Համագործակցություն

ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտը համագործակցում է մի շարք հայաստանյան և արտերկրի գիտական և գիտակրթական հետազոտական հաստատությունների հետ: