"Ազգագրություն" մասնագիտության քննության հարցաշարը թարմացրած գրականությամբ (նաև հարցաշարը առանց գրականության և ներածության)

Շտեմարան

Է.00.04 «ԱԶԳԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ» ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ․ ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ
ՔՆՆԱԿԱՆ ՀԱՐՑԱՇԱՐ Է.00.04 «ԱԶԳԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ» ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ