Լիլիթ Տեր-Մինասյան

Լիլիթ Տեր-Մինասյան

Լիլիթ Տեր-Մինասյան-ի նկարը
Գիտական աստիճան
մագիստրոս
Պաշտոն
Կրտսեր գիտաշխատող
Մասնագիտություն
ճարտարապետ
Աշխատում է ՀԱԻ-ում սկսած
2007
Հետազոտությունների ոլորտները
Հայաստանի հնագիտական հուշարձանների, (բնակավայրերի, դամբարանների, ամրոցների, պաշտամունքային կառույցների) ճարտարապետության ուսումնասիրություն
Գիտական հրապարակումները

Տեր-Մինասյան Լ.Ռ. Հնագույն եկեղեցու նոր հայտնությունը, Ճարտարապետություն և շինարարություն N12 2013 էջ 24-27
Ter-Minasyan L. Glina w architekturze armenskiej (լեհերեն), Szklo i Ceramika N3 2014 էջ 20-23

Տեր-Մինասյան Լ.Ռ. Հնագույն եկեղեցու նոր հայտնությունը, Ճարտարապետություն և շինարարություն N12 2013 էջ 24-27
Ter-Minasyan L. Glina w architekturze armenskiej (լեհերեն), Szklo i Ceramika N3 2014 էջ 20-23

Էլ․ փոստ
terminasyanlilit@yahoo.com