Error message

  • Warning: Trying to access array offset on value of type null in template_preprocess_tb_megamenu_subnav() (line 296 of /home/iaeam/public_html/sites/all/modules/tb_megamenu/tb_megamenu.themes.inc).
  • Warning: Trying to access array offset on value of type null in template_preprocess_tb_megamenu_item() (line 86 of /home/iaeam/public_html/sites/all/modules/tb_megamenu/tb_megamenu.themes.inc).
  • Warning: Trying to access array offset on value of type null in template_preprocess_tb_megamenu_item() (line 86 of /home/iaeam/public_html/sites/all/modules/tb_megamenu/tb_megamenu.themes.inc).

«ԱՐԱԳԱԾԻ ԹԻԿՈՒՆՔՈՒՄ». գիտաժողով՝ նվիրված հնագետ Տելեմակ Խաչատրյանի hիշատակին

Wed, 02/28/2018 - 10:30 to 16:30

 

Գիտաժողովի ծրագիրը

«ԱՐԱԳԱԾԻ ԹԻԿՈՒՆՔՈՒՄ»
Գիտաժողով՝ նվիրված հնագետ Տելեմակ Խաչատրյանի hիշատակին

28.02.2018 թ.
Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի դահլիճ

10.00-10.20 
ԲԱՑՄԱՆ ԽՈՍՔ
Պավել Ավետիսյան, ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի տնօրեն
Հայկ Ավետիսյան, ԵՊՀ հնագիտության և ազգագրության ամբիոնի վարիչ

10.20-10.45
ՆՈՐ ՏՎՅԱԼՆԵՐ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՎԱՂ ԲՐՈՆԶԻ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՓՈՒԼԱԲԱԺԱՆՄԱՆ ԵՎ ԺԱՄԱՆԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԽՆԴՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
Ռուբեն Բադալյան

10.45-11.10
ԳՆԴԵՎԱԶԻ ԴԱՄԲԱՐԱՆԱԴԱՇՏԻ 2016-2017 ԹԹ. ՊԵՂՈՒՄՆԵՐԻ 
ՆԱԽՆԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ
Հակոբ Սիմոնյան, Կարեն Ծերեթյան, Մելինե Սիմոնյան, Իսկուհի Համբարյան, Գրիգոր Վարդանյան

11.10-11.35
ԻՈՐԻԻ ԲԱՐՁՐԱՎԱՆԴԱԿԻ ՎԱՂ ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ ՀՈՒՇԱՐՁԱՆՆԵՐԸ 
Մ.Թ.Ա. II ՀԱԶԱՐԱՄՅԱԿԻ ՎԵՐՋԻՆ ԵՎ I ՀԱԶԱՐԱՄՅԱԿԻ ՍԿԶԲԻՆ
Կիազո Պիցխելաուրի

11.35-12.00
ՏԵՍԱՐԱՆԱՅԻՆ ՀՈՐԻՆՎԱԾՔՆԵՐՈՎ ՀԻՆՄԵՐՁԱՎՈՐԱՐԵՎԵԼՅԱՆ ԵՎ 
ՄԻՋԵՐԿՐԱԾՈՎՅԱՆ ԳԼԱՆԱՁԵՎ ԿՆԻՔՆԵՐՆ ՈՒ ԴՐԱՆՑ ԱՐԹԻԿՅԱՆ ԶՈՒԳԱՀԵՌՆԵՐԸ
Աշոտ Փիլիպոսյան

12.00-12.25
ՇԻՐԱԿԻ ԵՎ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ԲՐՈՆԶԵԴԱՐՅԱՆ ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ 
ԿԵՆՍԱՀՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՑՈՒՑԻՉՆԵՐԻ ՀԱՄԵՄԱՏԱԿԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾԱԿԱՆ
Ռուզան Մկրտչյան, Հասմիկ Սիմոնյան
12.25-12.50

ԴՎԻՆԻ ՍՐԲԱՐԱՆՆԵՐԻ ՊԱՇՏԱՄՈՒՆՔԱՅԻՆ ՏԱԽՏԱԿՆԵՐԸ
Աղավնի Ժամկոչյան, Նյուրա Հակոբյան

13.00-14.00
ԸՆԴՄԻՋՈՒՄ

14.00-14.25
ԱՐԳԻՇԹԻԽԻՆԻԼԻՈՒՄ 2016 Թ. ՊԵՂՎԱԾ ԿԱՐԱՍԱՅԻՆ ԵՎ ԿԱՎԱՐԿՂԱՅԻՆ ԹԱՂՈՒՄՆԵՐԸ. ՆԱԽՆԱԿԱՆ ՀԱՂՈՐԴՈՒՄ
Սիմոն Հմայակյան, Նվարդ Տիրացյան, Անահիտ Խուդավերդյան, Մարգար Հմայակյան

14.25-14.50
ՏԱՃԱՐԱԿԱՆ ՏՈՆԸ ԲԻԱԻՆԻԼԻ /ՈՒՐԱՐՏՈՒ ԵՐԿՐՈՒՄ
Էմմա Պետրոսյան

14.50-15.15
«ԿԻՄԵՐԱ-ՍԿՅՈՒԹԱԿԱՆ ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ԸՆԴՀԱՆՐՈՒԹՅՈՒՆ» ԵԶՐՈՒՅԹԸ
Գարեգին Թումանյան

15.15-15.40
ԾԻՍԱԿԱՆ ՍՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԴՐՍԵՎՈՐՈՒՄՆԵՐԸ ԱՆՏԻԿ ԴԱՐԱՇՐՋԱՆԻ ՇԻՐԱԿԻ ՀՆԱՎԱՅՐԵՐՈՒՄ
Հայկ Հակոբյան

15.40-16.05
ՎԱՂՔՐԻՍՏՈՆԵԱԿԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԿՈԹՈՂՆԵՐԻ ԵՎ ԻՌԼԱՆԴԱԿԱՆ ԲԱՐՁՐ ԽԱՉԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՆՈՐ ԳՅՈՒՏԵՐԻ ԼՈՒՅՍԻ ՆԵՐՔՈ
Համլետ Պետրոսյան

16.05-16.30
«ՀՆԱԳԵՏ» ԱՏՐՊԵՏԸ ԿԱՄ «ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՇԼԻՄԱՆԸ»
Արսեն Բոբոխյան