Շտեմարան

Հեղինակ Տարի Վերնագիր Աղբյուր Ֆայլ/Հղում
Միքայելյան Գ․ Հ․ 1980 Հայ ազգագրություն և բանահյուսություն 11
Սարինե Ավագյան 1978 Հայ ազգագրություն և բանահյուսություն 8
1978 Հայ ազգագրություն և բանահյուսություն 9 Օդաբաշյան Ա․ Ա․
Ավագյան Վ․ Գ․, Սարյան-Հարությունյան Ա․ Ա․ 1973 Հայ ազգագրություն և բանահյուսություն 4
Սահակ Մովսիսյան (Բենսե) 1972 Հայ ազգագրություն և բանահյուսություն 3
Փորքշեյան Խ․ Ա․, Լյուլեճյան Մ․ Գ․ 1971 Հայ ազգագրություն և բանահյուսություն 2
Թեմուրճյան Վ., Տեր-Մկրտչյան Ե. 1970 Հայ ազգագրություն և բանահյուսություն 1
Պավել Ավետիսյան «Հին Հայաստանի մշակույթը» գիտաժողովի ծրագիրը ՀԱԻ
Shahnazaryan Nons War Widows' Experiences in the South Caucasus
Հայկական Սոթքը դարերի հոլովույթում
Habitus-2, Instructions for Authors ,
ՀԱԻ ՀԱԻ Կանոնադրություն
С.В. Артёмова, Н.Р. Шахназарян АНАЛИЗ КОНЦЕПТОВ ТРАВМЫ И ПАМЯТИ
Шахназарян Нона Социальные грани дискриминации и интеграции в пост советской России
ՀԱԻ Հաշվետվություն ՀԱԻ , , , ,
Registration Form IAE XV Conference
ՀԱԻ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱԻ , , , ,

Էջեր