Vahe Boyajian

Vahe Boyajian-ի նկարը

Վահե Բոյաջյան

Vahe Boyajian-ի նկարը
Գիտական աստիճան: 
Բանասիրական գիտությունների թեկնածու
Պաշտոն: 
Ավագ գիտաշխատող
Մասնագիտություն: 
Իրանագիտություն, սոցիալական մարդաբանություն
Աշխատում է ՀԱԻ-ում սկսած: 
2013
Հետազոտությունների ոլորտները: 
Իրանական ազգաբանություն և ազգագրություն
Բարբառագիտություն
Ցեղակլանային հանրույթներ
Մերձավոր Արևելքի, Միջին Ասիայի, Աֆղանստանի էթնոդավանական խմբեր
Այլ: 

Անհատական թեմա՝ Ֆորմալ և մշակութային սահմանը որպես սուբէթնոմշակութային ինքնությունների ձևավորման միջոց կամ նոր ինքնության առաջացում։

Էլ․ փոստ: 
vaheboyajian@iae.am