Ղարաբաղյան շարժումը/Հայկական հեղափոխությունը (1988-1990) Արևելաեվրոպական հեղափոխությունների (1989) համատեքստում (պատմա-ազգաբանական հետազոտություն)