites/default/settings.php).
 • Warning: ini_set(): Session ini settings cannot be changed after headers have already been sent in include_once() (line 311 of /home/iaeam/public_html/sites/default/settings.php).
 • Warning: ini_set(): Session ini settings cannot be changed after headers have already been sent in include_once() (line 318 of /home/iaeam/public_html/sites/default/settings.php).
 • Warning: ini_set(): Session ini settings cannot be changed after headers have already been sent in drupal_settings_initialize() (line 826 of /home/iaeam/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: ini_set(): Session ini settings cannot be changed after headers have already been sent in drupal_settings_initialize() (line 835 of /home/iaeam/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: session_name(): Session name cannot be changed after headers have already been sent in drupal_settings_initialize() (line 838 of /home/iaeam/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: session_set_save_handler(): Session save handler cannot be changed after headers have already been sent in drupal_session_initialize() (line 245 of /home/iaeam/public_html/includes/session.inc).
 • Warning: session_id(): Session ID cannot be changed after headers have already been sent in drupal_session_initialize() (line 269 of /home/iaeam/public_html/includes/session.inc).
 • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/iaeam/public_html/index.php:4) in drupal_send_headers() (line 1555 of /home/iaeam/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/iaeam/public_html/index.php:4) in drupal_send_headers() (line 1555 of /home/iaeam/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/iaeam/public_html/index.php:4) in drupal_send_headers() (line 1555 of /home/iaeam/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/iaeam/public_html/index.php:4) in drupal_send_headers() (line 1555 of /home/iaeam/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/iaeam/public_html/index.php:4) in drupal_send_headers() (line 1555 of /home/iaeam/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/iaeam/public_html/index.php:4) in drupal_send_headers() (line 1555 of /home/iaeam/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/iaeam/public_html/index.php:4) in drupal_send_headers() (line 1555 of /home/iaeam/public_html/includes/bootstrap.inc).

Ռուբեն Օհանջանյան

Ռուբեն Օհանջանյան-ի նկարը

Ռուբեն Օհանջանյան

Ռուբեն Օհանջանյան-ի նկարը
Գիտական աստիճան: 
պատմական գիտությունների թեկնածու
Պաշտոն: 
Ավագ գիտաշխատող
Մասնագիտություն: 
Ազգագրագետ
Աշխատում է ՀԱԻ-ում սկսած: 
1999
Հետազոտությունների ոլորտները: 
Մշակույթի սոցիոլոգիա
Ազգամիջյան հարաբերություններ
Գիտական հրապարակումները: 
 1. Ազգային հարաբերությունների էթնոսոցիոլոգիական ուսումնասիրման մի քանի հարց /ըստ Երևան քաղաքի բնակչության էթնոսոցիոլոգիական հետազոտման արդյունքների/, Գիտական նստաշրջան նվիրված Հայաստանում սովետական կարգեր հաստատվելու 60 ամյակին: 1978-1979թթ. Ազգագրական և բանահյուսական դաշտային հետազոտությունների արդյունքները, «ՀՍՍՀ ԳԱ» հրատ., Եր., 1980թ., Էջ 33-35: 
 2. Էթնոսոցիոլոգիական հետազոտությունների մեթոդիկայի հարցի շուրջ, «Լրաբեր»  հասարակական գիտությունների, ՀՀ ԳԱԱ, 1984 թ.,, N10, էջ 48-53: 
 3. «Էթնիկ նախապաշարմունք»  հասկացությունն Արևմուտքի սոցիալական գիտություններում, Հանրապետական գիտական նստաշրջան նվիված 1982-1983թթ. Ազգագրական և բանահյուսական դաշտային հետազոտությունների հանրագումարին, «ՀՀ ԳԱԱ»  հրատ, Եր., 1984 թ., էջ 151-153: 
 1. Ազգային հարաբերությունների էթնոսոցիոլոգիական ուսումնասիրման մի քանի հարց /ըստ Երևան քաղաքի բնակչության էթնոսոցիոլոգիական հետազոտման արդյունքների/, Գիտական նստաշրջան նվիրված Հայաստանում սովետական կարգեր հաստատվելու 60 ամյակին: 1978-1979թթ. Ազգագրական և բանահյուսական դաշտային հետազոտությունների արդյունքները, «ՀՍՍՀ ԳԱ» հրատ., Եր., 1980թ., Էջ 33-35: 
 2. Էթնոսոցիոլոգիական հետազոտությունների մեթոդիկայի հարցի շուրջ, «Լրաբեր»  հասարակական գիտությունների, ՀՀ ԳԱԱ, 1984 թ.,, N10, էջ 48-53: 
 3. «Էթնիկ նախապաշարմունք»  հասկացությունն Արևմուտքի սոցիալական գիտություններում, Հանրապետական գիտական նստաշրջան նվիված 1982-1983թթ. Ազգագրական և բանահյուսական դաշտային հետազոտությունների հանրագումարին, «ՀՀ ԳԱԱ»  հրատ, Եր., 1984 թ., էջ 151-153: 
 4. Ազգամիջյան հարաբերությունների ուսումնասիրության սոցիալական հեռավորության չափման մեթոդը, «Հայ ժողովրդական մշակույթ», XI, «Գիտություն» , Եր., 2001 թ., էջ 112-113:
 5. Տղաների և աղջիկների արդի բացասական հատկանիշների պատկերացումներն ուսանողության միջավայրում, «Ընտանիքի հետազոտման հիմնախնդիրները» , Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր,  «Գիտություն» ,Եր.,  2001 թ.,  էջ 106-108:
 6. Ավանդականն ու նորը ամուսնու և կնոջ կերպարներում, «Հոգեկան առողջությունը և քրիստոնեությունը» ,  «Ասողիկ» , Եր., 2001 թ., էջ 130-140: 
 7. Ընտանեկան բռնությունների ընկալման առանձնահատկությունները, «Ընտանեկան բռնությունները Հայաստանում. Սոցիոլոգիական հետազոտություն», «Զանգակ97» , Եր.,  2002թ., էջ 59-71: 
 8. Մասնագիտության ընտրոթյունը պայմանավորող գործոնների մասին, «Շիրակի պատմամշակութային ժառանգությունը» , Հանրապետական վեցերորդ գիտական նստաշրջանի նյութեր» , Գյումրի «Գիտություն»  Եր., 2004, էջ 90-92:
 9. Ընտանեկան բռնություններին վերաբերող հարցեր, «Հայ ժողովրդական մշակույթ» , 12, «Մուղնի»  հրատ., Եր., 2004 թ., էջ 172-176: 
 10. Որոշ հարցեր ինտերնետից օգտվելու դրդապատճառների մասին, «ՀՀ Պետական Ճարտարագիտական Համալսարանի (Պոլիտեխնիկ) տարեկան գիտաժողով, Նյութերի ժողովածու, Հատոր 3, համահեղինակ Ն. Մխիթարյան, «ՀՊՃՀ» , Եր., 2005թ., էջ 838-841: 
 11. Գիտափորձերը կոգնիտիվ դիսոնանսում, «Զանգակ-97» , Եր, 2002 թ., համահեղինակ Կ. Գևորգյան, էջ 3-21, էջ 41-62: 
 12. Գործարար հաղորդակցում, «ՀՊՃՀ»  հրատ, համահեղինակ,  Եր., 2005թ., էջ 6-33,123-144: 
 13. ՀՀ-ում մշակութային կյանքի որոշ փոփոխություներիմասին, «Հայ ժողովրդական մշակույթ» , XIII ,«Գիտություն» , Եր., 2006, էջ 273-276: 
 14. Հակահայկական գաղափարախոսությունը Ադրբեջանիազգային քաղաքականության համատեքստում, «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն: Անցյալը, ներկան, ապագան. Միջազգային գիտաողով» , Ստեփանակերտ, 2006թ., էջ 168-170: 
 15. Գեղարվեստական մշակույթի սպառման փոփոխությունները ՀՀ-ում(ըստ Տավուշի մարզի նյութերի), «Հայ ժողովրդական մշակույթ» , XIV, «Գիտություն» , Եր., 2007 թ.,, էջ 312-319: 
 16. Գեղարվեստական մշակույթի սպառման հինախնդիրները ՀՀ Տավուշի մարզի գյուղական բնակավայրերում, «Տավուշ. Նյութական և հոգևոր ժառանգություն», «Գիտություն» , Եր., 2009թ., էջ 277-281:  
 17. Գեղարվեստական մշակույթի էթնոսոցիոլոգիական ուսումնասիրման մեթոդոլոգիայի որոշ հարցեր, «Հայ ժողովրդական մշակույթ» , XV, «Գիտություն» , Եր., 2010թ., էջ 36-45: 
 18. Գեղարվեստական մշակութային արժեքների սպառմ¬ան առանձնահատկությունները քաղաքային բնակավայրերում, «Պատմամշակութային ժառանգություն և արդիականություն: Միջազգային գիտաժողով» , «Գիտություն» , Եր., 2013թ., էջ 276-278: 
 19. Գեղարվեստական մշակույթի էթնոսոցիոլոգիական ուսումնասիրության փորձ`ըստ մշակույթի գործիչների վարկանիշների, «Հայ ժողովրդական մշակույթ», XVI, «Գիտություն» , Եր., 2014թ., էջ 50-54: 
 20. Գեղարվեստական մշակույթը Տավուշում, Տավուշ. Սոցիալ-մշակութային գործընթացներ, Եր., 2014թ., էջ 277-315:
 21. Օհանջանյան Ռ. 1984, Էթնոսոցիոլոգիական հետազոտությունների մեթոդիկայի հարցի շուրջ, Լրաբեր հասա­րա­կական գիտությունների (Երևան), N 10, էջ 48-53:
 22. Оганджанян Р. 1986, Некоторые черты национа­л­ь­ной психо­ло­гии, Арутюнян Ю. и другие (ред.), Население Еревана, Этносоциологическое исследование, Ереван, “АН Армянской ССР”, с. 203-217.
 23. Оганджанян Р. 1989, Межнациональные отно­ше­н­­­ия и миграция, “Вестник” общественных наук, “АН АРМ ССР”, N 11, с. 48-53.
 24. Оганджанян Р. 1989, Некоторые вопросы форми­р­ования этнических стер­ео­т­и­пов в мононациональной среде, Психологический ж­у­рнал, Т. 10, N 1, стр. 49-55.
 25. Оганджанян Р., Мкртчян С., Пипоян С., Галстян М. 2000, Основные проблемы теневог­о обучения ремесленни­ч­е­­ству, Социологическօe ис­с­­л­е­до­ва­ниe, Основные проблемы те­не­вого обучения реме­слен­ни­честву, Социологические исследования, Ереван, “Мин. Образования и Науки”, 46 с.
 26. Օհանջանյան Ռ. 2001, Ավանդականն ու նորը ամ­ու­սնու և կնոջ կերպա­րնե­ր­ում, Ճշմարիտյան Ս. և ուրիշներ (խմբ.), Հոգեկան առողջու­թյու­նը և քրիստոնեու­թյու­նը, Երևան, «Ասողիկ», էջ 130-140:
 27. Ընտանեկան բռնությունները Հայաստանի Հանրապետու­թյունում (սոցիոլոգիական ուսումնասիրություն) 2002, հեղինակային խումբ՝ Գալստյան Մ., Օհանջանյան Ռ.,Պողոսյան Ս., Սարգսյան Ա.,  Զաքարյան Թ., Մկրտչյան Ս., Երևան, «Զանգակ-97», 104 էջ:
 28. Օհանջանյան Ռ. Գևորգյան Կ. 2002, Գիտափորձերը կոգնիտիվ դիսոնանսում, Երևան, «Զանգակ-97», 64 էջ:
 29. Օհանջանյան Ռ., Գևորգյան Կ., Կյուրեղյան Է., Էրիկսոն Է. 2005, Գործարար հաղորդակցում, Երևան, ՀՊՃՀ հրատ., 187 էջ:
 30. Օհանջանյան Ռ. 2007, Գեղարվեստական մշակ­ու­յ­թի սպառման փոփոխությ­ունները ՀՀ-ում (ըստ Տավու­շի մարզի նյութերի), Հարությունյան Ս., Հոբոսյան Ս. (խմբ.), Հայ ժողովրդա­կան մշա­կույթ, XIV, Երև­ան, «Գի­տություն», էջ 312-319:
 31. Օհանջանյան Ռ. 2010, Գեղարվեստական մշակույ­թի էթնոսոցիոլոգիական ուսումնա­սիր­ման մեթոդոլ­ոգ­ի­այի որոշ հարցեր, Աբրահամյան Լ. Թադևոսյան Ա. (խմբ), Հայ ժողովրդական մշա­կույթ 15, Ավանդականը և արդիականը հայոց մշակույթում, ՀՀ ԳԱԱ հնա­գի­տու­թյան և ազգագրության ինստիտուտի 50-ամյակին նվիրված հոդվածների ժողովածու, Երև­ան, «Գի­­տու­­թ­յուն», էջ 36-45:
 32. Օհանջանյան Ռ. 2014, Գեղարվեստական մշակ­ու­յ­թի էթնոսոցիոլոգիական ուսումնա­սիրության փորձ՝ ­ըս­տ մշակույթի գործիչների վարկանիշների, Հարությունյան Ս., Մարության Հ. (խմբ.), Հայ ժողովրդական մշակույթ 16, Երևան, «Գիտություն», էջ 50-54:
 33. Վարդանյան Լ., Սարգսյան Հ., Գալստյան Մ., Զաքարյան Թ., Մկրտչյան Ս., Օհանջանյան Ռ. 2014, Տավուշ. Սոցիալ-մշակութային գործընթացներ (ավանդույթ և արդիականություն),  Երևան, «Գիտություն»,  360 էջ և 56 էջ նկար:
 34. Оганджанян Р. 2016, О некоторых тенденциях изм­е­н­ения этнических ценностей п­­­­­р­­о­фе­ссио­на­ль­ной культуры с­р­­­­е­ди населения Армении, Остапенко Л., Субботина И. (ред.) Этносоциология вчера и сегодня, Москва, “Инстиут эт­н­ол­ог­ии и антропо­лигии”, с. 314-319.
 35. Գալստյան Մ., Օհանջանյան Ռ., Զաքարյան Թ., Հակոբյան Գ. 2017, Արդի հայ ընտանիքը փոխակերպվող հասարակությունում, Երևան, «Գիտություն», 328 էջ:
 36. Օհանջանյան Ռ. 2018, Ազատ ժամանակի կառուցվածքի փոփոխությունները Հայաստանի Հանրապետության քաղաքային բնակավայրերում, Մարության Հ. և ուրիշներ (խմբ.), ՀԱԻ-ի աշ­խա­­տու­թյուն­ներ 1, Հայ ժողովրդական մշակույթ, XVII, Ավանդականը և արդիականը հայոց մշակույթում, Երևան, «ՀԱԻ», էջ 353-364:
 37. Օհանջանյան Ռ. 2019, Կնոջ և տղամարդու կերպարների փոփոխման միտումները, Կարապետյան Ռ., Բարսեղյան Ս. (խմբ.), Հայ ընտանիքն արդի մարտահրավերների համատեքստում, Երևան, «ՀԱԻ», էջ 119-134:
Զեկուցումներ: 

Օհանջանյան Ռ., Հակահայկական գաղա­փա­րախոսությունը Ադրբ­եջ­ա­նի­ ազգային քաղ­աքա­կան­ության համատեքստում, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն: Անցյալը, ներկան, ապա­գան, միջազգային գիտա­ժո­ղով, Ստեփանակերտ, 21-14 հունիսի 2006:

Օհանջանյան Ռ., Իդեալական կնոջ և ամուսնու կերպարների փոփոխությունները հայոց արդի ընտանեկան արժեքային համակարգում,

ՀՀ ԳԱԱ ՀԱԻ, սփյուռքի հետազոտությունների բաժին և Բեյրութի Հայկազյան համալ­աս­ա­րան, սփյուռքի ուսումնասիրության կենտրոն, Հայ ընտանիքն արդի մարտահրավերների հա­մատեքստում միջազգային գիտաժողով, Երևան, 26-27 հոկտեմբերի, 2017:

Оганджанян Р., О некоторых тенденциях изменения этнических ценностей профессиональной культуры ср­еди населения Армении, Этносоциология вчера и сегодня,Инстиут этн­ологии и антропо­лигии, Москва, 2 июня 2016.

Օհանջանյան Ռ., Հակահայկական գաղա­փա­րախոսությունը Ադրբ­եջ­ա­նի­ ազգային քաղ­աքա­կան­ության համատեքստում, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն: Անցյալը, ներկան, ապա­գան, միջազգային գիտա­ժո­ղով, Ստեփանակերտ, 21-14 հունիսի 2006:

Օհանջանյան Ռ., Իդեալական կնոջ և ամուսնու կերպարների փոփոխությունները հայոց արդի ընտանեկան արժեքային համակարգում,

ՀՀ ԳԱԱ ՀԱԻ, սփյուռքի հետազոտությունների բաժին և Բեյրութի Հայկազյան համալ­աս­ա­րան, սփյուռքի ուսումնասիրության կենտրոն, Հայ ընտանիքն արդի մարտահրավերների հա­մատեքստում միջազգային գիտաժողով, Երևան, 26-27 հոկտեմբերի, 2017:

Оганджанян Р., О некоторых тенденциях изменения этнических ценностей профессиональной культуры ср­еди населения Армении, Этносоциология вчера и сегодня,Инстиут этн­ологии и антропо­лигии, Москва, 2 июня 2016.

 1. Օհանջանյան Ռ. Ս., 2019, Սոցիալական հեռավորության մեթոդի կիրառումը միջէթնիկ հարաբերությունների ուսումնասիրություններում, Հայկական սփյուռքի ուսումնասիրության գերակա խնդիրները, միջազգային գիտաժողով, Երևան, 15-16 նոյեմբերի:
 2. Օհանջանյան Ռ. Ս., 2019, Միջէթնիկ հյուրընկալությունը հայոց մեջ, «Շիրակի պատմամշակութային ժառանգությունը. հայագիտության արդի հիմնահարցեր», 10-րդ միջազգային գիտաժողով, Գյումրի, 27-29 սեպտեմբերի:
 1. Օհանջանյան Ռ. Ս., 2019, Սոցիալական հեռավորության մեթոդի կիրառումը միջէթնիկ հարաբերությունների ուսումնասիրություններում, Հայկական սփյուռքի ուսումնասիրության գերակա խնդիրները, միջազգային գիտաժողով, Երևան, 15-16 նոյեմբերի:
 2. Օհանջանյան Ռ. Ս., 2019, Միջէթնիկ հյուրընկալությունը հայոց մեջ, «Շիրակի պատմամշակութային ժառանգությունը. հայագիտության արդի հիմնահարցեր», 10-րդ միջազգային գիտաժողով, Գյումրի, 27-29 սեպտեմբերի:
Այլ: 

Եղել է պատասխանատու խմբագիր

Կարապետյան Ռ.Ս., Միգրացիան և հայկական նոր սփյուռքը: Էթնոսոցիոլոգիական հետազոտություն, <<Գիտություն>> հրատ, Եր., 2013, 211 էջ:

Карапетян Р. С., Формирование населения городов Армении. Этносоциологическое исследование, изд. <<Гитутюн>>, Ер., 2015, 412 с.

Էլ․ փոստ: 
r.ohanjanyan@mail.ru