Հրանուշ Խառատյան

Հրանուշ Խառատյան

Հրանուշ Խառատյան-ի նկարը
Գիտական աստիճան
պատմական գիտությունների թեկնածու
Պաշտոն
Խմբի ղեկավար
Աշխատում է ՀԱԻ-ում սկսած
2008
Էլ․ փոստ
hkharatyan@iae.am