Hasmik Grigoryan

Հասմիկ Գրիգորյան

Hasmik Grigoryan-ի նկարը
Գիտական աստիճան: 
Պատմական գիտությունների թեկնածու
Պաշտոն: 
Գիտաշխատող
Մասնագիտություն: 
Մշակութաբանություն
Աշխատում է ՀԱԻ-ում սկսած: 
2015
Հետազոտությունների ոլորտները: 
Հայոց ցեղասպանություն
Գիտական հրապարակումները: 

1. Գրիգորյան Հ., «Մշակութային մոդելները» որպես ամբոխի վարքի կազմակերպման ազդակներ Հայոց ցեղասպանության համատեքստում: Մերձավոր Արևելք, VII, Պատմություն, քաղաքականություն, մշակույթ, Երևան, «ԶԱՆԳԱԿ-97», 2011, էջ 98-103:
2. Գրիգորյան Հ., Ինքնասպանությունը որպես մարգինալ մշակույթ Հայոց ցեղասպանության համատեքստում: Մերձավոր Արևելք, VIII, Պատմություն, քաղաքականություն, մշակույթ, Երևան, Լուսակն հրատարակչություն, 2012, էջ 333-341:

1. Գրիգորյան Հ., «Մշակութային մոդելները» որպես ամբոխի վարքի կազմակերպման ազդակներ Հայոց ցեղասպանության համատեքստում: Մերձավոր Արևելք, VII, Պատմություն, քաղաքականություն, մշակույթ, Երևան, «ԶԱՆԳԱԿ-97», 2011, էջ 98-103:
2. Գրիգորյան Հ., Ինքնասպանությունը որպես մարգինալ մշակույթ Հայոց ցեղասպանության համատեքստում: Մերձավոր Արևելք, VIII, Պատմություն, քաղաքականություն, մշակույթ, Երևան, Լուսակն հրատարակչություն, 2012, էջ 333-341:
3. Գրիգորյան Հ., Ոճրագործների վարքային դրսևորումներն Օսմանյան կայսրությունում հայերի դեմ իրականացված կոտորածների ու ցեղասպանության ընթացքում. սեռական բռնություններ: Հայ ժողովրդական մշակույթ, XVI, Ավանդականը և արդիականը հայոց մշակույթում: Դերենիկ Վարդումյանի ծննդյան 90-ամյակին նվիրված գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատարակչություն, 2014, էջ 342-349:
4. Գրիգորյան Հ., Հայոց ցեղասպանության «շարքային» իրականացնողները. մուսուլման կանանց մասնակցության գործառութային առանձնահատկությունները, Հայագիտության հարցեր, 1, 2014, էջ 48-60:
5. Գրիգորյան Հ., Հայոց ցեղասպանության «շարքային» իրականացնողները. երեխաների հանցագործությունների գործառութային առանձնահատկությունները: Ցեղասպանագիտական հնանդես, 2(1), 2014, էջ 111-121:
6. Григорян А., Дети – жертвы геноцида армян. В кн.: Дети – жертвы террора в новейшей истории: проблемы исторической памяти. Материалы первого международного форума. Подред. И. А. Альтмана и К. М. Фефермана, Москва-Владикавказ, ООО «Феникс», 2014, с. 36-43.  7. Հ. Գրիգորյան, Մուսուլման «երախտովերների» հիմնախնդիրը Հայոց ցեղասպանության համատեքստում, Հայագիտության հարցեր, 1(4), Երևան, 2015, էջ 99-119:

Այլ: 

2015-2020 թթ. հետազոտական թեմա` «Ոչ զինված դիմադրության ձևերը Հայոց ցեղասպանության տարիներին (ազգաբանական հետազոտություն ըստ ականատես-վերապրողների հուշագրությունների)»:

Էլ․ փոստ: 
grigoryanhasmik86@yahoo.com