Հայկ Հայդոսյան

Հայկ Հայդոսյան

Հայկ Հայդոսյան-ի նկարը
Պաշտոն
Լաբորանտ
Մասնագիտություն
հնագետ
Աշխատում է ՀԱԻ-ում սկսած
2017
Հետազոտությունների ոլորտները
Միջին քարեդար
Էլ․ փոստ
haykhay@rambler.ru