Արուսյակ Սահակյան

Arusyak Sahakyan

Արուսյակ Սահակյան's picture
Scientific degree: 
PhD
Position: 
Senior researcher
Specialization: 
Folklorist
Employee of the institute since: 
2000
Research fields: 
"Sasna Tsrer" National Epic
Song and Dance
Ritual and Feast
Armenian Women's Character in Mythologic, Novelic and Lyric Genres
Armenian Women's Role and Status in Family and Social Life: Comparison of Traditional and Contemporary Characters
Publications: 

1. Սահակյան Ա.,  «ՍԱՍՆԱ ԾՌԵՐ, ժողովրդական վեպի պատումների համեմատական քննություն. Մենագրություն, ՀՍՍՀ ԳԱ հրատարակչություն, Երևան, 1975, 189 էջ:
2. Սահակյան Ա.,  Հարությունյան Ս. ,  «ՍԱՍՆԱ ԾՌԵՐ», Գ հատոր, ժողովածու, նորահայտ պատումների գրառող և կազմող, ՀՍՍՀ ԳԱ հրատարակչություն, Երևան, 1979, 582 էջ: 
3. Սահակյան Ա.,  Հարությունյան Ս. , «ՍԱՍՆԱ ԾՌԵՐ»,  Դ հատոր, ժողովածու, արխիվային անտիպ պատումների հայտնաբերող,  նորահայտ պատումների գրառող և կազմող, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատարակչություն, Երևան, 1999, 582 էջ:  
4. Սահակյան Ա.,  Փահլեւանեան Ա., «ՍԱՍՆԱ ԾՌԵՐ»  դիւցազնավէպ, առասպելական ընդերք, վիպական կառոյց, վիպասանական եղանակ, մենագրություն, «Դրազարկ» հրատարակչություն, ԱՄՆ, Կալիֆորնիա, Փաստենա, 1996, 122 էջ:

1. Սահակյան Ա.,  «ՍԱՍՆԱ ԾՌԵՐ, ժողովրդական վեպի պատումների համեմատական քննություն. Մենագրություն, ՀՍՍՀ ԳԱ հրատարակչություն, Երևան, 1975, 189 էջ:
2. Սահակյան Ա.,  Հարությունյան Ս. ,  «ՍԱՍՆԱ ԾՌԵՐ», Գ հատոր, ժողովածու, նորահայտ պատումների գրառող և կազմող, ՀՍՍՀ ԳԱ հրատարակչություն, Երևան, 1979, 582 էջ: 
3. Սահակյան Ա.,  Հարությունյան Ս. , «ՍԱՍՆԱ ԾՌԵՐ»,  Դ հատոր, ժողովածու, արխիվային անտիպ պատումների հայտնաբերող,  նորահայտ պատումների գրառող և կազմող, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատարակչություն, Երևան, 1999, 582 էջ:  
4. Սահակյան Ա.,  Փահլեւանեան Ա., «ՍԱՍՆԱ ԾՌԵՐ»  դիւցազնավէպ, առասպելական ընդերք, վիպական կառոյց, վիպասանական եղանակ, մենագրություն, «Դրազարկ» հրատարակչություն, ԱՄՆ, Կալիֆորնիա, Փաստենա, 1996, 122 էջ:
5. Սահակյան Ա., Փահլեւանեան Ա.,  ԹԱԼԻՆ Հայկական ժողովրդական երգեր և նվագներ, Մատենաշար, ժողովածու, գրառող և կազմող, դասագիրք-ձեռնարկ երաժշտական հաստատությունների համար, «Սովետական գրող» հրատարակչություն, Երևան, 1984, 215 էջ: 
6. Սահակյան Ա., Փահլեւանեան Ա., ԹԱԼԻՆ,  երկրորդ հրատարակություն, «Կոմիտաս» հրատարակչություն, Երևան, 2012, 199 էջ: 
7. Սահակյան Ա.,  «Հայ ժողովրդական ժողովրդական երգեր և նվագներ», Մատենաշար, ժողովածու, ԱՆԻ, Ա հատ., գրառող` Խաչատուր Մարտիրոսյան, Արուսյակ Սահակյան, վերծանող և կազմող`  Խաչատուր Մարտիրոսյան, Արուսյակ Սահակյան, «Կոմիտաս» հրատարակչություն, Երևան, 2010, 160 էջ: Համահեղինակ`  Խաչատուր Մարտիրոսյան` երաժշտագետ-բանագետ 
8. Սահակյան Ա.,  «Հայ ժողովրդական ժողովրդական երգեր և նվագներ», ժողովածու, ԱՆԻ, Բ հատոր, գրառող` Խաչատուր Մարտիրոսյան, Արուսյակ Սահակյան, վերծանող և կազմող` Խաչատուր Մարտիրոսյան, Արուսյակ Սահակյան, «Կոմիտաս» հրատարակ-չություն, Երևան, 2011:Համահեղինակ`  Խաչատուր Մարտիրոսյան` երաժշտագետ-բանագետ: 
9.  Սահակյան Ա.,  «Հայ ժողովրդական երգեր և նվագներ», ժողովածու, ԱՆԻ, Գ հատոր, գրառող` Խաչատուր Մարտիրոսյան, Արուսյակ Սահակյան, վերծանող և կազմող`  Խաչատուր Մարտիրոսյան, Արուսյակ Սահակյան, «Կոմիտաս» հրատարակչություն, Երևան, 2012, 160 էջ:Համահեղինակ`  Խաչատուր Մարտիրոսյան` երաժշտագետ-բանագետ 
10. Սահակյան Ա.,  «Հայ ժողովրդական երգեր և նվագներ», ժողովածու, ԱՆԻ, Դ հատոր, գրառող` Խաչատուր Մարտիրոսյան, Արուսյակ Սահակյան, վերծանող և կազմող`  Խաչատուր Մարտիրոսյան, Արուսյակ Սահակյան, «Կոմիտաս» հրատարակչություն, Երևան, 2012, 160 էջ:Համահեղինակ`  Խաչատուր Մարտիրոսյան` երաժշտագետ-բանագետ 
11. Սահակյան Ա.,  «Հայ ավանդական երաժշտություն», Մատենաշար, Ալաշկերտի ավանդական երգեր, 60 պարերգ, գրառող` Արամ Քոչարյան,  1941 թ., վերծանող և կազմող` Մարգարիտ Սարգսյան, բանաստեղծության վերծանող և խմբագիր` Արուսյակ Սահակյան, «Ամրոց գրուպ» հրատարակչություն, Երևան, 2012, 103 էջ: Համահեղինակ` Մարգարիտ Սարգսյան` երաժշտագետ-բանագետ:
12. Սահակյան Ա.,  «Հայ ժողովրդական  երգեր և նվագներ», ժողովածու, ՄԱՐՏՈՒՆԻ, Ա հատոր, գրառող` Խաչատուր Մարտիրոսյան,  վերծանող` Ալինա Փահլեվանյան, Ջեննի Ասատրյան, Արուսյակ Սահակյան, կազմող` Արուսյակ Սահակյան և Ջեննի Ասատրյան, «Ամրոց գրուպ» հրատարակչություն, Երևան, 2015, 200 էջ: Համահեղինակներ` Ալինա Փահլևանյան, Ջեննի Ասատրյան` երաժշտագետ-բանագետներ: 
13. Սահակյան Ա.,   «Հայ ժողովրդական  երգեր և նվագներ», ժողովածու,  ԱՊԱՐԱՆ, Դ հատոր, գրառող` Արուսյակ Սահակյան և Անահիտ Գևորգյան,  վերծանող և կազմող` Արուսյակ Սահակյան և Անահիտ Գևորգյան, «Ամրոց գրուպ» հրատարակչություն, Երևան, 2015, 200 էջ: Համահեղինակ` Անահիտ Գևորգյան` երաժշտագետ-բանագետ: 
14. Սահակյան Ա., Բանահյուսություն, ոչ մասնագիտական դասընթաց Մանկավարժական ուսումնարանի առաջին կուրսի համար, «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրի ուսուցչաց միության «Դպիր» գիտամանկավարժական ամսագիր, 1997, թիվ 1-2, էջ 63-68: Համահեղինակ` «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիր:
15. Սահակյան Ա.,   ԱՐՏՈՒՏԻԿ, ՆԱԽՇՈՒՆ ՏՈՏԻԿ, ժողովածու, գրական բանաստեղծություններ  և բանահյուսական նմուշների մշակումներ, դպրոցական կրտսեր և միջին տարիքի համար, Արուսյակ Սահակյան` 23 բանահյուսական նմուշի մշակում, կազմող` Յուրի Սահակյան, «Արևիկ» հրատարակչություն, 1984, 78 էջ:Համահեղինակ` Յուրի Սահակյան:  
16. Սահակյան Ա.,  ԱՐՏՈՒՏԻԿ, ՆԱԽՇՈՒՆ ՏՈՏԻԿ, երկրորդ բարեփոխված հրատարակություն, Արուսյակ Սահակյան` 26 բանահյուսական նմուշի մշակում, կազմող` Յուրի Սահակյան, «Էդիթ-Պրինտ» հրատ., 2008, 84 էջ: Համահեղինակ` Յուրի Սահակյան:
17. Սահակյան Ա.,  ՊԱՐԵՐԳ, Առաջին տասնյակ Գրառող, մշակող և կազմող. դասագիրք-ձեռնարկ նախադպրոցական տարիքի համար, «Նորք» գրատուն, 2004, 25 էջ: Համահեղինակ` Մարգարիտ Սարգսյան` երաժշտագետ-նոտագրող:
18.  Սահակյան Ա.,  ՊԱՐԵՐԳ, Առաջին տասնյակ, նույնը, արևմտահայերեն տարբերակ, Սփյուռքի պատվերով, «Նորք» գրատուն, 2004, 25 էջ: 
19.Սահակյան Ա.,  ԲԱՌ ՈՒ ԲԱՆԻ ՇՏԵՄԱՐԱՆ, ժողովածու, գրական բանաստեղծություններ  և բանահյուսական նմուշների մշակումներ, դպրոցական կրտսեր և միջին տարիքի համար, Արուսյակ Սահակյան` 183 բանահյուսական նմուշի մշակում, կազմող` Յուրի Սահակյան, «Էդիթ Պրինտ» հրատ., 2013, 263 էջ: Համահեղինակ` Յուրի Սահակյան:

E-mail: 
arusyak.sahakyan@iae.am