Error message

 • Warning: ini_set(): Session ini settings cannot be changed after headers have already been sent in drupal_environment_initialize() (line 699 of /home/iaeam/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: ini_set(): Session ini settings cannot be changed after headers have already been sent in drupal_environment_initialize() (line 700 of /home/iaeam/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: ini_set(): Session ini settings cannot be changed after headers have already been sent in drupal_environment_initialize() (line 701 of /home/iaeam/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: ini_set(): Session ini settings cannot be changed after headers have already been sent in drupal_environment_initialize() (line 704 of /home/iaeam/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: ini_set(): Session ini settings cannot be changed after headers have already been sent in drupal_environment_initialize() (line 706 of /home/iaeam/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: ini_set(): Session ini settings cannot be changed after headers have already been sent in include_once() (line 302 of /home/iaeam/public_html/sites/default/settings.php).
 • Warning: ini_set(): Session ini settings cannot be changed after headers have already been sent in include_once() (line 303 of /home/iaeam/public_html/sites/default/settings.php).
 • Warning: ini_set(): Session ini settings cannot be changed after headers have already been sent in include_once() (line 311 of /home/iaeam/public_html/sites/default/settings.php).
 • Warning: ini_set(): Session ini settings cannot be changed after headers have already been sent in include_once() (line 318 of /home/iaeam/public_html/sites/default/settings.php).
 • Warning: ini_set(): Session ini settings cannot be changed after headers have already been sent in drupal_settings_initialize() (line 826 of /home/iaeam/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: ini_set(): Session ini settings cannot be changed after headers have already been sent in drupal_settings_initialize() (line 835 of /home/iaeam/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: session_name(): Session name cannot be changed after headers have already been sent in drupal_settings_initialize() (line 838 of /home/iaeam/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: session_set_save_handler(): Session save handler cannot be changed after headers have already been sent in drupal_session_initialize() (line 245 of /home/iaeam/public_html/includes/session.inc).
 • Warning: session_id(): Session ID cannot be changed after headers have already been sent in drupal_session_initialize() (line 269 of /home/iaeam/public_html/includes/session.inc).
 • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/iaeam/public_html/index.php:4) in drupal_send_headers() (line 1555 of /home/iaeam/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/iaeam/public_html/index.php:4) in drupal_send_headers() (line 1555 of /home/iaeam/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/iaeam/public_html/index.php:4) in drupal_send_headers() (line 1555 of /home/iaeam/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/iaeam/public_html/index.php:4) in drupal_send_headers() (line 1555 of /home/iaeam/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/iaeam/public_html/index.php:4) in drupal_send_headers() (line 1555 of /home/iaeam/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/iaeam/public_html/index.php:4) in drupal_send_headers() (line 1555 of /home/iaeam/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/iaeam/public_html/index.php:4) in drupal_send_headers() (line 1555 of /home/iaeam/public_html/includes/bootstrap.inc).

Գիտաժողով․ «Ավանդականը և արդիականը հայոց մշակույթում»

Երկ, 11/27/2017 - 10:00 - Չոր, 11/29/2017 - 12:30

 

2017 թ. նոյեմբերի 27-29-ը հրավիրվում է ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի «Ավանդականը և արդիականը հայոց մշակույթում» գիտաժողովը։

Նիստերը կկայանան ինստիտուտի գրադարանի դահլիճում։

Զեկուցման տևողությունը – 15 րոպե, հարցուպատասխան – 5 րոպե։

Քննարկումները՝ ամեն նիստի ավարտին։

 

27 նոյեմբերի

Առաջին նիստ – ժամը 10.00 – 13.00

Նիստավար – Լևոն Աբրահամյան

 

1. Анаит Худавердян, Сурен О­босян, Рубен Мес­робян

Биоархеологическая реконструкция захоронений XIV-XVI вв. из пещеры Зарни Эр (Лорийская провинция)

 

2. Լարիսա Եգանյան  

Ոչխարի (խոյի) պաշտամունքի հետ իմաստաբանորեն կապված ծի­սական առարկաների շուրջ

 

3. Արսեն Բոբոխյան   

Կաթքար-վիշապաքար. Երվանդ Լալայանից հարյուր տարի անց

 

4. Հասմիկ Աբրահամյան

Միջինքը և Քառասնից մանկանց տոնը

 

5. Արա Գուլյան

Ժողովրդական սրբերի պաշտամունքը երեկ և այսօր

 

6. Լիլիթ Սիմոնյան

Արևելյան Հայաստանի 17-րդ դարի վերջի սրբավայրերը ըստ Երե­միա Քյո­մուր­ճյանի քարտեզի և Թովմա Վանանդեցու «Ի սրբազան տեղիս աշխարհին հայոց» աշխատության

 

7. Յուլիա Անտոնյան  

«Հայաստանում խաչքավորների պակաս չկա». խաչքավորի ինս­տի­տուտը ժա­մանակակից Հայաստանում

 

 

27 նոյեմբերի

Երկրորդ նիստ – ժամը 14.00 – 17.00

Նիստավար – Հարություն Մարության

 

1. Արգամ Երանոսյան

Հայոց տոհմածառերի ազգագրական ուսումնա­սի­րություն. հի­շո­ղություն և սե­րունդների վիզուալ դիսկուրս

 

2. Լևոն Աբրահամյան

Թամանյանի Ժողտունը. առասպելաբանություն, գաղափա­րա­խո­­սություն և ճար­տարապետություն

 

3. Սվետլանա Պողոսյան 

Տղամարդու և կնոջ կերպարների դրսևորումներ տապա­նա­քա­րային պատ­կե­րա­գրության մեջ ( ըստ Տավուշի 19-րդ դ. - 20-րդ դ.սկզբի նյութերի)

 

4. Արմենուհի Ստեփանյան  

Հյուսքի և ասեղնագործության ծիսական դերը հա­յոց ժո­ղովրդական մշա­կույ­թում

 

5. Ռուզան Ծատուրյան 

«Սեր» կաթնամթերք պատրաստելու սովորույթը Ախալցխայի հայ­կական գյու­ղերում

 

6. Հրանուշ Խառատյան         

«Аджумян Гегам Мартиросович, место рождения: Ташкастан, Турция». Հա­յաս­տա­նում քաղաքական բռնությունների ենթարկ­ված­ների դատական և ար­տա­դա­տական գործերի շարադրանքի լե­զուն

 

7. Տիգրան Սարգսյան 

Խորհրդային բռնաճնշումները և դրանց արտացոլումը Հայաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թյան հանրակրթական դպրոցի արդի դա­սա­­գրքերում

 

8. Հրայր Զոհրաբյան

Պատժիչ մարմինները Խորհրդային Հայաստանի քաղա­քա­կան բռնություններում՝ ըստ զոհերի տվյալների շտեմա­րա­նի նյութերի

 

 

28 նոյեմբերի

Երրորդ նիստ – ժամը 10.00 – 13.00

Նիստավար – Սուրեն Հոբոսյան

 

1. Գոհար Ստեփանյան

Բացառապես կրծքով կերակրման վեցամսյակը որպես մոր և մանկան կյանքի անցումային փուլ

 

2. Միհրան Գալստյան

Ընտանիքի կայունության հիմնախնդիրները աշխատանքային միգ­­րանտ­նե­րի շրջա­­նում

 

3. Գայանե Շագոյան

Զբոսաշրջությունը «ներքևից» և «վերևից». Գյումրիի նոր քա­ղա­քային տեքս­տերը

 

4. Թորգոմ Աղանյան  

Մշակութային ավանդույթների պահպանման և մշակութային էկո­լոգիայի խնդիր­ները հետաղետյան Գյումրիում

 

5. Эмма Петросян   

Отражение “культурной политики” и идентичности в современном армянском танце (по данным youtu­be.com)

 

6. Գարեգին Գրիգորյան

Փոխօգնության տարրերը Տավուշի հյուսիսային սահմանամերձ գյուղերում

 

7. Հարություն Մարության

Արհեստագործական որոշ ավանդույթների վերափոխումը Տա­վու­­շում (ըստ Ի­ջև­ան և Դիլիջան քաղաքների նյութերի)

 

 

28 նոյեմբերի

Չորրորդ նիստ – ժամը 14.00 – 16.30

Նիստավար – Յակոբ Չոլաքեան

 

1. Արմեն Պետրոսյան

Անգեղը հնագույն հայոց մեծ աստված

 

2. Սարգիս Հարու­թյուն­յան,  Ան­նա Պողոսյան

Սասունցի Դավիթ և Մսրա Մելիք կերպարների տիպահամա­դրա­­կան քննու­թյուն ըստ մոկաց պատումների

 

3. Սիրանուշ Առաքելյան

Անեծքը և օրհնանքը Ստեփանոս Օրբելյանի «Պատմութիւն նա­հան­գին Սիսա­կան» երկում

 

4. Տորք Դալալյան

Երաժշտական գործիքների առաջացումը ըստ հայ միջնադարյան բա­նա­հյու­սու­թյան

 

5. Յակոբ Չոլաքեան

Անտիոքի հայաբնակ շրջաններու տոհմիկ նուագարանները

 

6. Նվարդ Վարդանյան    

Դերային ընկալումներն ու խնամիական փոխհարաբերություն­նե­րը հայոց հար­սանեկան ծիսերգերում

 

 

29 նոյեմբերի

Հինգերորդ նիստ – ժամը 10.00 – 12.30

Նիստավար – Թամար Հայրապետյան

 

1. Մարինե Խեմչյան   

Աստծո միջամտությունը հայ ժողովրդական հեքիաթներում

 

2. Гоар Меликян

Феминный аспект сказок цикла «Умная дочь крестьянина»

 

3. Էսթեր Խեմչյան       

Հայոց հանելուկները, այլաբանական երկխոսություններն ու ժես­տերի լե­զուն հայ բանահյուսության շահաբասյան սյուժե­նե­րում

 

4. Թամար Հայրապետյան     

Հովսեփ Օրբելու բանահավաքչական և բանագի­տական գոր­ծու­նեությունը

 

5. Լուսինե Ղռեջյան

Սևանի ավազանի բանահյուսական և ազգագրական մշակույթի ար­դի վիճակը

 

6. Արմեն Սարգսյան

Զավեշտի դրսևորման միջոցները թաղման ծիսակարգին առնչ­վող անեկդոտ­ներում

 

 

Գիտաժողովի փակումը – ժամը 12.30

Send to