Հայաստանի XIV – XVII դդ․ խեցեղենը

Երք, 12/01/2015 - 16:30 - 18:00

2015 թ․ դեկտեմբերի 1-ին ժամը 16:30-ին հրավիրվում է ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտին առընթեր դոկտորական ատենախոսությունների պաշտպանության մասնագիտական խորհրդի նիստ: Օրակարգ Նիստ երկրորդ Աստղիկ Ալեքսանդրի Բաբաջանյանի «Հայաստանի XIV – XVII դդ․ խեցեղենը» ատենախոսական աշխատանքի պաշտպանությունը պատմական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցմամբ, Է.00.03 «Հնագիտություն» մասնագիտությամբ: Ատենախոսությանը կարելի է ծանոթանալ ինստիտուտի գրադարանում: Մասնագիտական խորհուրդ

Send to