Error message

 • Warning: ini_set(): Session ini settings cannot be changed after headers have already been sent in drupal_environment_initialize() (line 699 of /home/iaeam/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: ini_set(): Session ini settings cannot be changed after headers have already been sent in drupal_environment_initialize() (line 700 of /home/iaeam/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: ini_set(): Session ini settings cannot be changed after headers have already been sent in drupal_environment_initialize() (line 701 of /home/iaeam/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: ini_set(): Session ini settings cannot be changed after headers have already been sent in drupal_environment_initialize() (line 704 of /home/iaeam/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: ini_set(): Session ini settings cannot be changed after headers have already been sent in drupal_environment_initialize() (line 706 of /home/iaeam/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: ini_set(): Session ini settings cannot be changed after headers have already been sent in include_once() (line 302 of /home/iaeam/public_html/sites/default/settings.php).
 • Warning: ini_set(): Session ini settings cannot be changed after headers have already been sent in include_once() (line 303 of /home/iaeam/public_html/sites/default/settings.php).
 • Warning: ini_set(): Session ini settings cannot be changed after headers have already been sent in include_once() (line 311 of /home/iaeam/public_html/sites/default/settings.php).
 • Warning: ini_set(): Session ini settings cannot be changed after headers have already been sent in include_once() (line 318 of /home/iaeam/public_html/sites/default/settings.php).
 • Warning: ini_set(): Session ini settings cannot be changed after headers have already been sent in drupal_settings_initialize() (line 826 of /home/iaeam/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: ini_set(): Session ini settings cannot be changed after headers have already been sent in drupal_settings_initialize() (line 835 of /home/iaeam/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: session_name(): Session name cannot be changed after headers have already been sent in drupal_settings_initialize() (line 838 of /home/iaeam/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: session_set_save_handler(): Session save handler cannot be changed after headers have already been sent in drupal_session_initialize() (line 245 of /home/iaeam/public_html/includes/session.inc).
 • Warning: session_id(): Session ID cannot be changed after headers have already been sent in drupal_session_initialize() (line 269 of /home/iaeam/public_html/includes/session.inc).
 • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/iaeam/public_html/index.php:4) in drupal_send_headers() (line 1555 of /home/iaeam/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/iaeam/public_html/index.php:4) in drupal_send_headers() (line 1555 of /home/iaeam/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/iaeam/public_html/index.php:4) in drupal_send_headers() (line 1555 of /home/iaeam/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/iaeam/public_html/index.php:4) in drupal_send_headers() (line 1555 of /home/iaeam/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/iaeam/public_html/index.php:4) in drupal_send_headers() (line 1555 of /home/iaeam/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/iaeam/public_html/index.php:4) in drupal_send_headers() (line 1555 of /home/iaeam/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/iaeam/public_html/index.php:4) in drupal_send_headers() (line 1555 of /home/iaeam/public_html/includes/bootstrap.inc).

Նիկոլ Մարգարյան

Նիկոլ Մարգարյան-ի նկարը

Նիկոլ Մարգարյան

Նիկոլ Մարգարյան-ի նկարը
Գիտական աստիճան: 
պատմական գիտությունների թեկնածու
Պաշտոն: 
Գիտաշխատող
Մասնագիտություն: 
ազգագրագետ, մշակութաբան
Աշխատում է ՀԱԻ-ում սկսած: 
2010
Հետազոտությունների ոլորտները: 
Անվանական /օնոմաստիկական/ մարդաբանություն
Միջմշակութային հաղորդակցություն
Գենդերային հիմնախնդիրներ
Կիրառական մարդաբանություն
Ենթամշակույթների մարդաբանություն
Մշակույթի տեսություն
Բրենդինգ
Իրավական մշակույթ
Քաղաքական մշակույթ
Գիտական հրապարակումները: 
 • Մարգարյան Ն. 2015. Անձնանունները որպես հասարակության մշակույթի և պատմության ուսումնասիրության աղբյուր: Մշակույթների խաչմերուկ. Սևծովյան տարածաշրջանի երկրները և հասարակական –քաղաքական փոփոխությունները XIX-XXդդ. Ուսումնական ձեռնարկ:Եվրոկլիո, Էջ 83-91:
 • Մարգարյան Ն. 2014. Ժամանցը եւ ժամանցի հանրային վայրերը Շուշիում 19-րդ դարի վերջին եւ 20-րդ դարի սկզբին: «Շուշին»՝ հայկական մշակույթի օջախ»: Հայկական գրատպության 500 ամյակին նվիրված միջազգային կոնֆերանսի նյութեր, Ստեփանակերտ-Շուշի, ˂˂Կաճառ˃˃, էջ 130-138:
 • Մարգարյան Ն. 2015. Անձնանունները որպես հասարակության մշակույթի և պատմության ուսումնասիրության աղբյուր: Մշակույթների խաչմերուկ. Սևծովյան տարածաշրջանի երկրները և հասարակական –քաղաքական փոփոխությունները XIX-XXդդ. Ուսումնական ձեռնարկ:Եվրոկլիո, Էջ 83-91:
 • Մարգարյան Ն. 2014. Ժամանցը եւ ժամանցի հանրային վայրերը Շուշիում 19-րդ դարի վերջին եւ 20-րդ դարի սկզբին: «Շուշին»՝ հայկական մշակույթի օջախ»: Հայկական գրատպության 500 ամյակին նվիրված միջազգային կոնֆերանսի նյութեր, Ստեփանակերտ-Շուշի, ˂˂Կաճառ˃˃, էջ 130-138:
 • Մարգարյան Ն. 2014. Հայերի անձնանվանական համալիրի փոխակերպումները հետխորհրդային ժամանակահատվածում (նորածինների անձնանվանական համալիրի քննություն). Ավանդականը եւ արդիականը Հայոց մշակույթում /Դ. Վարդումյանի ծննդյան 90-ամյակին նվիրված գիտաժողովի նյութերի ժողովածու: Հայ ժողովրդական մշակույթ XVI, Երևան, ˂˂Գիտություն˃˃, էջ 181-187:
 • Մարգարյան Ն. 2014. Անձնանունը եւ քաղաքական հաղորդակցությունը: Հանրային հաղորդակցություն. արդի մարտահրավերներն ու զարգացման հեռանկարները: /Գիտաժողովի նյութեր/: Երևան, Էդիթ-Պրինտ, Էջ 90-98:
 • Մարգարյան Ն. 2012. Система личных имен у армян. Армяне, Москва, Наука, 2012, c. 347-352.
 • Մարգարյան Ն. 2011. ՀՀ Բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում «Միջմշակութային հաղորդակցության դասընթացի կազմակերպման հարցի շուրջ: Պատմություն եւ մշակույթ /Հայագիտական հանդես Ա/, Երեւան, ԵՊՀ հրատարակչություն, էջ 396-400:
 • Մարգարյան Ն. 2010. Երեւանի տաքսիների անունները: Ավանդականը եւ արդիականը Հայոց մշակույթում (Հայ ժողովրդական մշակույթ, XV), Երեւան, Գիտություն, 2010, էջ 85-92:
 • Մարգարյան Ն. 2010. Հանրային տարածքներում կանգնեցվող հուշաղբյուրների հարցի շուրջ: Շիրակի պատմամշակութային ժառանգությանը նվիրված միջազգային VIII գիտաժողով, Երևան, Գիտություն էջ 48-53:
 • Մարգարյան Ն. 2009. Իջեւանցիների անունները անցման շրջանում: Տավուշ, Նյութական եւ հոգեւոր ժառանգություն, Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր: Երեւան,Գիտություն, էջ 151-155:
 • Մարգարյան Ն. 2009. Հայոց անձնանունները ոչ նյութական մշակութային ժառանգության պահպանման համատեքստում: Ոչ նյութական մշակութային ժառանգությունը եւ պետությունը. Գիտելիք եւ խորհրդանիշ, հավատալիք եւ սովորույթ, IV Գիտաժողով, Երեւան, Նշանակ հրատարակչություն, 2009, էջ 64-73
 • Մարգարյան Ն. 2008. Սպասարկման ոլորտի ձեռնարկությունների ներկայացուցչական անվանումներ (ըստ Գյումրիի եւ Իջևանի նյութերի): Հայ ժողովրդական մշակույթ, XIV Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, ՀՀ ԳԱԱ ՀԱԻ, Երեւան, Գիտություն, էջ 177-184:
 • Մարգարյան Ն., Դիլանյան Ա. 2008. Էթնիկ վանդալիզմը որպես էթնիկ ինքնության խաթարիչ ու խթանիչ: Ինքնությունը փոփոխվող աշխարհում, Միջազգային գիտաժողովի նյութեր: Վ. Բրյուսովի անվան ԵՊԼՀ, Երեւան, 2007թ. Հուլիսի 11-12, ˂˂Լինգվա˃˃, հրատարակչություն, էջ 88-95:
 • Մարգարյան Ն., Դաբաղյան Ա. 2008. Հայոց անձնանունների եւ տեղանունների փոխակերպումների առանձնահատկությունները XIX-XXդդ.: Ինքնությունը փոփոխվող աշխարհում, Միջազգային գիտաժողովի նյութեր: Վ. Բրյուսովի անվան ԵՊԼՀ, Երեւան, 2007թ. Հուլիսի 11-12, ˂˂Լինգվա˃˃, հրատարակչություն, էջ 77-87:
 • Մարգարյան Ն. 2007. Լենինական-Երեւան մրցակցության արտահայտությունները 1970-80-ականների զվարճախոսությունններում եւ սրամտություններում: Շիրակի պատմամշակութային ժառանգությանը նվիրված հանրապետական VII գիտաժողով: Գիտական նստաշրջանի նյութեր, Երևան,Գիտություն, էջ 151-157:
 • Մարգարյան Ն. 2006. Անուն և ինքնություն (կապի բացահայտման փորձ): Հայ ժողովրդական մշակույթ, XIII հանրապետական գիտաժողով, ՀՀ ԳԱԱ ՀԱԻ, Երևան, Գիտություն, էջ 165-171:
 • Մարգարյան Ն. 2004.  Անձնանունների ընտրության մոտիվները (Ըստ Վայոց ձորում անցկացված հարցումների): Հայ ժողովրդական մշակույթ, XII հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, ՀՀ ԳԱԱ ՀԱԻ, Երևան, Գիտություն, էջ 86-91:
 • Մարգարյան Ն. 2001. Աղքատության հիմնահարցը, էթնոհասարակական առանձնահատկությունները և դրա հաղթահարման ուղիները: Աղքատության հաղթահարման իմ/մեր տեսլականը /հոդվածներ, քաղվածքներ ՄԻԺԻ-ի կազմակերպած մրցույթից/, Երևան, Փրինթ-Ինֆո, էջ 9-33:
 • Մարգարյան Ն. 2001. Մարդու իրավունքների իրավունքների պաշտպանությունը և ժողովրդավարական արժեքների դերը աղքատության հաղթահարման գործում: Երևան, Փրինթ-Ինֆո:
 • Մարգարյան Ն. 2001. Անվանակոչության որոշ յուրահատկություններ հայոց ընտանիքում (ըստ Գյումրիում անցկացված հարցախույզի): Ընտանիքի հետազոտման հիմնախնդիրները, Հանրապետական գիտաժողով նվիրված Էմմա Կարապետյանիի հիշատակին: Գիտաժողովի նյութեր, Երևան, Գիտություն, էջ 70-75:
 • Մարգարյան Ն. 2000. Անձնանունների ընտրության մոտիվները (տարածվածությունը, շարժընթացը, միտումները): Շիրակի պատմամշակութային ժառանգությանը նվիրված հանրապետական IV գիտաժողով, Զեկուցումների հիմնադրույթներ, Գյումրի, 2000, էջ 44-45:
 • Մարգարյան Ն. 2000: Ժողովրդագրական գործընթացները Շիրակի մարզում 1989-1998 թթ.: Ռազմավարական ու ազգային հետազոտությունների հայկական կենտրոն (ՌԱՀՀԿ), Երևան:
Հեռախոս: 
094934648
Էլ․ փոստ: 
nikmermar@yahoo.com