Աննա Պողոսյան

Աննա Պողոսյան-ի նկարը

Աննա Պողոսյան

Աննա Պողոսյան-ի նկարը
Պաշտոն: 
Կրտսեր գիտաշխատող
Մասնագիտություն: 
Բանագետ
Աշխատում է ՀԱԻ-ում սկսած: 
2011
Հետազոտությունների ոլորտները: 
Հայ ժողովրդական բանահյուսություն
Գիտական հրապարակումները: 

1. Պողոսյան Ա.. 2013. Գիտխորհրդի հոբելյանական նիստ՝  Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտում//Պատմաբանասիրական հանդես, № 3, Երևան,  ISSN  0135-0536, էջ 280-282: 
2. Պողոսյան Ա.. Հակոբյան Ս..  2014. Գիտական նստաշրջան՝ նվիրված հայ ժողովրդական մշակույթին // Պատմաբանասիրական հանդես, № 1, Երևան,  ISSN  0135-0536, էջ 300-302:
3. Պողոսյան Ա.. Տանաջյան Լ.. 2014, Գիտաժողով՝ նվիրված հայ էթնիկության հիմնախնդիրներին // Պատմաբանասիրական հանդես, № 3, Երևան, ISSN 0135-0536, էջ 287-290։ 
4. Պողոսյան Ա.. 2014. Էթնիկական ծեսերի և սովորույթների պատկերները Հակոբ Մնձուրու գեղարվեստական արձակում, Հայ էթնիկությունը սեփական և այլազգի միջավայրում (Հետազոտական փորձ, խնդիրներ և հեռանկարներ)//ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ, Երևան, «Գիտություն» հրատարակչություն, էջ 120-126:

1. Պողոսյան Ա.. 2013. Գիտխորհրդի հոբելյանական նիստ՝  Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտում//Պատմաբանասիրական հանդես, № 3, Երևան,  ISSN  0135-0536, էջ 280-282: 
2. Պողոսյան Ա.. Հակոբյան Ս..  2014. Գիտական նստաշրջան՝ նվիրված հայ ժողովրդական մշակույթին // Պատմաբանասիրական հանդես, № 1, Երևան,  ISSN  0135-0536, էջ 300-302:
3. Պողոսյան Ա.. Տանաջյան Լ.. 2014, Գիտաժողով՝ նվիրված հայ էթնիկության հիմնախնդիրներին // Պատմաբանասիրական հանդես, № 3, Երևան, ISSN 0135-0536, էջ 287-290։ 
4. Պողոսյան Ա.. 2014. Էթնիկական ծեսերի և սովորույթների պատկերները Հակոբ Մնձուրու գեղարվեստական արձակում, Հայ էթնիկությունը սեփական և այլազգի միջավայրում (Հետազոտական փորձ, խնդիրներ և հեռանկարներ)//ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ, Երևան, «Գիտություն» հրատարակչություն, էջ 120-126:
5. Պողոսյան Ա.. 2014, «Սասնա ծռեր» հերոսավեպի մոկաց պատումների վիպագեղարվեստական հատկանիշների շուրջ // Հայկական էպոսը և համաշխարհային էպիկական ժառանգությունը, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., էջ 186-190:  
6. Հարությունյան Ս.. Պողոսյան Ա.. 2015, Մանուկ Աբեղյան. կենսամատենագիտական ակնարկ և մատենագիտություն (ծննդյան 150-ամյակի առթիվ) // Պատմաբանասիրական հանդես, № 1, Երևան, ISSN 0135-0536, էջ 92-127։

Էլ․ փոստ: 
annakamoevna@gmail.com