Error message

 • Warning: Trying to access array offset on value of type null in template_preprocess_tb_megamenu_subnav() (line 296 of /home/iaeam/public_html/sites/all/modules/tb_megamenu/tb_megamenu.themes.inc).
 • Warning: Trying to access array offset on value of type null in template_preprocess_tb_megamenu_item() (line 86 of /home/iaeam/public_html/sites/all/modules/tb_megamenu/tb_megamenu.themes.inc).
 • Warning: Trying to access array offset on value of type null in template_preprocess_tb_megamenu_item() (line 86 of /home/iaeam/public_html/sites/all/modules/tb_megamenu/tb_megamenu.themes.inc).

Հասմիկ Աբրահամյան

Հասմիկ Աբրահամյան's picture

Hasmik Abrahamyan

Հասմիկ Աբրահամյան's picture
Scientific degree: 
PhD in History
Position: 
Researcher
Specialization: 
Ethnologist, Theologist
Employee of the institute since: 
2012
Research fields: 
Festal and Ritual Culture
Publications: 

1. The celebration of Vardavar (Transfiguration) and the St. Vardan Church of Angelakot, Armenian Popular Culture, XV, Papers Dedicated to the 50th Anniversary of the Institute of Archaeology and Ethnography, Academy of Sciences of RA, "Gitutyun" Publishing House, Yerevan, 2010, pp. 298-305.
2.The modern expressions of Vardavar traditions in Gegharkunik (according to the ethnographic  reseaches in Akunk village), YSU Publishing House, Yerevan, 2011, pp. 336-57.

1. The celebration of Vardavar (Transfiguration) and the St. Vardan Church of Angelakot, Armenian Popular Culture, XV, Papers Dedicated to the 50th Anniversary of the Institute of Archaeology and Ethnography, Academy of Sciences of RA, "Gitutyun" Publishing House, Yerevan, 2010, pp. 298-305.
2.The modern expressions of Vardavar traditions in Gegharkunik (according to the ethnographic  reseaches in Akunk village), YSU Publishing House, Yerevan, 2011, pp. 336-57.
3. Shirak’s vardavarian sacred places (short description),  Armenological researches center of Shirak of National Academy of Sciences of Armenia, Scientific researches,  XV,  "Gitutyun" Publishing House, Yerevan, 2012, pp. 159-68.
4. The Hisnakats fasts of Christmas and Transfiguration, Armenological researches center of Shirak of National Academy of Sciences of Armenia,  "Historical and curtular Heritage and Contemporaneity" International conference, thesises of articles, "Gitutyun" Publishing House, Yerevan, 2013, pp. 146-49.
5. Vardavar feast  in Shirak (tradition and modernity), Armenian Theologian (collection of scientific articles), YSU Publishing House, Yerevan, 2013, pp. 209-27.
6. From Navasard to Transfiguration, Armenian Theologian (collection of scientific articles), YSU Publishing House, Yerevan, 2013, pp. 228-42.

Presentations: 
 1. Հ. Աբրահամյան, Վարդավառի տոնախմբությունը և Անգեղակոթի Սուրբ Վարդան Զորավար եկեղեցին, «Հայ ժողովրդական մշակույթ» XV, ՀՀ ԳԱԱ ՀԱԻ, Երևան, հոկտեմբեր, 2009։
 2. Հ. Աբրահամյան., Գյումրու Յոթ վերք սրբապատկերը, «Ազգաբանություն, հնա­գիտություն, բանագիտություն. միջգի­տա­­կարգային մոտեցումներ», ՀՀ ԳԱԱ ՀԱԻ Երիտասարդ գիտնականների 14-րդ միջազգային գիտաժողով, Հ ՀԵրևան, հոկտեմբերի 29-31, 2015։ 
 3. Հ. Աբրահամյան, Աստվածահայտնության Քառասնորդաց (Հիսնակաց) պահքը, «Հայ ժողովրդական մշակույթ» XVII, ՀՀ ԳԱԱ ՀԱԻ, Երևան, նոյեմբերի 18-20, 2015: 
 4. Հ. Աբրահամյան, Կամավոր պասերը հայոց մեջ (միջնա­դարից մինչև XX դ. սկիզբ), Երի­տա­սարդ արևելագետների XXXVIII միջազգային գիտաժողով, Աղվերան, հուլիսի 7-8, 2017։
 1. Հ. Աբրահամյան, Վարդավառի տոնախմբությունը և Անգեղակոթի Սուրբ Վարդան Զորավար եկեղեցին, «Հայ ժողովրդական մշակույթ» XV, ՀՀ ԳԱԱ ՀԱԻ, Երևան, հոկտեմբեր, 2009։
 2. Հ. Աբրահամյան., Գյումրու Յոթ վերք սրբապատկերը, «Ազգաբանություն, հնա­գիտություն, բանագիտություն. միջգի­տա­­կարգային մոտեցումներ», ՀՀ ԳԱԱ ՀԱԻ Երիտասարդ գիտնականների 14-րդ միջազգային գիտաժողով, Հ ՀԵրևան, հոկտեմբերի 29-31, 2015։ 
 3. Հ. Աբրահամյան, Աստվածահայտնության Քառասնորդաց (Հիսնակաց) պահքը, «Հայ ժողովրդական մշակույթ» XVII, ՀՀ ԳԱԱ ՀԱԻ, Երևան, նոյեմբերի 18-20, 2015: 
 4. Հ. Աբրահամյան, Կամավոր պասերը հայոց մեջ (միջնա­դարից մինչև XX դ. սկիզբ), Երի­տա­սարդ արևելագետների XXXVIII միջազգային գիտաժողով, Աղվերան, հուլիսի 7-8, 2017։
 5. Հ. Աբրահամյան, Ծոմը հայոց մեջ (պատմական համառոտ ակնարկ), «Հնա­գի­տու­թյուն, ազգա­բանութ­յուն, բանագիտություն. միջգիտակարգա­յին մոտե­ցում­ներ», ՀԱԻ երի­տա­սարդ գիտ­նականների 15-րդ միջազգային գիտաժո­ղո­վ, Երևան, նոյեմ­բերի 8-10, 2017։
 6. Հ. Աբրահամյան, Հայ Առաքելական Եկեղեցու Տաղավար տոներին առնչվող մի քանի հարցի շուրջ (պատմա-կրոնագիտական ուսումնասիրություն), Երիտասարդ արևելագետ­ների XXXIX միջազգային գիտաժողով, Աղվերան, սեպտեմբերի 29-30, 2018։
 7. Հ. Աբրահամյան, Հաղորդության արխայիկ դրսևորումները քրիստոնեական Նա­վա­կատի­քում, «Շիրակի պատմամշակութային ժառանգությունը. հայագիտության ար­դի հիմնա­հար­ցեր», 10-րդ միջազգային գիտաժողով, Գյումրի, սեպտեմբերի 27-29, 2019:
 8. Հ. Աբրահամյան, Մեղրով հաղորդության արխայիկ դրսևորումները հայոց եկե­ղե­ցական և ժողովրդական ծիսակարգերում, «Հնագիտություն, ազգաբանություն, բանա­գի­տու­թյուն. Միջգիտակար­գային մոտեցումներ», ՀՀ ԳԱԱ ՀԱԻ երիտասարդ գիտնա­կանների 16-րդ միջազգային գիտաժողով, նոյեմբերի 20-22, 2019:
Additional Info: 

Մասնակցել է հեռուստատեսային և ռադիո հաղորդումների` տարբեր ձևաչափերով: Թեման` տոնածիսական մշակույթ:

Մասնակցել է գիտարշավների Վայոց Ձորի, Գեղարքունիքի, Սյունիքի, Շիրակի, Լոռու մարզերում:

Phone: 
093 62 59 39
E-mail: 
hasmikabrahamyan@yandex.ru