Արփինե Հեքիմյան

Արփինե Հեքիմյան

Արփինե Հեքիմյան-ի նկարը
Պաշտոն
Ավագ լաբորանտ
Աշխատում է ՀԱԻ-ում սկսած
2012
Էլ․ փոստ
info@iae.am