Поселение Гехарот: основные результаты раскопок 2005-2006 гг.

Бадалян Р., Смит А. 2008. Поселение Гехарот: основные результаты раскопок 2005-2006 гг. – Ավետիսյան Պ.Ս., Քալանթարյան Ա.Ա., Բադալյան Ռ.Ս. (խմբ.). Հին Հայաստանի մշակույթը, XIV: Նյութեր հանրապետական գիտական նստաշրջանի: Երևան, ՀՀ ԳԱԱ “Գիտություն” հրատարակչություն, էջ 45-68.

Հեղինակներ / Authors: 
Бадалян Р.
Смит А.
Տարի / Year: 
2008
Ֆայլեր / Files: