Error message

  • Warning: Trying to access array offset on value of type null in template_preprocess_tb_megamenu_subnav() (line 296 of /home/iaeam/public_html/sites/all/modules/tb_megamenu/tb_megamenu.themes.inc).
  • Warning: Trying to access array offset on value of type null in template_preprocess_tb_megamenu_item() (line 86 of /home/iaeam/public_html/sites/all/modules/tb_megamenu/tb_megamenu.themes.inc).
  • Warning: Trying to access array offset on value of type null in template_preprocess_tb_megamenu_item() (line 86 of /home/iaeam/public_html/sites/all/modules/tb_megamenu/tb_megamenu.themes.inc).

Ազգային պետություն չունեցող էթնիկ խմբերում սոցիոմշակութային գործընթացները

Ժամանակակից գլոբալիզացիոն գործընթացներում հատուկ գիտական հետաքրքրություն է ներկայացնում ազգային պետություն չունեցող էթնոսների ուսումնասիրությունը:

Այս առումով հեռանկարային է Հայաստանում բնակվող էթնիկ հանրույթների տարբեր հատվածների  համադրական  ուսումնասիրությունը: Վերջինս  ենթադրում է իրականացնել  էթնոսոցիոլոգիական հետազոտության մեթոդների կիրառմամբ, ինչը հնարավորություն կտա բացահայտել ներէթնիկ և միջէթնիկ հարաբերությունների առանձնահատկությունները ՀՀ-ում և սրա հիման վրա կանխատեսել միջմշակութային  երկխոսության հեռանկարները:

 

Կարինե Նալբանդյան