Tamar Hayrapetyan

Tamar Hayrapetyan-ի նկարը

Թամար Հայրապետյան

Tamar Hayrapetyan-ի նկարը
Գիտական աստիճան: 
Բանասիրական գիտությունների դոկտոր
Պաշտոն: 
Առաջատար գիտաշխատող
Բաժնի վարիչ
Մասնագիտություն: 
Բանասեր-բանագետ, մշակութաբան
Աշխատում է ՀԱԻ-ում սկսած: 
2001
Հետազոտությունների ոլորտները: 
Հայ ժողովրդական բանահյուսություն
Մշակութաբանություն
Գիտական հրապարակումները: 

1. Հայրապետյան Թ., 2004, Հայ բանահյուսությունն ու ազգագրությունը «Բիւրակն»-ի էջերում // Հայ ժողովրդական մշակույթ XII, հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, Երևան, «Մուղնի» հրատ., ISBN 99941-33-15-2, էջ 73-79, տպաքանակ` 300:

2. Հայրապետյան Թ., 2004, Անձրևաբեր և անձրևախափան ծեսերի երկհակադիր ընկալումների շուրջ // «Պատմա-բանասիրական հանդես», Երևան, № 3, ISSN 0135-0536, էջ 217-227:

3.Հայրապետյան Թ., 2005, Նվիրագործման բնակազմական ցուցիչները հայ ժողովրդական հեքիաթներում //«Պատմա-բանասիրական հանդես», Երևան, № 3, ISSN 0135-0536, էջ 136-148:

4. Հայրապետյան Թ., 2005, Ազնիվ նվիրումով (Ալվարդ Ղազիյանի 75-ամյակի առթիվ) // Պատմա-բանասիրական հանդես, Երևան, № 3, ISSN 0135-0536, էջ 284-286:

1. Հայրապետյան Թ., 2004, Հայ բանահյուսությունն ու ազգագրությունը «Բիւրակն»-ի էջերում // Հայ ժողովրդական մշակույթ XII, հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, Երևան, «Մուղնի» հրատ., ISBN 99941-33-15-2, էջ 73-79, տպաքանակ` 300:

2. Հայրապետյան Թ., 2004, Անձրևաբեր և անձրևախափան ծեսերի երկհակադիր ընկալումների շուրջ // «Պատմա-բանասիրական հանդես», Երևան, № 3, ISSN 0135-0536, էջ 217-227:

3.Հայրապետյան Թ., 2005, Նվիրագործման բնակազմական ցուցիչները հայ ժողովրդական հեքիաթներում //«Պատմա-բանասիրական հանդես», Երևան, № 3, ISSN 0135-0536, էջ 136-148:

4. Հայրապետյան Թ., 2005, Ազնիվ նվիրումով (Ալվարդ Ղազիյանի 75-ամյակի առթիվ) // Պատմա-բանասիրական հանդես, Երևան, № 3, ISSN 0135-0536, էջ 284-286:

5. Հայրապետյան Թ., 2005, Գրախոսություն. Բաքվի հայոց բանահյուսությունը // Պատմա-բանասիրական հանդես, Երևան, № 1, ISSN 0135-0536, էջ 291-293:

6. Հայրապետյան Թ., 2006, Բուժման ծիսահմայական և կենսաֆիզիկական ցուցիչները հայ ժողովրդական հեքիաթներում // «Պատմա-բանասիրական հանդես», Երևան, № 2, ISSN 0135-0536, էջ 167-186:

7. Հայրապետյան Թ., 2006, Մարգարիտն ու մարջանն իբրև նվիրագործման բնակազմական ցուցիչներ // Հայ ժողովրդական մշակույթ XIII, նյութեր հանրապետական գիտական նստաշրջանի, Երևան, ISBN 5-8080-0648-1, էջ 111-121, տպաքանակ` 300:

8. Հայրապետյան Թ., 2006, Տեղեկատվական և տարածաժամանակային տարրերը հայ ժողովրդական հեքիաթներում //«Լրաբեր հասարակական գիտությունների», Երևան, № 3, ISSN 0320-8117, էջ 161-171:

9. Հայրապետյան Թ., 2006, Միջազգային գիտաժողով` նվիրված Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետության կազմավորման 15-ամյակին // Պատմա-բանասիրական հանդես, Երևան, № 2, ISSN 0135-0536, էջ 324-327:

10. Հայրապետյան Թ., 2006, Գրախոսություն, Հովիկ Մուսայելյան. «Բառի ինքնահաղթահարման խորհուրդը (60-ական թվականների հայ բանաստեղծության տիպաբանության խնդիրներ)», Ստեփանակերտ, ՍՊԸ, «Դիզակ պլյուս» հրատ., 2006, 108 էջ // Կրթությունը և գիտությունը Արցախում, № 3-4, էջ 92-95, տպաքանակ` 350:

11. Հայրապետյան Թ., 2007, Կոնստանդին Մելիք-Շահնազարյանի (Տմբլաչի Խաչան) ժողովրդագիտական գործունեությունը // Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետություն. Անցյալը, ներկան և ապագան, միջազգային գիտաժողով, հունիսի 21-24, Երևան, ISBN 978-5-8084-08-22-7, Երևանի համալսարանի հրատ., էջ 342-347, տպաքանակ` 250:

12. Հայրապետյան Թ., 2007, Տոմարական և աստղաբաշխական պատկերացումները հայ ժողովրդական հեքիաթներում //«Պատմա-բանասիրական հանդես», Երևան, № 2, ISSN 0135-0536, էջ 257-272:

13. Հայրապետյան Թ., 2007, Գրախոսություն, Լեռնիկ Հակոբյան. «Դեպի Արարատ» (առաջին մաս), Ստեփանակերտ, ՓԲԸ, «Պոլիգրաֆ» հրատ., 2006, 110 էջ // Կրթությունը և գիտությունը Արցախում, № 1-2, էջ 113-116, տպաքանակ` 350:

14. Հայրապետյան Թ., 2007, Թատերական կյանքը Շուշիում (XIX դարի երկրորդ կես և XX դարի առաջին տասնամյակներ) // Շուշին հայոց քաղաքակրթության օրրան, Շուշիի ազատագրման 15-րդ տարեդարձին նվիրված գիտաժողովի նյութեր, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., ISBN 978-5-8080-0715-4, էջ 308-319, տպաքանակ` 500:

15. Հայրապետյան Թ., 2007, Շուշիի ազատագրման 15-ամյակին նվիրված գիտաժողով // Պատմա-բանասիրական հանդես, Երևան, № 2, ISSN 0135-0536, էջ 326-332:

16. Հայրապետյան Թ., 2007, Եղիշե Չարենցի քնարերգության առասպելաբանական ակունքները //Հայ ժողովրդական մշակույթ XIV, նյութեր հանրապետական գիտական նստաշրջանի, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., ISBN 978-5-8080-0710-9, էջ 132-143:

17. Հայրապետյան Թ., 2008, Գրախոսության փոխարեն. Աշանի շահ-նռան գույներն ու բույրերը // Կրթությունը և գիտությունը Արցախում, № 1-2, էջ 165-171, տպաքանակ` 350:

18. Հայրապետյան Թ., 2008, «Վիպասանքի» հնագույն առասպելների դրսևորումները «Սասնա ծռեր» դյուցազնավեպում և հայկական հրաշապատում հեքիաթներում //«Պատմա-բանասիրական հանդես», Երևան, № 2, ISSN 0135-0536, էջ 142-155:

19. Հայրապետյան Թ., 2008, Ծիսաառասպելական տարրերը Ղարաբաղում կենցաղավարող հրաշապատում հեքիաթներում ըստ 2006-2008թթ. գրառած նյութերի (համեմատական ուսումնասիրություն) // Կրթությունը և գիտությունը Արցախում, Երևան, № 3-4, էջ 31-39, տպաքանակ` 350:

20. Հայրապետյան Թ., 2008, Չախմախն իբրև տեղեկատվական և տարածաժամանակային ցուցիչ հայկական հրաշապատում հեքիաթներում // Актуальные проблемы литературы и культуры (Вопросы филологии. Выпуск 3), Часть II, Գրականության և մշակույթի արդի հիմնախնդիրները (Բանասիրական հարցեր, Պրակ Գ), Մաս II, Երևան, ISBN 978-99930-79-90-3, изд. «Лингва», էջ 33-48, տպաքանակ` 500:

21. Հայրապետյան Թ., 2008, Հայագիտության մեծ երախտավորը (Սարգիս Հարությունյանի ծննդյան 80-ամյակի առթիվ) // Լրաբեր հասարակական գիտությունների, Երևան, № 3, ISSN 0320-8117, էջ 260-263:

22. Հայրապետյան Թ., 2009, Էդիպոսյան մոտիվը հայ ժողովրդական հեքիաթներում // Գիտելիք և խորհրդանիշ, հավատալիք և սովորույթ, Միջազգային չորրորդ գիտաժողովի հոդվածների ժողովածու, Երևան, «Նշանակ» հրատ., ISBN 978-99941-828-9-3, էջ 67-89:

23. Հայրապետյան Թ., 2009, Արենպղծությունը (ինցեստ) հայ ժողովրդական հեքիաթներում // «Ոսկե դիվան» հեքիաթագիտական հանդես, Միջազգային գիտաժողովի նյութեր, պրակ 1, Երևան, ISSN 1829-1988, էջ 67-81, տպաքանակ` 200:

24. Հայրապետյան Թ., 2009, Հայ ժողովրդական հեքիաթների գրառման և գիտական հրատարակության շուրջ // «Վեմ» համահայկական հանդես, Երևան, №3(28), ISSN 1829-1864, էջ 157-162:

25. Հայրապետյան Թ., 2009, Գրախոսություն. Հովհաննես Հովսեփյան. Ղարադաղի հայերը. Ազգագրական և բանահյուսական ժառանգություն // Պատմաբանասիրական հանդես, Երևան, № 2-3, ISSN 0135-0536, էջ 278-280:

26. Հայրապետյան Թ., 2011, Գրախոսություն, Սարգիս Հարությունյան, Բանագիտական ակնարկներ // Լրաբեր հասարակական գիտությունների, Երևան, № 1-2, ISSN 0320-8117, էջ 392-395:

27. Հայրապետյան Թ., 2009, Երախտագետ բանագետ-ժողովրդագետը (Վերժինե Սվազլյանի ծննդյան 75-ամյակի առթիվ) // Պատմաբանասիրական հանդես, Երևան, № 2-3, ISSN 0135-0536, էջ 297-302:

28. Հայրապետյան Թ., 2010, Գրախոսություն. Աշուղ Ջիվանի, Անհայտ երգեր (աշխատասիրությամբ` Թովմաս Պողոսյանի) // Պատմաբանասիրական հանդես, Երևան, № 3, ISSN 0135-0536, էջ 275-277:

29. Հայրապետյան Թ., 2010, Մարաղայի եղեռնագործությունը Ադրբեջանի հայատյաց քաղաքականության համատեքստում // Ադրբեջանի պետական ահաբեկչությունը և էթնիկական զտումների քաղաքականությունը Լեռնային Ղարաբաղի դեմ (21-24 մարտի 2010թ., Ստեփանակերտ), «Կաճառ» գիտական կենտրոնի տարեգիրք, միջազգային գիտագործնական կոնֆերանսի զեկուցումներ, Շուշի, «Կաճառ» գիտական կենտրոնի հրատ., ISBN 978-99941-58-43-0, էջ 205-213, տպաքանակ` 500:

30. Հայրապետյան Թ., 2010, Անվանադրության մշակույթը հայ ժողովրդական հեքիաթներում // Հայ ժողովրդական մշակույթ XV, նյութեր հանրապետական գիտական նստաշրջանի, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., ISBN 978-58080-0864-9, էջ 574-586, տպաքանակ` 300:

31.Հայրապետյան Թ., 2010, Կարմիր կովի մոտիվը հայկական հրաշապատում հեքիաթներում // «Պատմաբանասիրական հանդես», Երևան, № 3, ISSN 0135-0536, էջ 228-241:

32. Հայրապետյան Թ., 2010, Կարմիր կովն իբրև տոտեմ-նախնի հայկական հրաշապատում հեքիաթներում // «Ոսկե դիվան» հեքիաթագիտական հանդես, պրակ 2, Երևան, ISSN 1829-1988, էջ 17-26, տպաքանակ` 200:

33. Հայրապետյան Թ., 2010, Սյունիքի ժողովրդական հեքիաթների և «Սասունցի Դավիթ» հերոսավեպի զուգադիր մոտիվների համեմատության շուրջ (ըստ XIXդ. երկրորդ կեսի գրառումների) // Սյունիքի հայագիտական հանդես (Պատմություն, հնագիտություն, ազգագրություն, բանահյուսություն), նյութեր հանրապետական գիտական նստաշրջանի, Գորիսի պետական համալսարան, Սյունիքի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն, Գորիս, № 2, էջ 99-109:

34. Հայրապետյան Թ., 2011, Արևելքը հայ ժողովրդական հեքիաթներում // «Ոսկե դիվան» հեքիաթագիտական հանդես, պրակ 3, Երևան, ISSN 1829-1988, էջ 10-24, տպաքանակ` 200:

35. Հայրապետյան Թ., 2012, Ծիսական մրցության մշակույթը հայկական հրաշապատում հեքիաթներում // «Պատմա-բանասիրական հանդես», Երևան, № 1, ISSN 0135-0536, էջ 155-168:

36. Հայրապետյան Թ., 2011, Մարաղա. 20-րդ դարավերջի Գողգոթա (ականատեսների վկայություններ և հիշողություններ` 1992թ. ապրիլի 10) // Պատմություն և մշակույթ. ընդդեմ կեղծիքի և ոտնձգության, Հանրապետական գիտաժողովի հիմնադրույթներ, Երևան, 4-6 մայիսի, էջ 62-63, 123, տպաքանակ` 300:

37. Հայրապետյան Թ., 2012-2013, Հայ ժողովրդական հեքիաթների աղայանական մշակումների շուրջ // «Ոսկե դիվան» հեքիաթագիտական հանդես, պրակ 4, Երևան, ISSN 1829-1988, էջ 54-61, տպաքանակ` 200:

38. Հայրապետյան Թ., 2012, Մետաքսի ճանապարհը առևտրատնտեսական և պատմամշակութային փոխառնչությունների ենթատեքստում (հայ ժողովրդական հեքիաթների հիման վրա) // Հայաստանի քաղաքակրթական ավանդը Մետաքսի ճանապարհի պատմությա մեջ, ՀՀ ԳԱԱ Պատմության ինստիտուտ, Միջազգային գիտաժողովի նյութեր, 2011թ. նոյեմբերի 21-23, Երևան, ISBN 978- 99941-73-71-6, էջ 344-363, տպաքանակ` 500:

39. Հայրապետյան Թ., 2012, Contes arme°niens, L’Oiseau d’Emeraude, Collecte’s par Tigrane A. Navassardian, Choisis et traduits par Le°on Ketcheyan, Contes du monde entier, «L’e°cole des loisirs», ISBN 978-2-211-20442-2, Paris, 126p. Հայ ժողովրդական հեքիաթների` Տ. Նավասարդյանի հավաքածուն` ֆրանսերեն թարգմանությամբ, թարգմանությունը` Լ. Քեթչյանի, հեքիաթների ընտրությունը և խորհրդատվությունը` Թ. Հայրապետյանի (էջ 8), տպաքանակ` 1000:

40. Հայրապետյան Թ., 2011, Указатели символов в армянских народных сказках // «Культура народов Кавказа и Центральной Азии». Лавровский сборник. Материалы XXXIV и XXXV среднеазиатско-кавказских чтений 2010-2011 гг. Этнология, история, археология, культурология, Международная научная конференция, Музей антропологии и этнографии имени Петра Великого. СПб., МАЭ РАН, ISBN 978-5-88431-239-5, с. 122-126, տպաքանակ` 200.

41. Հայրապետյան Թ., 2012, Ղարաբաղի առակախոս Պըլ Պուղու սոցիալ-քաղաքական երգիծանքը // Հայկական լեռնաշխարհի պատմամշակութային ժառանգությունը, միջազգային գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, 2012թ., հունիս 24-հուլիս 1, Երևան-Ստեփանակերտ, Երևան, 2012, ԵՊՀ հրատ., ISBN 978-5-8084-1605-5, էջ 83-85, տպաքանակ` 300:

42. Հայրապետյան Թ., 2013, Фольклорные взаимосвязи между народами Северного Кавказа и Армении // «Культура народов Кавказа и Центральной Азии». Лавровский сборник. Материалы XXXVI и XXXVI среднеазиатско-кавказских чтений 2012-2013 гг. Этнология, история, археология, культурология, Международная научная конференция, Музей антропологии и этнографии имени Петра Великого. СПб., МАЭ РАН, ISBN 978-5-88431-234-0, с. 200-205, տպաքանակ` 200.

43. Հայրապետյան Թ., 2012-2013, Նվիրագործման ծեսը հեքիաթային անտառում (հայկական հրաշապատում հեքիաթների հիման վրա) // «Ոսկե դիվան» հեքիաթագիտական հանդես, պրակ 4, Երևան, ISSN 1829-1988, էջ 7-13, տպաքանակ` 200:

44. Հայրապետյան Թ., 2013, Նելլի Սադոյան, Ակունքներ, պատասխանատու խմբագիր` բ.գ.թ. Թամար Հայրապետյան, Խմբագրի կողմից, էջ 3-4, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., ISBN 978-5-8080-1010-9, 124 էջ, տպաքանակ` 200:

45. Հայրապետյան Թ., 2013, Վան-Վասպուրականի ժողովրդական հեքիաթները (ըստ XIX դ.-ի երկրորդ կեսի գրառումների) // Հայաստանի մայրաքաղաքները, գիրք I, Վան, Վան քաղաքի առաջին հիշատակության 2865-ամյակին նվիրված միջազգային գիտաժողովի (7-9 հոկտեմբերի, 2010թ.) նյութերի ժողովածու, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., ISBN 978-5-8080-1003-1, էջ 306-313:

46. Հայրապետյան Թ., 2013, Շիրակի ժողովրդական հեքիաթները (ըստ XX դարի սկզբի գրառումների) // Պատմամշակութային ժառանգություն և արդիականություն, Միջազգային գիտաժողով, Զեկուցումների դրույթներ, ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն, Գյումրի, 4-6 հոկտեմբերի, 2013թ., Երևան, «Գիտություն» հրատ., ISBN 978-5-8080-1042-0, էջ 195-196:

47. Հայրապետյան Թ., 2013, Գրախոսություն, Հայերը, «Ժողովուրդներ և մշակույթներ» մատենաշար // Պատմաբանասիրական հանդես, Երևան, № 3, ISSN 0135-0536, էջ 266-270:

48. Հայրապետյան Թ., 2014, Հայ ժողովրդական հեքիաթների սյուժեների ու տիպերի նշացանկի նախնական տարբերակը (ըստ Աարնե-Թոմփսոն-Ութերի հեքիաթների տիպերի միջազգային նշացանկի) // Հայ ժողովրդական մշակույթ XVI, Ավանդականը և արդիականը հայոց մշակույթում, ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ: Խմբագիրներ` Ս. Հարությունյան, Հ. Մարության, Ս. Հոբոսյան, Թ. Հայրապետյան, Լ. Աբրահամյան, Դերենիկ Վարդումյանի 90-ամյակին նվիրված հոդվածների ժողովածու, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., ISBN 978-5-8080-1075-8, էջ 375-383, տպաքանակ` 300:

49.Հայրապետյան Թ., 2014, Առասպելական տարրերը Բահաթրյանների գրառած հրաշապատում հեքիաթներում (Շուշի, XIX դարի երկրորդ կես) // Շուշին` հայկական մշակույթի օջախ, Հայկական գրատպության 500-ամյակին նվիրված միջազգային գիտական կոնֆերանսի զեկուցումներ, Շուշի, սեպտեմբերի 16-19, 2012թ., Շուշի, «Կաճառ» գիտական կենտրոնի հրատ., ISBN 978-9939-1-0085-2, էջ 113-128, տպաքանակ` 500:

50. Հայրապետյան Թ., 2014, Խորհրդանշային ցուցիչները հայ ժողովրդական հեքիաթներում և վիպապատմական բանահյուսության մեջ // ժ. 01. 05 «Բանահյուսություն» մասնագիտությամբ բանասիրական գիտությունների դոկտորի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսության սեղմագիր, Երևան, 49 էջ, տպաքանակ` 200: Պաշտպանությունը կայացել է 2014թ. մայիսի 30-ին ՀՀ ԳԱԱ Մ. Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտում գործող ԲՈՀ-ի 003 մասնագիտական խորհրդում:

51.Հայրապետյան Թ., 2014, «Սասնա ծռերի» և հայկական հեքիաթների կրոնաառասպելաբանական զուգահեռները // Հայկական էպոսը և համաշխարհային էպիկական ժառանգությունը, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., ISBN 978-5-8080-1124-3, էջ 158-169, տպաքանակ` 200:

52. Հայրապետյան Թ., 2014, Խաչենագետի ներքնահովտի վերաբնակ հայության ենթաէթնիկ շերտերը. Վերամշակութայնացման հարցեր // Հայ էթնիկությունը սեփական և այլազգի միջավայրում. Հետազոտական փորձ, խնդիրներ և հեռանկարներ, խմբագիրներ` Ռ. Կարապետյան, Կ. Նալբանդյան, Ս. Բարսեղյան, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., ISBN 978-5-8080-1121-2, էջ 44-51, տպաքանակ` 100:

53. Հայրապետյան Թ., 2015, Գրախոսություն, Հրաչյա Գևորգյան. Եթե լռենք, քարերը կաղաղակեն (Վեպ-հուշագրություն), Երևան, «Լիմուշ» հրատ., 2014, 500 էջ, Պատմաբանասիրական հանդես, Երևան, № 1, ISSN 0135-0536, էջ 284-291:

54. Հայրապետյան Թ., 2007, Հայ ազգագրություն և բանահյուսություն, հ. 24, Կոստանդին Մելիք-Շահնազարյան (Տմբլաչի Խաչան). Կյանքն ու գործը, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., ISBN 978-58080-0712-3, 120 էջ, տպաքանակ` 300:

55. Հայրապետյան Թ., 2012, Հայ ժողովրդական հեքիաթներ, հ. XVII, Երևան, հատորը կազմեց, առաջաբանը գրեց և տպագրության պատրաստեց Թ. Լ. Հայրապետյանը, ներածությունը` էջ 5-10, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., ISBN 978-5-8080-0947-9, 840 էջ, տպաքանակ` 500:

56. Հայրապետյան Թ., 2014, Երգինքան իրեք խնձոր վեր ընգավ ու տասը խրատ: Հայ ժողովրդական հեքիաթներ, Ղարաբաղի բարբառով, Երևան, ISBN 978-9939-51-656-1, 87 էջ, տպաքանակ` 500: Հեքիաթները հավաքեց, առաջաբանը գրեց, ծանոթագրեց և տպագրության պատրաստեց բանասիրական գիտությունների դոկտոր Թամար Լազարի Հայրապետյան:

Էլ․ փոստ: 
tamar.hayrapetyan@gmail.com