Սուրեն Հոբոսյան

Սուրեն Հոբոսյան

Սուրեն Հոբոսյան-ի նկարը
Գիտական աստիճան
պատմական գիտությունների թեկնածու
Պաշտոն
Բաժնի վարիչ
Մասնագիտություն
ազգաբան, հնագետ
Աշխատում է ՀԱԻ-ում սկսած
1971
Էլ․ փոստ
suren.hobosyan@iae.am