Error message

 • Warning: ini_set(): Session ini settings cannot be changed after headers have already been sent in drupal_environment_initialize() (line 699 of /home/iaeam/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: ini_set(): Session ini settings cannot be changed after headers have already been sent in drupal_environment_initialize() (line 700 of /home/iaeam/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: ini_set(): Session ini settings cannot be changed after headers have already been sent in drupal_environment_initialize() (line 701 of /home/iaeam/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: ini_set(): Session ini settings cannot be changed after headers have already been sent in drupal_environment_initialize() (line 704 of /home/iaeam/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: ini_set(): Session ini settings cannot be changed after headers have already been sent in drupal_environment_initialize() (line 706 of /home/iaeam/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: ini_set(): Session ini settings cannot be changed after headers have already been sent in include_once() (line 302 of /home/iaeam/public_html/sites/default/settings.php).
 • Warning: ini_set(): Session ini settings cannot be changed after headers have already been sent in include_once() (line 303 of /home/iaeam/public_html/sites/default/settings.php).
 • Warning: ini_set(): Session ini settings cannot be changed after headers have already been sent in include_once() (line 311 of /home/iaeam/public_html/sites/default/settings.php).
 • Warning: ini_set(): Session ini settings cannot be changed after headers have already been sent in include_once() (line 318 of /home/iaeam/public_html/sites/default/settings.php).
 • Warning: ini_set(): Session ini settings cannot be changed after headers have already been sent in drupal_settings_initialize() (line 826 of /home/iaeam/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: ini_set(): Session ini settings cannot be changed after headers have already been sent in drupal_settings_initialize() (line 835 of /home/iaeam/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: session_name(): Session name cannot be changed after headers have already been sent in drupal_settings_initialize() (line 838 of /home/iaeam/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: session_set_save_handler(): Session save handler cannot be changed after headers have already been sent in drupal_session_initialize() (line 245 of /home/iaeam/public_html/includes/session.inc).
 • Warning: session_id(): Session ID cannot be changed after headers have already been sent in drupal_session_initialize() (line 269 of /home/iaeam/public_html/includes/session.inc).
 • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/iaeam/public_html/index.php:4) in drupal_send_headers() (line 1555 of /home/iaeam/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/iaeam/public_html/index.php:4) in drupal_send_headers() (line 1555 of /home/iaeam/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/iaeam/public_html/index.php:4) in drupal_send_headers() (line 1555 of /home/iaeam/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/iaeam/public_html/index.php:4) in drupal_send_headers() (line 1555 of /home/iaeam/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/iaeam/public_html/index.php:4) in drupal_send_headers() (line 1555 of /home/iaeam/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/iaeam/public_html/index.php:4) in drupal_send_headers() (line 1555 of /home/iaeam/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/iaeam/public_html/index.php:4) in drupal_send_headers() (line 1555 of /home/iaeam/public_html/includes/bootstrap.inc).

Սիմոն Հմայակյան

Սիմոն Հմայակյան-ի նկարը

Սիմոն Հմայակյան

Սիմոն Հմայակյան-ի նկարը
Գիտական աստիճան: 
պատմական գիտությունների թեկնածու
Պաշտոն: 
Ավագ գիտաշխատող
Մասնագիտություն: 
հնագետ
Աշխատում է ՀԱԻ-ում սկսած: 
1981
Հետազոտությունների ոլորտները: 
հնագիտություն, ուրարտագիտություն, Հայ ժողովրդի պատմություն, Հին աշխարհի արվեստի պատմություն, դիցաբանություն
Գիտական հրապարակումները: 
 1. Հմայակյան Ս. Գ., 1975, Ուրարտական դիցարանի աստվածությունների մասին, «Պատմա-բանասիրական հանդես»  , թիվ 1, Երևան, Հայկական ՍՍՀ ԳԱ հրատ., էջ 158-154:
 2. Հմայակյան Ս. Գ., 1979, Ուրարտական Արծիբեդինի աստվածության մասին, Հայաստանի մշակույթի և արվեստի պրոբլեմներին նվիրված հանրապետական չորրորդ գիտական կոնֆերանսի զեկուցումների թեզեր, Երևան, Հայկական ՍՍՀ ԳԱ հրատ., էջ 71-72:
 3. Եսայան Ս. Ա., Հմայակյան Ս. Գ, 1980, Ուրարտուի զգեստը, «Պատմա-բանասիրական հանդես»  , թիվ 3, Երևան, Հայկական ՍՍՀ ԳԱ հրատ., էջ 203-215:
 4. Հմայակյան Ս. Գ., 1981, Ուրարտական դիցարանի սրբությունները, «Պատմա-բանասիրական հանդես», թիվ 3, Երևան, Հայկական ՍՍՀ ԳԱ հրատ., էջ 205-210:
 1. Հմայակյան Ս. Գ., 1975, Ուրարտական դիցարանի աստվածությունների մասին, «Պատմա-բանասիրական հանդես»  , թիվ 1, Երևան, Հայկական ՍՍՀ ԳԱ հրատ., էջ 158-154:
 2. Հմայակյան Ս. Գ., 1979, Ուրարտական Արծիբեդինի աստվածության մասին, Հայաստանի մշակույթի և արվեստի պրոբլեմներին նվիրված հանրապետական չորրորդ գիտական կոնֆերանսի զեկուցումների թեզեր, Երևան, Հայկական ՍՍՀ ԳԱ հրատ., էջ 71-72:
 3. Եսայան Ս. Ա., Հմայակյան Ս. Գ, 1980, Ուրարտուի զգեստը, «Պատմա-բանասիրական հանդես»  , թիվ 3, Երևան, Հայկական ՍՍՀ ԳԱ հրատ., էջ 203-215:
 4. Հմայակյան Ս. Գ., 1981, Ուրարտական դիցարանի սրբությունները, «Պատմա-բանասիրական հանդես», թիվ 3, Երևան, Հայկական ՍՍՀ ԳԱ հրատ., էջ 205-210:
 5. Հմայակյան Ս. Գ., 1982, Ուրարտական Խալդե և Արուբանե աստվածությունների մասին, «Պատմա-բանասիրական հանդես», թիվ 2, Երևան, Հայկական ՍՍՀ ԳԱ հրատ., էջ 127-139:
 6. Հմայակյան, Ս. Գ., 1982, Համամիութենական սիմպոզիում նվիրված բրոնզի և վաղ երկաթի դարի մշակութային պրոգրեսին, «Պատմա-բանասիրական հանդես», թիվ 4, Երևան, Հայկական ՍՍՀ ԳԱ հրատ., էջ 222-224:
 7. Հմայակյան Ս. Գ., 1983, Կուեռա և Իվարշա աստվածությունների պաշտամունքը Արարատյան դաշտում և ուրարտա-աքեմենյան պաշտամունքային հակամարտության մասին, «Հայկական ԽՍՀՄ-ում 1981-1982 թթ. դաշտային հնագիտական աշխատանքների արդյունքներին նվիրված գիտական նստաշրջանի զեկուցումների թեզիսներ», Հայկական ՍՍՀ ԳԱԱ հրատ.,  Երևան, էջ 14-16:
 8. Թորոսյան Ռ. Մ, Հմայակյան Ս. Գ., 1984, 1983 թ. Արգիշթիխինիլիի պեղումները և նորահայտ ուրարտական սեպագիր արձանագրությունը, «Պատմա-բանասիրական հանդես», թիվ 4, Երևան, Հայկական ՍՍՀ ԳԱ հրատ., էջ 160-169:
 9. Հմայակյան, Ս. Գ., 1986, Պաշտամունքային շինությունները, քրմությունը, ծեսերը և տիեզերքի եռամասնության մասին պատկերացումն Ուրարտուում, «Պատմա-բանասիրական հանդես», թիվ 1, Երևան,   Հայկական ՍՍՀ ԳԱ հրատ., էջ 113-133:
 10. Հմայակյան Ս. Գ., 1988, Նորից 1983 թ. Դավթի բլուրում գտնված արձանագրության մասին, «Պատմա-բանասիրական հադես, թիվ 3,   Երևան, Հայկական ՍՍՀ ԳԱ հրատ., էջ 171-179:
 11. Հմայակյան Ս. Գ., 1990, Վանի թագավորության պետական կրոնը, Երևան, Հայաստանի ԳԱ հրատ., (12 մամուլ):
 12. Հմայակյան Ս. Գ., 1990, Կուեռա, Կուառ աստվածության պաշտամունքը Հայկական լեռնաշխարհում, «Պատմա-բանասիրական հանդես», թիվ 1,  Երևան,   Հայկական ԽՍՀ ԳԱ հրատ., էջ 152-167:
 13. Հմայակյան Ս. Գ., 1991, «Գ. Դ. Վարդումյան. Հայոց նախաքրիստոնեական պաշտամունքը», ՀՀ ԳԱ «Լրաբեր», թիվ 6, Երևան, Հայկական ԽՍՀ ԳԱ հրատ., էջ 151-152:
 14. Հմայակյան Ս. Գ., 1991, Վանի թագավորության լուսնաստվածը Երեմիա Մեղրեցու բառարանում, «Հայրենի եզերք», թիվ 8, Երևան, էջ 34-37:
 15. Հմայակյան Ս. Գ., 1991, Դովրիի 1989-1990 թթ. ուսումնասիրության արդյունքների ու նշանագրված անոթների մասին, «Հայաստանի Հանրապետությունում 1989-1990 թթ. դաշտային հնագիտական աշխատանքների արդյունքներին նվիրված գիտական նստաշրջան», Երևան, Հայաստանի ԳԱ հրատ., էջ 58-60:
 16. Հմայակյան Ս. Գ., 1992, Հայկ նահապետի մասին առասպելն ու Կիպշա քաղաքը Նիբուրի լեռներում, «Պատմա-բանասիրական հանդես», թիվ 1, Երևան, Հայաստանի ԳԱ հրատ., էջ 125-131:
 17. Հմայակյան Ս. Գ., Մելքոնյան Մ. Ա., 1992, Դովրին զարգացած միջնադարում, «Անի» հանդես, թիվ 3-4, Երևան, «Պարբերական» հրատ., էջ 39-40, 44
 18. Հմայակյան Ս. Գ., 1993, Ձեռնարկ հայ ժողովրդի պատմության (հնագույն ժամանակներից մինչև 14-րդ դարի վերջ), Երևան, էջ 9-11, 28-33 (Գլուխ 1- պարագրաֆ 1, Գլուխ 4 - պարագրաֆ 9-10):
 19. Հմայակյան Ս. Գ., Իշպուինե և Մինուա արքաների բարեփոխումների ծրագիրն ու Բիայնական պետության ու մշակույթի գոյացումը, 1994, «Հայաստանի Հանրապետությունում 1991-1992 թթ. դաշտային հնագիտական աշխատանքների արդյունքներին նվիրված գիտական նստաշրջան զեկուցումների թեզիսներ», Երևան, Հայաստանի ԳԱ հրատ., էջ 18-21:
 20. Հմայակյան Ս. Գ., 1994, Թրակական ցեղերը Շիրակում և Արթիկի դամբարանադաշտը, «Հայաստանի Հանրապետությունում 1991-1992 թթ. դաշտային հնագիտական աշխատանքների արդյունքներին նվիրված գիտական նստաշրջան զեկուցումների թեզիսներ», Երևան, Հայաստանի ԳԱ հրատ., էջ 22-24:
 21. Հմայակյան Ս. Գ., 1995, Ուրարտուում պատանիների ստրկացման հարցի շուրջ, «Հանրապետական գիտական նստաշրջան նվիրված ազգաբանական և բանահյուսական դաշտային հետազոտությունների հանրագումարին», Երևան, Հայաստանի ԳԱ հրատ., էջ 45-48:
 22. Հմայակյան Ս. Գ., Ուրարտական պետության և մշակույթի ձևավորման խնդրի շուրջ, «Հայաստանի հնագիտական հուշարձանները», 1995, թիվ 16, «Ուրարտական հուշարձաններ» պրակ. 3,  Երևան, «Հայկական բանակ» ռազմագիտական հանդես հրատ., էջ 105-106:   
 23. Եսայան Ս. Ա., Բիագով Լ. Ն., Հմայակյան Ս. Գ., Կանեցյան Ա. Գ., 1995, Երևանի բիայնական դամբարանը (2), «Հայաստանի հնագիտական հուշարձանները», թիվ 16, «Ուրարտական հուշարձաններ» պրակ. 3,  Երևան, «Հայկական բանակ» ռազմագիտական հանդես հրատ., էջ 55-79:
 24. Հմայակյան Ս. Գ., 1996, Ուդուրի – Էթիունե երկիրը, «Հայաստանի Հանրապետությունում 1993-1995 թթ. դաշտային հնագիտական աշխատանքների արդյունքներին նվիրված գիտական նստաշրջան զեկուցումների թեզիսներ», Երևան, Հայաստանի ԳԱ հրատ., էջ 46-47:
 25. Ավետիսյան Պ. Ս., Բադալյան Ռ. Ս., Հմայակյան Ս. Գ., Փիլիպոսյան Ա. Ս., 1996, Հայաստանի բրոնզ – երկաթի դարաշրջանների պարբերացման ու ժամանակագրության խնդրի շուրջ, Հայաստանի Հանրապետությունում 1993-1995 թթ. դաշտային հնագիտական աշխատանքների արդյունքներին նվիրված գիտական նստաշրջան զեկուցումների թեզիսներ», Երևան, Հայաստանի ԳԱ հրատ., էջ 8-11:
 26. Հմայակյան Ս. Գ., «Ուլունք Շամիրամայ ի ծով», Հայ արվեստին նվիրված հանրապետական ութերորդ գիտաական կոնֆերանսի զեկուցումների թեզիսներ, Երևան ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., էջ 24-25:
 27. Իգումնով Վ. Ա., Կարագյոզյան Հ. Հ., Հմայակյան Ս. Գ., 1997, Օձասարի սեպագիր արձանագրությունը, «Պատմա-բանասիրական հանդես», Երևան, Հայաստանի ԳԱ հրատ., էջ 193-202:
 28. Հմայակյան Ս. Գ., 1998, Բորիս Բորիսի Պիոտրովսկի, «Պատմա-բանասիրական հանդես», թիվ 3-4, Երևան, Հայաստանի ԳԱ հրատ., էջ 13-22:
 29. Հմայակյան Ս. Գ., 1998, Իշպուինի և Մինուա արքաների ռազմավարական բարեփոխումների շուրջ, «Ազգ, պետություն, բանակ», Երևան, ՀՀ Պաշտպանության նախարարության ԳԿ հրատ., էջ 72-77:
 30. Հմայակյան Ս. Գ., 1998, Էթիունի երկիրը և Լուշա – Քաթարզա – Վիտերուխե դաշնությունը, «Շիրակի պատմամշակութային ժառանգությունը», Գյումրի, Հանրապետական երրորդ գիտաժողովի զեկուցումների հիմնադրույթներ, ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն հրատ., էջ 16-17:
 31. Հմայակյան Ս. Գ., Հակոբյան Հ. Պ., Բիշիոնե Ռ., Պարմեջիանի Ն., 1998, Սևանի ավազանում հայ-իտալական արշավախմբի 1996-1997 թթ. կատարած ուսումնասիրությունների արդյունքները, «Հայաստանի հնագույն մշակույթը», XI, Երևան, Հանրապետական գիտական նստաշրջանի զեկուցումների հիմնադրույթներ նվիրված պրոֆ. Կարո Ղաֆադարյանի հիշատակին, ՀՀ ԳԱԱ ՀԱԻ, էջ 39-41:
 32. Հմայակյան Ս. Գ. Սանամյան Հ. Ա., 1998, Սևանա լճի հարավային ավազանի պաշտպանական համակարգի մասին, «Հայաստանի հնագույն մշակույթը», XI,  Հանրապետական գիտական նստաշրջանի զեկուցումների հիմնադրույթներ պրոֆ. Կարո Ղաֆադարյանի հիշատակին, ՀՀ ԳԱԱ ՀԱԻ, Երևան, էջ 41-43:
 33. Հմայակյան Ս. Գ., 2000, Կարմիր անգոբապատ խեցեղենի շուրջ Էթիունիում, «Հայկական քաղաքակրթությունը հնագույն ժամանակներից մինչև քրիստոնեության ընդունումը», Երևան, էջ 29-30:    
 34. Հմայակյան Ս. Գ., 2001, Ուրարտական մի սահմանաքարի շուրջ, «Հին Հայաստանի պատմության և մշակույթի հարցեր» (Գևորգ Տիրացյանի հիշատակին նվիրված գիտաժողովի զեկուցումներ), Երևան, ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ, էջ 28-31:
 35. Հմայակյան Ս. Գ., Սանամյան Հ. Ա., 2001, Ուրարտական պաշտամունքային կառույցների և քրիստոնեական սրբավայրերի առնչությունների շուրջ, «Հայոց սրբերը և սրբավայրերը», Երևան, «Հայաստան» հրատ.,  էջ 222-232:
 36. Բիշիոնե Ռ., Հմայակյան Ս. Գ., Հակոբյան Հ. Պ., Պարմեջիանի Ն., 2001, Արտաշես արքայի նորահայտ սահմանաքարը Սարուխանից, «Հին Հայաստանի պատմության և մշակույթի հարցեր» (Գևորգ Տիրացյանի հիշատակին նվիրված գիտաժողովի զեկուցումներ), Երևան, ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ, էջ 79-82:
 37. Հմայակյան Ս. Գ., 2001, Ուրարտուհին, «Ընտանիքի հետազոտման հիմնախնդիրները» (Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր նվիրված Էմմա Կարապետյանի հիշատակին), Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., էջ 59-66: 
 38. Հմայակյան Ս. Գ., 2001, Էթիունի երկրի վարչաքաղաքական կառուցվածքի շուրջ, «Հայաստանի հնագույն մշակույթը» (Հարություն Մարտիրոսյանի հիշատակին նվիրված գիտաժողովի զեկուցումների հիմնադրույթներ), Երևան, ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ, էջ 24-25:
 39. Հմայակյան Ս. Գ., 2002, Արտաշեսյան սահմանաքարերի շուրջ, «Հայաստանի հնագույն մշակույթը», թիվ 2, (Էմմա Խանզադյանի հոբելյանին նվիրված գիտաժողովի նյութեր), Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., էջ 72-76:
 40. Հազեյան Ն., Հակոբյան Հ. Պ., Հմայակյան Ս. Գ., 2001, Երկու նոր Արտաշեսյան սահմանաքար Վարդենիկից, «Հայաստանի հնագույն մշակույթը», թիվ 2, (Էմմա Խանզադյանի հոբելյանին նվիրված գիտաժողովի նյութեր), Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., էջ 76-77:
 41. Հմայակյան Ս. Գ., 2003, Ուրարտահայկական մի նոր փոխառնչության մասին, «Հայաստանի հնագույն մշակույթը», թիվ 3, (Տելեմակ Խաչատրյանի 70-ամյակին նվիրված գիտաժողովի նյութեր), Երևան, «Մուղնի» հրատ., էջ 107-109:
 42. Հմայակյան Ս. Գ., 2004, Թուլիխու քաղաք – պետության մասին, «Հայաստանի պատմական ժողովրդագրության հիմնահարցեր. Հայկական լեռնաշխարհը՝ հայ էթնոսի բնօրրան», Երևան, ՀՀ ԳԱԱ Պատմության ինստիտուտ, էջ 28-31:
 43.  Հմայակյան Ս. Գ., Հակոբյան Հ. Պ., Սանամյան Հ. Ա., Սիմոնյան Հ. Ե., Տիրացյան Ն. Գ., Բիշիոնե Ռ., Պարմեջիանի Ն., 2005, Սևանի ավազանում 2000-2003 թթ. կատարված ուսումնասիրությունների արդյունքները, «Հին Հայաստանի մշակույթը», թիվ 13, Երևան, «Մուղնի» հրատ., էջ 145-147: 
 44. Հմայակյան Ս. Գ., 2005, Դովրի ամրոցը, «Հուշարձան» տարեգիրք, Երևան, «Հուշարձան» հրատ., էջ 73-79:
 45. Հմայակյան Ս. Գ., 2005, Աստվածաշունչը և Արարատյան թագավորությունը, «Աստվածաշնչական Հայաստան», Երևան, «Նոյյան տապան» հրատ., էջ 117-120: 
 46. Հմայակյան Ս. Գ., 2005, Ուրարտական ոսկե, արծաթոսկե և ոսկե թիթեղապատ մեդալիոնները, Երևանի Գեղարվեստի Պետական Ակադեմիայի «Տարեգիրք», Երևան, «Զանգակ» հրատ., էջ 5-15:
 47. Հմայակյան Ս. Գ., 2006, «Էպիկական մի կերպար Վանտոսպյան արվեստում», Երևանի Գեղարվեստի Պետական Ակադեմիայի «Տարեգիրք», Երևան, «Զանգակ» հրատ., էջ 10-16:
 48. Հմայակյան Ս. Գ., 2007, Ուրարտուի ոսկին, «Հին Հայաստանի ոսկին», Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., էջ  151-185, աղ. XCIII – XCIX:
 49. Հմայակյան Ս. Գ., 2007, Շիրակը սեպագիր աղբյուրներում, «Շիրակի պատմամշակութային ժառանգությունը», հանրապետական 7-րդ գիտական նստաշրջանի նյութեր, Գյումրի, ՀՀ ԳԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն, էջ 54-60:
 50. Հմայակյան Ս. Գ.,2008, Երեք ուղղություն ուրարտական արվեստում, Երևանի Գեղարվեստի Պետական Ակադեմիայի «Տարեգիրք», Երևան, «Զանգակ» հրատ., էջ 3-9:
 51. Հմայակյան Ս. Գ., 2008, Հակոբյան Հ. Պ., Տիրացյան Ն. Գ., Սանամյան Հ. Ա., Սիմոնյան Հ. Ե., Բիշիոնե Ռ., Պարմեջիանի Ն., Գեղարքունիքի հայ – իտալական շրջիկ արշավախմբի 2004-2005 թթ. աշխատանքների հիմնական արդյունքները, «Հին Հայաստանի մշակույթը» (Նյութեր հանրապետական գիտական նստաշրջանի նվիրված ակադ. Բ. Բ. Պիոտրովսկու և Հ. Մ. Ջանփոլադյանի հիշատակին), թիվ 14, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., էջ 155-160:
 52. Հմայակյան Ս. Գ., Մելքոնյան Մ. Ռ., 2009, Տավուշի մարզի Նավուր գյուղի մենաքարերը, «Տավուշ» (նյութական և հոգևոր ժառանգություն), Երևան,  ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., էջ 133-136:
 53.  Հմայակյան Ս. Գ., Հակոբյան Հ. Պ., Մելքոնյան Մ. Ռ., 2010, Աշոցքի, Հարթաշենի և Նավուրի մենհիրները, «Գիտական հոդվածների ժողովածու», ԵՊՀ Իջանի մասնաճյուղ, Երևան, ԵՊՀ հրատարակչություն, էջ 25-33:
 54.    Հմայակյան Ս. Գ., Գրեկյան Ե. Հ., 2010, Վանը հնադարում (Տուրուշպա, Տուշպա, Տոսպ), «Պատմա-բանասիրական հանդես» թիվ 3, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., էջ 3-19:
 55. Հմայակյան Ս. Գ., 2011, Կերպարվեստը Վանի թագավորությունում, Երևանի Գեղարվեստի Պետական Ակադեմիայի «Տարեգիրք», Երևան, «Զանգակ-97» հրատ., էջ 5-23:
 56. Հմայակյան Ս. Գ., 2012, Վանի թագավորության պետական կարգը և տնտեսությունը, Երևանի գեղարվեստի պետական ակադեմիայի «Տարեգիրք», Երևան, «Զանգակ 97» հրատ., էջ 40-47:
 57. Հմայակյան Ս. Գ., 2012, Ուրարտական հուշարձանները հայկական ավանդություններում, «Հայկական էպոսը և համաշխարհային էպիկական ժառանգությունը», Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., էջ 251-260:
 58. Հմայակյան Ս. Գ., 2013, Վանի Թագավորություն (Ուրարտու),  «Հայաստանի Հնագիտական Ժառանգությունը», (Պատմամշակութային ժառանգություն մատենաշար, հատոր Է), Երևան,
 59.   50-53:
 60. Հմայակյան Ս. Գ., 2013, Տոտեմ և Ֆետիշ երևույթը և Մովսես Խորենացու Պատմութիւն Հայոց գիրքը, «Հայկազուններ. առասպել և պատմություն», Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., էջ 144 - 147:
 61. Հմայակյան Ս. Գ., Սիմոնյան Լ. Դ., 2013, Արևի քաղաքը, «Հայաստանի մայրաքաղաքները», Գիրք I, «Վան», Վան քաղաքի 2865 ամյակին նվիրված միջազգային գիտաժողովի նյութերի ժողովածու,  Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., էջ 70-81:
 62. Հմայակյան Ս. Գ., Սիմոնյան Լ. Դ., 2013, Ժողովրդական տոմարը Վանի Թագավորությունում,  «Պատմամշակութային ժառանգություն և արդիականություն» միջազգային գիտաժողովի զեկուցումների դրույթներ, Գյումրի, 4-6 հոկտեմբեր, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ,  էջ 202-203:
 63. Հմայակյան Ս. Գ., 2014, «Բաբա Դիցուհին», «Հին Արևելք» 1 (6), Երևան, ՀՀ ԳԱԱ Արևելագիտության ինստիտուտ,  էջ 66-70:
 64. Հմայակյան Ս. Գ., 2014, Հերոսի կերպարը ուրարտական արվեստում, «Հայկական էպոսը և համաշխարհային էպիկական ժառանգությունը», Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., էջ 191-203:
 65.   Հմայակյան Ս. Գ., 2015, Հովսեփ Օրբելու 1916 թ. Ուսումնասիրությունները Վանում, ԵԳՊԱ «Տարեգիրք», թիվ 2-3, Երևան, էջ 54-69:
 66. Հմայակյան Ս. Գ., 2015, «Քաղաքային գանձատուն թանգարանը Վանի թագավորությունում», «Անտառ ծննդոց» (հոդվածների ժողովածու նվիրված Ֆելիքս Տեր-Մարտիրոսովի հիշատակին), Երևան, ԵՊՀ հրատ., էջ 132-136: 
 67. Հմայակյան Ս. Գ., Հակոբյան Հ. Պ., Հազեյան Ն., Մելքոնյան Մ. Ռ., 2015, Սարուխանի վիշապը, «Վիշապ քարակոթողները» գրքում, Երևան, «Գիտություն» հրատ., էջ 219-223:
 68.   Հմայակյան Ս. Գ., 2016, Դիցարանի և տարվա կառուցվածքը Վանի թագավորությունում, «Մշակութային աստղագիտությունը Հայկական լեռնաշխարհում», Երևան, էջ 20-21:
 69. Հմայակյան Ս. Գ., 2017, «Հայաստանի նախարարական տոհմերը և Սուրբ ընտանիքը», «Արշալույս քրիստոնեության», Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., էջ 179-182:
 70. Амаякян С. Г., 1982, Культ солнца у земледельческо – скотоводческих общин Закавказья и урартское божество Шивини, «Культурный прогресс в эпоху бронзы и раннего железа», Тезисы докладов всесоюзного симпозиума, Ереван,  изд. АН Арм. СССР, стр. 141-143.
 71. Амаякян С. Г., 1982, Об урартском божестве Атбини, V ресбупликанская научная конференция по проблемам культуры и искусства Армении (тезисы докладов), Ереван, изд. Ереванского  университета, стр. 130-147.
 72.   Амаякян С. Г., 1986, Государственная религия Ванского царство (автореф.  дис. на соискание ученной степени кандидата ист. наук), Ереван, 22 страниц.
 73. Амаякян С. Г., 1990, Варуна – Ахурамазда и Уарубаини (Багмашту), «Междисциплинарные исследования културогенеза и этногенеза Армянского нагорья и сопредельных областей», Ереван, издательство Ереванского университета,  стр. 48-49.
 74. Есаян С. А., Биагов Л. Н., Амаякян С. Г., Канецян А. Г., 1991, Биайнская гробница в Ереване, «Археологические памятники Армении» 15, Урартские памятники – выпуск II, изд. АН Армении, /6 печатных листов/.
 75. Амаякян С. Г., 1999, Урартская клинообразная надпись из Армавира, Историко-филологический журнал, Ереван, изд. НАН республики Армения, стр. 269-274.
 76. Амаякян С. Г., 2003, О роли реформ царей Ишпуини и Минуа в становлении Биайской культуры, “Археология и этнология и фольклористика Кавказа”, Ереван, издательство «Первопристольный святой Ечмиадзин», стр. 105-106.
 77. Ванское царство (Урарту),  в кн.: “У подножья Арарата” (каталог выставки посвященной 100-летию со дня рождения Б. Б. Пиотровского), Санкт - Петербург,    издательство «Государственный Эрмитаж», стр. 29-32.
 78. Badaljan R., Edens Ch., Kohl F., Stronakh D., Tonikjan A., Hmayakyan S., Mandrikjan S.,  Zardarjan M., 1993,  Preliminary report on the 1992 excavations at Horom, Armenia.  “Iran” XXXI, London, published by The British institute of Persian studies, p. 1 – 24.
 79.  Hmayakyan S., 1995, Urartu. Vermächtniesse einer Hochkultur, “Armenien Wiederentdeckung einer alten, Kulturlandschaft”,   “museum Bochum”, p. 49 – 54.
 80. Hmayakyan S., 1996, Les rois d`Ourartou, “Tresors de l`Armenie ancienne”. Paris-Nantes-Erevan,  “Nantes  Musée Dobrée” pp. 118-123.
 81. Hmayakyan S., 1996, Armavir – Argishtikhinili, Tresors de l`Armenie ancienne”. Paris-Nantes-Erevan,  “Nantes  Musée Dobrée” pp. 124-125.
 82. Hmayakyan S. G.,  V. A. Igumnov, Karagyozyan H. H., 1996, An Urartian Cuneiform isscription from Ojasar – Ilandach, Nakhichevan, “Studi Micenei ed Egeo – Anatolici”, XXXVIII, Roma, p. 139-151.
 83. Hmayakyan S., Devejian S., 2002, Towards Urartian – Egyptian Political Cultural Interrelation, “ Studia Aegyptiaca” XVII, Budapest, © La Chaire d’ Egyptologie, p. 185 – 194.
 84. Biscione R., Hmayakyan S. G., Parmegiani N., 2002, The Armenian – Italian arheological survey in the Sevan lake basin campaigns 1994-2000, The North – Eastern Frontier. “Urartians and non Urartians in the Sevan Lake Basin (The Southern Shores)”, CNR Istituto di studi sulle civiltà dell’ egeo e del vicino orinete. Roma, p. 9-18.
 85. Biscione R., Hmayakyan S. G., Parmegiani N., Sayadyan Y. V., 2002, Descriptions of the sites, The North – Eastern Frontier. “Urartians and non Urartians in the Sevan Lake Basin (The Southern Shores)”, CNR Istituto di studi sulle civiltà dell’ egeo e del vicino orinete., Roma, p. 61-276.
 86. Hmayakyan S. G., 2002, The urartians on the southern coast of the lake Sevan, The North – Eastern Frontier. “Urartians and non Urartians in the Sevan Lake Basin (The Southern Shores)”, CNR Istituto di studi sulle civiltà dell’ egeo e del vicino orinete., Roma, p. 277-300.
 87. Hmayakyan S., Grekyan E., 2006, Bronzekunst Urartus by Ursula Seidl, Armenian journal of near eastern studies “Aramazd”, vol. 1, Yerevan,  p. 254–260.
 88. Hmayakyan S,  2007, L’Ourartou et son écriture, “Arménie la magie de l’écrit”, Marseille, p. 18-21.
 89. Hmayakyan S., 2008, Boris Borisovich Piotrovsky (on the 100-th anniversary), Armenian journal of near eastern studies “Aramazd”, vol. 3, issue 1, publishing house “Zangak-97”,  p. 130-137.
 90. Hmayakyan S. G., Hakobyan H. P., 2008, Recently found boundary stelae from Sevan lake basin, Armenian journal of near eastern studies “Aramazd”, vol. 3, issue 2, publishing house “Zangak-97”, p. 181-189.
 91. Hmayakyan S., Grekyan E., 2010, Van, La première capitale d’ Armènie, “Les douze capitales  d’ Arménie”, Paris, Marseille, p. 51-61.
 92. Hmayakyan S. G, 2010, The study of urartian monuments in the republic of Armenia (1992-2007), Armenian journal of near eastern studies “Aramazd”, vol. 5, issue 2, publishing house “Zangak-97”, p. 9-20.
 93. Hmayakyan S., Melkonyan M., Zohrabyan A., 2017, Quarlini- Tešebaini-Kavakert-Karmir blur, Bridging times and spaces:  Armenian journal of near eastern studies “Aramazd”, (honoring Gregory E. Areshian on the occasion of his sixty-fifth birthday), p. 155-162.
Այլ: 

Ուրարտուի հնագիտության խմբի ղեկավար

 

Գիտահանրամատչելի հոդվածներ

 1. Հմայակյան Ս. Գ., 1975, Հեթանոսությունը որպես աշխարհայացք, «ԵՊՀ-ի ուսանողական գիտական աշխատանքներ» թիվ 17, Երևան, էջ 17-25:
 2. Հմայակյան Ս. Գ., 1988, Զվարթնոցի արձանագրությունը, «Կուլտուր – լուսավորական աշխատանք», թիվ 7-8, Երևան, էջ 37-39:
 3. Հմայակյան Ս. Գ., 1989, Գիլգամեշի մասին առասպելը Հայաստանում, «Մշակույթ», թիվ 2-3, Երևան, էջ 67-73:
 4. Հմայակյան Ս. Գ., 1990, Մհերի դուռ, «Մշակույթ», թիվ 2-3, Երևան, էջ 33-44:
 5. Հմայակյան Ս. Գ., 1991, Հնագույն հայկական Արծիբիդինե աստվածության մասին, «Հայրենի եզերք», թիվ 5, Երևան էջ 35-37:
 6. Հմայակյան Ս. Գ., 1992, Հողային ռեֆորմենր և ... զուգահեռներ, «Հայաստան», թիվ 36, Երևան, էջ 4:
 7. Հմայակյան Ս. Գ., 1993, Հայ-ուրարտա-իրանական մշակութային փոխառնչությունների շուրջ, «Իրան-Նամե», թիվ 2, Երևան, էջ 33:
 8. Հմայակյան Ս. Գ., 1993, Հոգևոր մշակույթի առաջին դրսևորումները Հայկական լեռնաշխարհում, «Գարուն», թիվ 2, Երևան, էջ 48-52:
 9. Հմայակյան Ս. Գ. 1993, Իվարշա հայկական աստվածությունը, «Աստեղային սուրհանդակ», Երևան, թիվ 1, էջ 3:
 10. Հմայակյան Ս. Գ., 1994, Տայոց իշխան Սենին և Թիգլաթպալասար մեծը, «Հնչակ», թիվ 6, Երևան, էջ 9:
 11. Հմայակյան Ս. Գ., 1994, «Մհերի դռան» արձանագրությունը և Վանի թագավորության օրացույցը, «Գարուն» ամսագիր, թիվ 3, էջ 88-89:
 12. Դևեջյան Ս. Հ., Հմայակյան Ս. Գ., 2003, Օննիկ Խնկիկյանի «Սյունիքը բրոնզի և երկաթի դարաշրջանում» մենագրության մասին, «Մասիս» /փետրվարի 8/, էջ 13:

 

Խմբագրված աշխատանքներ

 1. Հայաստանի հնագիտական հուշարձանները, թիվ 15, «Ուրատական հուշարձաններ», պրակ 2, Երևան, 1991 (պատասխանատու խմբագիր):
 2. «Էրեբունի Երևան», Երևան, 1998 (համախմբագիր՝ Արամ Քալանթարյան):
 3. The North – Eastern Frontier. “Urartians and non Urartians in the Sevan Lake Basin (The Southern Shores)”, Roma, 2002 (co – editors: Raffaele Biscione, Neda Parmejiani).
 4. Ինգա Ավագյան, Պատմական Շիրակը սկզբնաղբյուրներում, Գյումրի, «Էլդորադո» հրատ., 2015:

 

Մասնակցությունը գիտարշավներին

Մասնակցել է  Լոռի Բերդի, Լճաշենի, Հայրիվանքի, Կղզյակ բլուրի, Արմավիրի (ջոկատի պետ), Կարմիր Բլուրի (խորհրդատու) արշավախմբերի պեղումներին:

Ղեկավարել է ՀՀ ԳԱԱ ՀԱԻ Դովրիի, Թևրաքարի, Նոր Արմավիրի հնագիտական արշավախմբերի աշխատանքները:

1994-2012 թթ. որպես համաղեկավար աշխատել է ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի և Հռոմի Էգեյան աշխարհի և Մերձավորարևելյան քաղաքակրթությունների ուսումնասիրության ինստիտուտի միացյալ արշավախմբում /հայկական կողմի ղեկավար/:

 

Անդամակցությունը խորհուրդներին

Եղել է Երևանի Հիմնադրաման Էրեբունի թանգարանի (նախագահ),  ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի, Երևանի Գեղարվեստի Պետական Ակադեմիայի, Երևանի Պետական Համալսարնի Իջևանի Մասնաճյուղի, «Փոստային վճարման պետական նշանների հարցերով խորհրդի» անդամ:

Այժմ Պատմամշակութային ժառանգության գիտահետազոտական կենտրոնի գիտական խորհրդի անդամ է:

 

Գիտաժողովների կազմակերպում

1981 թ. կազմակերպել է ՀՊՊԹ և Էրեբունի թանգարանների միացյալ նստաշրջանը Երևանում:

Հեռախոս: 
+37498 729381
Էլ․ փոստ: 
S.Hmayakyan@gmail.com