Մետաքսի ճանապարհը առևտրատնտեսական և պատմամշակութային փոխառնչությունների ենթատեքստում (հայ ժողովրդական հեքիաթների հիման վրա)

Թամար Հայրապետյան. 2012. Մետաքսի ճանապարհը առևտրատնտեսական և պատմամշակութային փոխառնչությունների ենթատեքստում (հայ ժողովրդական հեքիաթների հիման վրա).Հոդված, Երևան, Պատմության Ինստիտուտ, էջ  344-363

Հեղինակներ / Authors: 
Թամար Հայրապետյան
Աղբյուր / Source: 
Հոդված
Տարի / Year: 
2012
Վայր / Place: 
Երևան
Ֆայլեր / Files: