Նոնա Շահնազարյան

Նոնա Շահնազարյան

Նոնա Շահնազարյան-ի նկարը
Գիտական աստիճան
գիտությունների թեկնածու
Պաշտոն
Ավագ գիտաշխատող
Մասնագիտություն
Ազգագրագետ
Աշխատում է ՀԱԻ-ում սկսած
2015
Հետազոտությունների ոլորտները
Գենդերային հետազոտություններ
Միգրացիա
Հետխորհրդային անցման ժամանակաշրջան
Տարածաշրջանային հետազոտություններ
Էլ․ փոստ
nonashahnazar@gmail.com