User account

Մուտքագրեք Ձեր ՀՀ ԳԱԱ ՀՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԱԶԳԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ օգտանունը։
Մուտքագրեք գաղտնաբառը, որը համապատասխանում է ձեր օգտանվանը։

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ: Ինստիտուտի կայքի հաշիվը և էլ․ փոստի հաշիվը առանձին են, դրանց օգտանունները և գաղտնաբառերը կարող են տարբերվել: