Database

Author Year Title Source File/Link
Թամար Հայրապետյան 2010 Գրախոսություն, Սարգիս Հարությունյան, Բանագիտական ակնարկներ
Ա.Պետոսյան 2010 Ծիածանը հայոց պատկերացումներում
Ա.Պետրոսյան 2010 Հայկական վիշապամարտի երկու հակադիր կերպարներ
Թամար Հայրապետյան 2010 Սյունիքի հրաշապատում հեքիաթների և «Սասունցի Դավիթ» հերոսավեպի զուգադիր մոտիվների համեմատության շուրջ (ըստ XX դ. երկրորդ կեսի գրառումների)
Hovsepyan R.A. 2010 New data on agriculture of Aparan-III Early Bronze Age settlement (Armenia) Biological Journal of Armenia
Թամար Հայրապետյան 2010 Մարաղայի եղեռնագործությունը Ադրբեջանի հայատյաց քաղաքականության համատեքստում (Ականատեսների վկայություններ և հիշողություններ. 1992թ. ապրիլի 10)
Badalyan R., Harutyunyan A., Chataigner Ch., Le Mort F., Chabot J., Brochier J.-E., Balasescu A., Radu V., Hovsepyan R. 2010 The settlement of Aknashen-Khatunarkh, a Neolithic site in the Ararat plain (Armenia): excavation results 2004-2009
ПетросянА. 2010 О ранних связях индоевропейских и семитских племен по данным сравнительной мифологии
Hovsepyan R.A. 2010 Data on buried soils of Godedzor Chalcolithic settlement (Armenia)
Badalyan R., Smith A.T., Lindsay I., Khatchadourian L., Avetisyan P., Monahan B., Hovsepyan R. 2009 Village, Fortress, and Town in Bronze and Iron Age Southern Caucasia: A preliminary report on the 2003-2006 investigations of Project ArAGATS on the Tsaghkahovit Plain, Republic of Armenia
Ա.Պետրոսյան 2009 Հայկի և Բելի առասպելի հնդեվրոպական զուգահեռները. պատմական վերակազմություն
Hovsepyan R.A., Hovsepyan H.V. 2009 Archaeobotanical studies of field crops in Armenia
Թամար Հայրապետյան 2009 Երախտաշատ բանագետ-ժողովրդագետը (Վերժինե Սվազլյանի ծննդյան 75-ամյակի առթիվ)
Թամար Հայրապետյան 2009 Հայ ժողովրդական հեքիաթների գրառման և գիտական հրատարակության շուրջ ՎԷմ համահայկական հանդես
Թամար Հայրապետյան 2009 Արենպղծությունը (ինցեստ) հայ ժողովրդական հեքիաթներում Ոսկե դիվան հեքիաթագիտական հանդես
Թամար Հայրապետյան 2009 Գրախոսություն. Հովհաննես Հովսեփյան. Ղարադաղի հայերը. Ազգագրական և բանահյուսական ժառանգություն Գրախոսություն
Smith Adam T. , Badalyan Ruben , Avetisyan Pavel 2009 The Foundations of Research and Regional Survey in the Tsaghkahovit Plain, Armenia The Archaeology and Geography of Ancient Transcaucasian Societies. Volume 1. The Foundations of Research and Regional Survey in the Tsaghkahovit Plain, Armenia
Hovsepyan R. 2009 Field crops and common weeds at the territory of Armenia in Neolithic – Iron Age periods
Թամար Հայրապետյան 2008 Հանրապետական գիտական նստաշրջան` նվիրված հայ ժողովրդական մշակույթին
Pinhasi R., Gasparian B., Wilkinson K., Bailey R., Bar-Oz G., Bruch A., Chataigner C., Hoffmann D., Hovsepyan R., Nahapetyan S., Pike A.G., Schreve D., Stephens M. 2008 Hovk 1 and the Middle and Upper Palaeolithic of Armenia: a preliminary framework

Pages