Հայոց առաջին հանրապետության տոնական համակարգը որպես պատմամշակութային կարևոր սկզբնաղբյուր

Մկրտչյան Ս․ 2018. Հայոց առաջին հանրապետության տոնական համակարգը որպես պատմամշակութային կարևոր սկզբնաղբյուր․ Հայագիտական ուսումնասիրություններ (գիտական հոդվածների ժողովածու), պրակ 8, Ստեփանակերտ, ԱրՊՀ հրատ., էջ 69-81:

Հեղինակներ / Authors: 
Սամվել Մկրտչյան
Աղբյուր / Source: 
Հայագիտական ուսումնասիրություններ
Տարի / Year: 
2018
No.: 
8