Error message

  • Warning: Trying to access array offset on value of type null in template_preprocess_tb_megamenu_subnav() (line 296 of /home/iaeam/public_html/sites/all/modules/tb_megamenu/tb_megamenu.themes.inc).
  • Warning: Trying to access array offset on value of type null in template_preprocess_tb_megamenu_item() (line 86 of /home/iaeam/public_html/sites/all/modules/tb_megamenu/tb_megamenu.themes.inc).
  • Warning: Trying to access array offset on value of type null in template_preprocess_tb_megamenu_item() (line 86 of /home/iaeam/public_html/sites/all/modules/tb_megamenu/tb_megamenu.themes.inc).

Հայոց առաջին հանրապետության տոնական համակարգը որպես պատմամշակութային կարևոր սկզբնաղբյուր

Մկրտչյան Ս․ 2018. Հայոց առաջին հանրապետության տոնական համակարգը որպես պատմամշակութային կարևոր սկզբնաղբյուր․ Հայագիտական ուսումնասիրություններ (գիտական հոդվածների ժողովածու), պրակ 8, Ստեփանակերտ, ԱրՊՀ հրատ., էջ 69-81:

Հեղինակներ / Authors: 
Սամվել Մկրտչյան
Աղբյուր / Source: 
Հայագիտական ուսումնասիրություններ
Տարի / Year: 
2018
No.: 
8