Սալվինե Մարկոսյան

Սալվինե Մարկոսյան-ի նկարը

Սալվինե Մարկոսյան

Սալվինե Մարկոսյան-ի նկարը
Պաշտոն: 
Կրտսեր գիտաշխատող
Մասնագիտություն: 
պատմաբան, արևելագետ (թուրքագետ)
Աշխատում է ՀԱԻ-ում սկսած: 
2018
Հետազոտությունների ոլորտները: 
Արևելագիտություն
Պոլսահայ համայնքի պատմություն
Էթնիկ փոքրամասնությունների իրավական խնդիրները Օսմանյան Թուրքիայում
Գիտական հրապարակումները: 

Մարկոսյան Ս. Հ., 2019. Պոլսահայ համայնքի սոցիալական կազմի առանձնահատկությունները XIX դարում,     «Մերձավոր Արևելք. Պատմություն, քաղաքականություն, մշակույթ, հոդվածների ժողովածու, N 14,  Եր., էջ 318-330:

Մարկոսյան Ս. Հ., 2018.  Կոստանդնուպոլսի հայ ամիրայությունը  և թանզիմաթը,  «Մերձավոր Արևելք. Պատմություն, քաղաքականություն, մշակույթ հոդվածների ժողովածու, N 13, Եր., էջ 260-271:

Մարկոսյան Ս. Հ.,  2018.     «Հայկական բարձրավանդակ» եզրույթի պատմաաշխարհագրական և պատմաքաղաքական առանձնահատկությունները, (համահեղինակությամբ՝ Ա. Հարությունյանի և Ա. Բալյանի), «Պատմություն և հասարակագիտություն» գիտական հոդվածների ժողովածու, տարեգիրք N 4, Եր., էջ 165-178:

Մարկոսյան Ս. Հ., 2019. Պոլսահայ համայնքի սոցիալական կազմի առանձնահատկությունները XIX դարում,     «Մերձավոր Արևելք. Պատմություն, քաղաքականություն, մշակույթ, հոդվածների ժողովածու, N 14,  Եր., էջ 318-330:

Մարկոսյան Ս. Հ., 2018.  Կոստանդնուպոլսի հայ ամիրայությունը  և թանզիմաթը,  «Մերձավոր Արևելք. Պատմություն, քաղաքականություն, մշակույթ հոդվածների ժողովածու, N 13, Եր., էջ 260-271:

Մարկոսյան Ս. Հ.,  2018.     «Հայկական բարձրավանդակ» եզրույթի պատմաաշխարհագրական և պատմաքաղաքական առանձնահատկությունները, (համահեղինակությամբ՝ Ա. Հարությունյանի և Ա. Բալյանի), «Պատմություն և հասարակագիտություն» գիտական հոդվածների ժողովածու, տարեգիրք N 4, Եր., էջ 165-178:

Զեկուցումներ: 
 • Մարկոսյան Ս. Հ., 2019. Ներհակությունները պոլսահայ համայնքում արևմտահայերի Ազգային Սահմանադրության հաստատման շուրջ  (1856-1863 թթ.), «Հնագիտություն, ազգաբանություն, բանագիտություն. միջգիտակարգային մոտեցումներ» երիտասարդ գիտնականների 16-րդ միջազգային գիտաժողով, Երևան, 20-22 նոյեմբերի
 • Մարկոսյան Ս.Հ., 2019, Օսմանյան կայսրությունում Պալյան ընտանիքի տնտեսական և ազգային նշանակության շուրջ,  «Երիտասարդ արևելագետների միջազգային 40-րդ գիտաժողով», Աղվերան, 29-30 հունիսի
 • Մարկոսյան Ս. Հ., 2018. «Շվեդ միսիոներուհիների գործունեությունը Արևմտյան Հայաստանում Մեծ Եղեռնի տարիներին», «Երիտասարդ արևելագետների միջազգային 39-րդ գիտաժողով», Աղվերան, 29-90 սեպտեմբերի:
 • Մարկոսյան Ս. Հ., 2019. Ներհակությունները պոլսահայ համայնքում արևմտահայերի Ազգային Սահմանադրության հաստատման շուրջ  (1856-1863 թթ.), «Հնագիտություն, ազգաբանություն, բանագիտություն. միջգիտակարգային մոտեցումներ» երիտասարդ գիտնականների 16-րդ միջազգային գիտաժողով, Երևան, 20-22 նոյեմբերի
 • Մարկոսյան Ս.Հ., 2019, Օսմանյան կայսրությունում Պալյան ընտանիքի տնտեսական և ազգային նշանակության շուրջ,  «Երիտասարդ արևելագետների միջազգային 40-րդ գիտաժողով», Աղվերան, 29-30 հունիսի
 • Մարկոսյան Ս. Հ., 2018. «Շվեդ միսիոներուհիների գործունեությունը Արևմտյան Հայաստանում Մեծ Եղեռնի տարիներին», «Երիտասարդ արևելագետների միջազգային 39-րդ գիտաժողով», Աղվերան, 29-90 սեպտեմբերի:
 • Մարկոսյան Ս. Հ., 2018. «1920 թ․ հոկտեմբերի 28-ի Հայ-ռուսական համաձայնագրի ռազմավարական մոտեցումները», «Հայոց պետականության անցյալը, ներկան և ապագան» 3-րդ միջազգային երիտասարդական գիտաժողով, Արցախ, ք. Ստեփանակերտ, 13-16 սեպտեմբերի:
 • Մարկոսյան Ս.Հ., 2017, Հպատակ փոքրամասնությունների ազգային կանոնադրությունները Օսմանյան Թուրքիայում (Թանզիմաթի շրջան 1839-1860ական թթ.),  «Երիտասարդ արևելագետների միջազգային 38-րդ գիտաժողով», Աղվերան, 7-8 հուլիս, 2017:
 • Մարկոսյան Ս.Հ., 2017. «Ալմա Յոհանսոնը և հայ տարագիրներն Առաջին աշխարհամարտի տարիներին», «Երիտասարդ գիտաշխատողների 38-րդ նստաշրջան», գ. Արզական, 8-9 հուլիս, 2017:
 • Մարկոսյան Ս.Հ., 2017, «Հպատակ փոքրամասնությունների ազգային կանոնադրությունները Օսմանյան Թուրքիայում (Թանզիմաթի շրջան 1839-1860-ական թթ.)», «Երիտասարդ արևելագետների միջազգային 38-րդ գիտաժողով», Աղվերան, 7-9    հուլիսի:
 • Մարկոսյան Ս.Հ.,  2014, «Մշակութային ցեղասպանության հետևանքները Արևմտյան Հայաստանում», «Հայոց ցեղասպանության 100-րդ տարելիցին ընդառաջ» երիտասարդական միջբուհական գիտաժողով, Երևան, 24 ապրիլի:
Այլ: 

Մասնակցությունը  գիտաժողովների կազմակերպմանը

 • «Հայկական սփյուռքի ուսումնասիրության գերակա խնդիրները», Երևան,  2019
 • «Սփյուռքը և «սփյուռքաբնակները»․ Սփյուռքի ձևավորման  ուսումնասիրության նոր մոտեցումներ» միջազգային գիտաժողով, Երևան, 2018
 • <Հայ ընտանիքն արդի մարտահրավերների համատեքստում»,միջազգային գիտաժողով, Երևան, 2017
Հեռախոս: 
094280857
Էլ․ փոստ: 
salvi.markosyan@gmail.com