Բյուզանդական X-XI դդ․ պղնձե դրամները և դրանց շրջանառությունը Հայաստանում

թեկնածուական ատենախոսության սեղմագիր

Հեղինակներ / Authors: 
Հասմիկ Հովհաննիսյան
Աղբյուր / Source: 
ՀԱԻ
Տարի / Year: 
2021
Վայր / Place: 
Երևան