Շիրակի ժողովրդական հեքիաթները (ըստ XX դարի սկզբի գրառումների)

Թամար Հայրապետյան. 2013. Շիրակի ժողովրդական հեքիաթները (ըստ XX դարի սկզբի գրառումների). Երևան, «Գիտություն»,     էջ 195-196:

Հեղինակներ / Authors: 
Թամար Հայրապետյան
Տարի / Year: 
2013
Վայր / Place: 
Երևան